Øyafestivalen er blant dem som bruker frivillige. FOTO: JAVAD PARSA

Vi er mer frivillige enn vi tror

Nordmenn er på ­verdenstoppen i frivillighet. Problemet er at vi ikke vet det selv.

 

Av Anette W. Stulen

– Over halvparten av de frivillige i Norge bidrar innenfor kultur og idrett eller i velforeninger og grendelag. De bærer stoler, kjører eldre eller barn, jobber på loppemarked eller vedlikeholder hus og anlegg og deltar i styrearbeid. Uten dem ville nærmiljøene i Norge vært veldig annerledes, sier Birgitte Brekke, generalsekretær i Frivillighet Norge.

Ifølge Frivillighet Norges Frivillighetsbarometer deltar 64 prosent av oss i frivillig arbeid, samtidig tror befolkningen at andelen, som gjør frivillig innsats i Norge, er lavere enn 40 prosent. En internasjonal undersøkelse utført av Johns Hopkins University i USA viser at Norge, sammen med Sverige, har ligget på verdenstoppen i frivillighet i mange år.

#Frivilliginnsats

I midten av januar i år lanserte Frivillighet Norge sosiale medier-kampanjen #frivilliginnsats. De ønsker å synliggjøre den store bredden av frivillighetens bidrag til samfunnet.

Målet er å fremme frivilligheten i Norge og samtidig bevisstgjøre nordmenn på verdien av frivillig arbeid. Det framgår av Frivillighetsbarometeret at potensialet for enda høyere deltakelse er stort. I gruppen som sier at de ikke har gjort frivillig arbeid de siste 12 månedene, forteller 87 prosent at de aldri er blitt forsøkt rekruttert av en frivillig organisasjon. Videre oppgir 23 prosent av disse at de ville svart ja til å bidra hvis de ble spurt.

Nye løsninger

Frivillighet Norge arbeider for å finne finansiering til en nasjonal portal for rekruttering til frivillighet. Portalen vil baseres på en modell fra Sverige og alle Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner skal kunne benytte seg av den gratis.

– For å få flere med som medlemmer og frivillige, må organisasjonene bruke nye kanaler for å nå ut til målgruppen. Flere undersøkelser viser at mange av dem som ikke deltar, ville gjort det hvis de hadde blitt spurt. Vi håper en nasjonal portal for rekruttering til frivillighet kan bidra til at organisasjonene når ut til flere.

Engasjementet sprer seg

En av medlemsorganisasjonene til Frivillighet Norge, Interessegruppa for kvinner og menn med spiseforstyrrelser (IKS), var raskt ute med å re-poste kampanjebildet på bildedelingstjenesten Instagram.

– For oss er frivillighet alt; uten frivillighet intet IKS. Dessverre rekker økonomien vår så vidt til faste utgifter, så annonsering og markedsføring er det veldig lite midler til. Vi er selv veldig aktive på sosiale medier og står også på stands på viktige markeringer, i håp om at noen som trenger oss vil se oss, sier Helle Borchgrevink, daglig leder for IKS.

 

anette.wingerei.stulen@dagsavisen.no