Vil gi norsk film 80 millioner

Støtten til norsk film er nå på 2013-nivå. Anette Trettebergstuen (Ap) vil snu trenden.

 

– De siste fem åra med Høyre-Frp-regjering har filmsektoren vært sterkt underprioritert. Det begynte rett på med et stort kutt første budsjett, så har det kommet flere kraftige kutt etter det, senest et kraftig i fjor. Det er Arbeiderpartiet sterkt imot. Vi har større ambisjoner på vegne av norsk film enn høyreregjeringa, sier Anette Trettebergstuen til Dagsavisen.

Hun er Aps kulturpolitiske talsperson.

75 millioner

I årets alternative statsbudsjett signert Arbeiderpartiet er støtten til norsk film foreslått økt med til sammen 75 millioner kroner.

Støtten fordeler seg slik:

* Filmfondet NFI: 40 millioner

* Regionale Filmfond: 15 millioner

* Regionale filmsentre: 10 millioner

* Samisk Filminstitutt: 5 millioner

* Filmfestivalene: 5 millioner

* Bygdekinoen: 1 million

* Dubbing av barnefilmer: 2 millioner

* Tvibit filmveksthus: 2 millioner

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Riksrevisjon-refs

Halve potten, på 40 millioner, er i Aps alternative statsbudsjett altså tiltenkt Norsk filminstitutt, NFI.

Dette til tross for at det i oktober i år ble kjent at Riksrevisjonen er sterkt kritisk til styringen av NFI. «Virksomhetsstyringen i NFI ikke er i tråd med prinsippene for god styring i statlige virksomheter», skrev riksrevisor Per-Kristian Foss i sin rapport, som avdekker at NFI i liten grad har satt mål og krav for virksomheten, at de mangler et system for å måle resultater og ressursbruk, samt et velfungerende risikostyringssystem, tilstrekkelig styringsinformasjon og god internkontroll.

– Jeg leste Riksrevisjonens rapport. Jeg har stilt kulturministeren spørsmål om hvordan hun planlegger å følge den opp. Jeg mener vi trenger en gjennomgang av hele NFI-systemet for å sikre kvalitet i alle ledd. Men jeg vil likevel advare om å bremse i filmpolitikken mens det arbeidet pågår, sier Trettebergstuen.

– Så du har tillit til at NFI forvalter pengene fornuftig?

– Jeg registrerer rapporten og mener regjeringa må følge den opp. Men vil altså advare om å bremse filmpolitikken mens det skjer, gjentar Trettebergstuen.

Netflix-skatt

Andre tiltak Arbeiderpartiet foreslår i sitt alternative statsbudsjett er å gjøre Filminsentivordningen regelstyrt, og at det innføres medfinansieringsansvar for de utenlandske strømmeaktørene.

– Filminsentivordningen er bra, men den er kun på et gitt antall millioner. Når det er tomt, får ingen flere refusjon. Vi mener at alle som fyller krava bør få refusjon, ikke bare inntil en viss grense.

Medfinansieringsansvaret kalles også «Netflix-skatt», altså at strømmeaktører skal betale skatter og avgifter i landene de opererer i.

– Dette er noe regjeringa har brukt mange år på å utrede, uten å gjøre noe med, sier Trettebergstuen.

Les mer: Regjeringen tok først bort, så ga de tilbake

Regioner

Hun er også opptatt av filmskaping i regionene.

– Det er bra med mangfold, å ha filmmiljøer også utenfor Oslo. Regjeringa har ikke fulgt opp Filmmeldinga fra 2015, der det ble lagt vekt på at regionene skulle støttes. Vi gir dem en forholdsvis stort løft. Vi er også opptatt av filmformidling, og støtter filmfestivalene. Både Kortfilmfestivalen i Grimstad, Filmfestivalen i Haugesund og andre sliter økonomisk, og det er synd, for de er utstillingsvinduer som er med på å løfte norsk film, sier hun.

Rødgrønne resultater nå

Anette Trettebergstuen påpeker at film og TV er blant de mest populære kulturuttrykkene, de flest benytter seg av. Generelt går det godt.

– Norsk film er inne i en veldig god tid. Man vinner priser og det skjer mye bra. Arbeiderpartiet mener at regjeringen burde være med og støtte opp under dette. I stedet står bevilgningene stille. Filmstøtten er nå på samme nivå som i 2013. Det holder ikke mål, og vil bety færre produksjoner, sier Trettebergstuen.

Hun nevner filmskaper Erik Poppe, som skal ha uttalt at det ikke hadde blitt noe av Oscar-kandidatfilmen «Kongens nei» under den sittende regjeringens filmstøtteordning.

– Filmene som vinner priser i dag er resultat av den forrige rødgrønne regjeringen. Retter man opp og igjen gir som under den, kan man igjen få til mer, sier Trettebergstuen.

Les også: Trettebergstuen ønsker kjønnskvotering i filmbransjen