Unge Venstre-leder Sondre Hansmark kommer med krav til Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande.

Unge Venstre-krav til Grande

Fripris på bøker. Liberalisering av pengespill. Dette er noen av tiltakene Unge Venstre forventer av kulturministeren fra sitt eget parti.

 

– Nå som vi har fått en liberal kulturminister, forventer vi en liberal kulturpolitikk, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.

Med Trine Skei Grande har Venstre for første gang fått kulturministerposten. Før regjeringsforhandlingene på Jeløya gikk Unge Venstre-lederen ut i Dagsavisen og understreket at kulturministerposten ville være attraktiv for Venstre.

Nå som Venstre har fått kulturministeren, kommer Unge Venstre med flere saker der de ønsker at Grande skal ta grep.

Les også: Spent på ny kulturminister

Nei til bokavtale

Bokavtalen mellom Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen fastsetter i dag en fastprisperiode på bøker. Dagens bokavtale gjelder ut 2018. Nå er bokavtalen under press fra EUs overvåkningsorgan ESA, som vil undersøke om den norske bokavtalen er i strid med EUs konkurranseregler. I regjeringserklæringen fra Jeløya vil regjeringen videreføre fastprisordningen. Det er Unge Venstre-lederen imot:

– Vi vil ha bort fastprissystemet i bokmarkedet. Det er problematisk å regulere pris på bøker. De bør omsettes fritt. Fastpris skaper kunstig høye priser på bøker, og dette går ut over forbrukerne. Bokbransjen har fått unntak fra konkurranseloven for å få fastprisavtalen. Vi mener Trine Skei Grande må si nei til å gi unntak for en ny bransjeavtale, sier Hansmark.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Oppheve spillmonopolet

I Jeløya-erklæringen vil regjeringen videreføre Norsk Tippings enerett på pengespill. Unge Venstre er imot:

– Samtidig som Norsk Tipping har monopol på pengespill driver de agressiv markedsføring for å få folk til å spille mer, På nettet har vi et uregulert spillmarked. Det vil være bedre å dele ut et antall lisenser til spillselskapene slik at en andel av disse inntektene kan gå tilbake til idretten, sier Hansmark.

Hindre stenging av nettsteder

Arbeidet med ny åndsverkslov må vektlegge ytringsfrihet, mener Unge Venstre-ledereren:

– Åndsverkloven som Arbeiderpartiet fikk vedtatt, har gitt rettsvesenet anledning til å stenge nettsteder med henvisning til opphavsretten. I 2015 måtte internett-leverandører i Norge sperre tilgang til Pirate Bay og en rekke andre nettsider. Det neste kan bli at staten stenger Wikileaks. Grande må endre åndsverksloven slik at domstolene ikke har adgang til å blokkere nettsteder på bakgrunn av opphavsrett, sier Hansmark.

Tak på pressestøtten

I regjeringserklæringen heter det at «Regjeringen vil ha en mediestøtte som er forutsigbar». Da hun tiltrådte som kulturminister understreket Trine Skei Grande til Dagsavisen: «Jeg håper vi kan flytte mer av makten bort fra politikerne i mediestøtten, og sørge for at vi får forutsigbare rammer som er drevet av andre ting enn politiske dagsordener».

– Vi kan godt være enige i at pressestøtten ikke skal endres år for år. Men slik pressestøtten er i dag gir det store utslag fra år til år. Dagens ordning for pressestøtte er ikke heller nødvendigvis forutsigbar, kommenterer Hansmark. At fem aviser får halvparten av den samlede pressestøtten er ikke den beste måten å fordele pressestøtten på. Vi er enig med Åmås-utvalget som ville ha et tak på hvor mye en enkelt avis kan få i pressestøtte,