Norsk Skuespillerforbunds leder Knut Alfsen. FOTO: SKUESPILLERFORBUNDET

– Underrapporterer #metoo

Problemet med seksuell trakassering er aller mest at den ikke blir rapportert, sier Norsk Skuespillerforbund.

 

– Seksuell trakassering blir veldig sjelden rapportert noe sted. Det skyldes ansettelsessituasjonen for skuespillerne. Vi ansettes på korte kontrakter, og er hele tida på utkikk etter nye jobber. I den situasjonen er folk veldig tilbakeholdne med å snakke om ubehagelige ting de opplever, sier Knut Alfsen.

Han er leder i Norsk Skuespillerforbund. I Dagsavisen i går kunne Torbjørn Urfjell i Virke Produsentforening, altså skuespillernes arbeidsgiverledd, fortelle at Virke jobber mot bedre retningslinjer for å fange opp seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Les også: Jobber for færre #metoo

Få rapporterer

Men det fordrer at hendelsene rapporteres.

– Vi ser det i #metoo-kampanjen også, at folk snakker om ting som ligger langt tilbake i tid. Det er en utfordring å få fram nyere hendelser, enten de gjelder seksuell trakassering eller andre vanskelige situasjoner. Så det strukturelle problemet her er å åpne for at folk skal kunne fortelle, sier Alfsen.

Han kan telle på en hånd de gangene han har opplevd at noen faktisk varsler Skuespillerforbundet om seksuell trakassering.

– Når det skjer, har vi tydelige varslings- og rapporteringsrutiner, og sender bekymringsmelding til arbeidsgiver umiddelbart. Men ifølge en undersøkelse BI lagte noen år tilbake, skjer disse tingene mye, mye oftere enn det som blir rapportert inn. Så da må vi ty til andre virkemidler, sier Skuespillerforbundets leder.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Holdningsendring

Holdningsendring er Alfsens stikkord her.

– Det skjer ikke ved et fingerknips. Seksuell trakassering må på dagsorden i bransjen. Det er det fine med #metoo-kampanjen, at bevisstheten øker. Seksuell trakassering er strid med både likestillings- og arbeidsmiljøloven. Som regel vet både den som utfører og den som blir utsatt for de uønskede handlingene at de er nettopp dét – uønskede. Utover det har alle har et ansvar for å si fra. Seksuell trakassering skjer også internt blant skuespillere, sier han.

Skuespillerforbundets leder utfordrer norske teatre til å tenke igjennom hvorvidt de har velfungerende varslingsrutiner. Ifølge en rundspørring Klassekampen har gjort denne uka var det ved de ti mest sentrale norske teatrene kun meldt fra om ett tilfelle av seksuell trakassering de siste fem årene. På direkte henvendelse oppgir teatrene at dette ikke er noe kjent problem hos dem. Det synes forskere avisa har intervjuet er underlig, all den tid forskning viser at annenhver skuespiller hadde opplevd seksuell trakassering, og at risikoen i skuespillerbransjen er fem ganger så høy som ellers i samfunnet.