TV 2-gruppens eneste kvinnelige direktør Sarah Willand, her med TV 2s konsernsjef Olav T. Sandnes, etter allmøte i 2016. FOTO: EMIL W. BREISTEIN/NTB SCANPIX

TV 2 lover bedring i kjønnsbalansen

Bare to av ti norske mediesjefer er kvinner, viser ny undersøkelse. – Vi er ikke noe godt forbilde, erkjenner TV 2-gruppens eneste kvinnelige direktør.

– Når TV 2 har 30-årsjubileum i 2022, skal vi ha 50–50 kvinner og menn i lederstillinger totalt i TV 2. Det er ett av måltallene vi nå setter oss, forteller Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2. Hun er den eneste kvinnen i TV2s toppledergruppe. På kvinnedagen måtte Willand svare for den lave kvinneandelen blant ledere i norske mediekonsern, da Mediebedriftenes Landsforbund (MBL) la fram sin nye undersøkelse om kjønnsbalanse i norske medier.

Den viser at det er verst på toppen: Ledergruppene i norske mediekonsern består av 80 prosent menn. Mens kjønnsandelen blant de redaksjonelt ansatte og ansatte i konsernfunksjoner er noenlunde likelig fordelt, rundt 56-44, avtar kvinneandelen oppover i organisasjonen, fra og med mellomledernivå.

– På konsernnivå er det skrekkelige tall, sa Sarah Sørheim, kulturredaktør i Aftenposten, og en av initiativtakerne til undersøkelsen.

Dette er første gang MBL kartlegger kjønnsbalansen blant sine medlemsbedrifter. Framover vil MBL gjøre denne undersøkelsen årlig, for å kunne følge opp utviklingen med tiltak.

Les også:Ni av ti avisredaktører er menn

Kritikk til TV 2-sjef

I redaksjonelle lederstillinger viser MBL-undersøkelsen en overvekt på 61 prosent menn mot 39 prosent kvinner. Mens ledergruppene i de sju mediekonsernene som har deltatt i undersøkelsen har 79 prosent menn og 21 prosent kvinner.

– Vi er ikke noe godt forbilde, innrømmet TV 2-direktør Willand under framleggingen.

TV 2 fikk kritikk i høst da konsernsjef Olav T. Sandnes la fram sin nye ledergruppe, med fem mannlige direktører foruten Sarah Willand.

– Dagens ledergruppe har tatt form steg for steg. Hver og en av dem som sitter der er dyktige menn med stor kompetanse. Men når du ser på sammensetningen totalt, er det ikke godt nok. Det gjenspeiler ikke den moderne mediebedriften som TV 2-gruppen vil være, sier Willand til Dagsavisen.

TV 2-sjef Sandnes sitter også i redaktørgruppen på fire menn og en kvinne (nyhetsredaktør Karianne Solbrække).

Storm

I januar 2017 skrev Dagsavisen at ni av ti norske avisredaktører er menn, og at kvinneandelen i ledergruppen for norske mediekonsern er under 25 prosent. «Pinlig lavt. Systematisk forskjellsbehandling», uttalte tidligere likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap) til Dagsavisen.

Konsernsjef Gunnar Bjørkavåg i NHST-konsernet, som bl.a. utgir Dagens Næringsliv og Morgenbladet, gikk av i januar etter å ha skapt storm for sine uttalelser om kvinnelige medieledere. VG har allerede kartlagt kjønnsandelen og satt i gang tiltak for å bedre kvinnerepresentasjonen på ledernivå, fortalte VG-redaktør Jane Throndsen under fremleggingen.

Nå har også NHST-konsernet satt i gang tilsvarende kartlegginger og tiltak, fortalte Morgenbladet-redaktør Anna B. Jenssen.

Les også: TV 2-topp ventet over ett år før han reagerte på tips om seksuell trakassering

Vedtok tiltak

TV 2-leder Olav T. Sandnes satt i går i styremøte der måltall for kvinneandel i lederstillinger skulle vedtas, fortalte organisasjonsdirektør Sarah Willand.

Etter metoo-avsløringene i høst som blant annet førte til at flere profilerte TV 2-medarbeidere måtte gå, har mediekonsernet arbeidet med å bedre kjønnsbalansen på ledernivå, som ett av tiltakene for å motvirke trakassering av kvinner.

– Vi er nå inne i andre del av det store generaloppgjøret i TV 2. Det innebærer å få flere kvinner i lederstillinger, og det arbeidet pågår nå. Det siste året har vi gjort mange endringer. Etter modell av hvordan NRK og VG har jobbet med dette, setter vi nå ned en prosjektgruppe for arbeidet med å få fram kvinner i lederstillingene. Vi vedtar nå måltall for kvinneandel fra ledergruppa og nedover i organisasjonen, sier Willand.

– Hvordan skal TV 2 klare å få flere kvinner inn i toppledergruppen innen fristen dere setter?

– Vi har ikke tenkt å be noen om å gå. Dagens ledergruppe sitter, men vi har et langsiktig mål fram mot 30-årsjubileet om 50 prosent kvinner i ledelsen. Da må det skje endringer også i toppledergruppen.