Kronprinsesse Märtha og Franklin D. Roosevelt i Washington, 1942

TV-drama om Märtha i USA

Etter seks års utvikling går det nå mot storserie om kronprinsesse Märthas krigsår i USA.

 

– Kronprinsesse Märthä er en fascinerende og inspirerende kvinneskikkelse, også for dagens publikum. Nå har vi tatt et stort skritt nærmere realisering av serien, sier produsent Silje Hopland Eik i Cinenord. Produksjonsselskapet fikk idag tildelt hele 27.3 millioner gjennom insentivordningen for film og tv til dramaserien «Alt for Norge». Serien har vært under arbeid siden 2012, og har vært presentert for internasjonale produsenter under tittelen «Atlantic Crossing». Den handler om kronprinsesse Märthas eksil i USA under andre verdenskrig. Etter at kong Haakon flyktet til London, ble Märtha og de tre kongebarna invitert til USA av president Franklin D. Roosevelt, og tilbrakte krigsårene i Washington.

Serien skal bestå av åtte entimes episoder, og skal sendes på NRK. Regissør er Aleksander Eik, som tidligere har stått bak bl.a flere filmer i Varg Veum-serien. Prosjektet fikk i fjor 400.000 i utviklingsstøtte fra Norsk filminstitutt.

–Vi håper på opptaksstart i august 2018, og at serien kan vises i 2020. Vi er i forhandlinger med en skuespiller om hovedrollen som Märtha, sier Hopland.

I det nyeste bindet av biografiverket om Kong Haakon antydet forfatter Tor Bomann-Larsen et kjærlighetsforhold mellom Märtha og president Roosevelt. Cinenord har presentert serien for internasjonale distributører som «en historie om makt, mot, kjærlighet og en kvinnes politiske oppvåkning, med andre verdenskrig som bakteppe».

– Kronprinsesse Märthas relasjon til president Roosevelt er ett av elementene i serien, sier Silje Hopland Eik.

Les også: Presidenten og kronprinsessen

Norsk drama

Dramaserier med norske hovedprodusenter fikk størsteparten av midlene fra intensivordningen i årets tildeling. Fem filmprosjekter og seks dramaserier hadde søkt om tilskudd.

 To andre serier fikk støtte i tildelingsrunden for 2018:

«Wisting», nå under innspilling for Viaplay/TV3, basert på krimbøkene til Jørn Lier Horst. Også denne produsert av Cinenord. Tildelt 26 millioner.

«Beforeigners»/«Fremvandrerne», ved Rubicon TV, med manus av Eilif Skodvin og Anne Bjørnstad («Lilyhammer»). Tildelt 4 millioner.

Intensivordningen dekker 25 prosent av kostnadene ved innspilling i Norge, for produksjoner som har minst 30 prosent internasjonal finansiering. Siden ordningen ble innført av den blåblå regjeringen i 2015, har den gjort at storfilmer som «Snømannen» og «Mission Impossible 6» har lagt deler av innspillingen til Norge. For 2018 var det ingen store Hollywood-filmer som søkte på insentivordningen. Flere aktører i norsk filmbransje har kritisert insentivordningen for å være for begrenset, og ønsker seg en automatisk refusjonsordningen for internasjonale produsenter som vil spille inn i Norge.

Les også: Hollywood kommer ikke i år