Annonse
TV 2s lokaler i Karl Johans gate i Oslo.

TV 2 fikk refs: – Medietilsynet beklager

Ikke riktig at TV2 Sumo har lav andel europeisk innhold, innrømmer Medietilsynet. Det var ikke 13 prosent, det var 43 prosent.

Annonse
TV

– Medietilsynet beklager, og vil umiddelbart rette opp i dette, understreker direktør Gudbrand Guthus overfor Dagsavisen.

I Dagsavisen i går ble det gjengitt kritikk mot TV 2 fra høringsrunden rundt EUs nye direktiv for kringkasting. Norsk Filmforbund og forbundet Norske Filmregissører har tatt utgangspunkt i tall fra Medietilsynet, som oppga at strømmetjenesten TV 2 Sumo bare hadde 13 prosent europeisk innhold. Kravet til kringkastere fra EU er 50 prosent europeisk innhold. Tallet stammer fra statistikk utarbeidet av Medietilsynet i 2015 og oversendt EFTAs overvåkingsorgan.

Forelagt statistikken fra Medietilsynet reagerte TV 2 umiddelbart på tallmaterialet. I går måtte Medietilsynet innrømme regnefeil.

– Dette skulle vært oppdaget før, sier direktør for konsesjon og tilsyn Gudbrand Guthus.

– Som vi påpekte overfor Dagsavisen,  kjente vi oss overhodet ikke igjen i tallene fra Medietilsynet. Der er bra at tilsynet nå har gjennomgått våre tall på nytt, og at de beklager feilen. Vi regner med at de som ga TV 2 kritikk på bakgrunn av ukorrekte tall også ønsker å kommentere de faktiske tallene, hvor TV 2 Sumos europeiske andel faktisk er på 43 prosent og ikke 13 prosent. Dette er jo en betydelig forskjell, kommenterer TV2s kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl.

– Det er beklagelig at Medietilsynet ikke har rapportert riktig, sier prosjektleder Elisabeth Sjaastad i Norske Filmregissører, som i Dagsavisen karakteriserte andelen på 13 prosent som «hårreisende».

– I høringsnotatet har vi brukt TV2 Sumo som et eksempel. Debatten går på andel europeisk innhold i strømmetjenester, og disse tjenestenes ansvar for å finansiere nye produksjoner. EU-kommisjonen har foreslått 20 prosent andel europeisk innhold i strømmetjenester, i det reviderte direktivet. Vi foreslår en andel på 40 prosent. At både TV2 og flere andre strømmetjenester ligger rundt 40 prosent, viser at vårt krav er rimelig, kommenterer Sjaastad.

Annonse