Kulturminister Thorhild Widvey utreder NRK, finansiering av frivillige og Norsk Filminstitutt. FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN

Utredningsministeren

To utredninger om NRK og én om privat finansiering av frivillighet er blant bestillingene fra kulturminister Thorhild Widvey denne uka. Neste ut er Norsk filminstitutt.

Det går for seg i Kulturdepartmentets lokaler om dagen. 2015 blir et år der man kan vente både stortingsmeldingen om film og om NRK, og kulturminister Thorhild Widvey (H) er i full gang med å skaffe informasjon til arbeidet.

Bare denne uka har hun bestilt to ekstra utredninger om NRK. Én om NRKs rapportering om effektiv drift og om NRKs tjenester begrenser konkurransen, særlig med aktualitetsstoff på nett.

Widvey har også bestilt en utredning om frivillig sektors private finansieringskilder, og hvilke strategier sektoren har for å få private midler.

Etter det Dagsavisen kjenner til er også Kulturdepartementet i gang med å finne noen som kan ressursevaluere Norsk filminstitutt (NFI), som forvalter Norsk filmfond, som ligger på rundt 440 millioner kroner.

 

Sliter med DVD-fall

- Det er nyttig med evalueringer så dette er et arbeid vi vil bidra til å gjennomføre, sier informasjonssjef ved NFI, Mette Tharaldsen når Dagsavisen tar kontakt.

I sin budsjettsøknad for 2015 gjorde NFI det klart at de ikke ville klare å oppfylle inntektskravet sitt i 2015, noe som har vært tilfellet i flere år. I 2013 lå inntektskravet på 8,3 millioner kroner, men NFI klarte kun 6,2 millioner. Pengene som går tapt på grunn av svikten i DVD-salget klarer de ikke å kompensere for, og personalkostnader og husleie utgjør store deler av driftskostnadene. Dette gjør det vanskelig for instituttet å omstille seg, skriver de i søknaden.

 

Utreder private penger

Ministeren er også opptatt av å få mer private aktører inn i finansiering av kulturlivet. Kan hende hun også ønsker mer av dette til frivillige organisasjoner, da hun nå ber om en utredning av frivillighetssektorens private finansieringskilder. Denne utredningen koster 1 million kroner, og skal ta for seg blant annet:

* Omfanget og utviklingen av inntekter fra private aktører

* Hva utløser private midler og hva er sentrale kjennetegn eller utviklingstrekk på området og hva synes potensialet å være?

* I hvilken grad påvirkes organisasjonenes omdømme og organisasjonenes uavhengige stilling av private inntektskilder?

* I hvilken grad representerer private aktører forutsigbare inntekter?

Dagsavisen har forsøkt å innhente kommentar fra kulturministeren, men har ikke lykkes.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no