Selv om Oslo har fått flere plasser i kulturskolen det siste året, er ventelistene lange. Byrådet oppfordrer barn til å melde seg på teater og musikkteater, der det er plass til flere, framfor enkeltundervisning. ILLUSTRASJONSFOTO: NTB SCANPIX

Tusenvis av barn i kø til kulturskole

2.400 barn venter på plass ved Oslos kulturskoler. På tross av at kommunen har opprettet flere plasser, er køen av barn som venter på plass i Oslos kulturskoler lengre enn i 2008.

Køene i Oslos kulturskoler går ikke ned. 2.401 barn sto på venteliste for å komme inn i Oslos kulturskoler i 2014, viser Utdanningsetatens årsrapport. Og da noen barn står på venteliste for flere tilbud er det totale antallet elevplasser på ventelisten på 3.207.

«På tross av nye tiltak øker antall elever på venteliste i alle kategorier», skriver etaten.

Stabile tall

  • I 2008 skrev Dagsavisen om kø i hovedstadens kulturskoler, og da var det 2.300 elever på venteliste. Da Dagsavisen undersøkte det samme i 2011, var det 2.500 elever i kø.
  • I statistikken til Utdanningsetaten skiller de mellom venteliste på elevplasser og antall elever på venteliste, da enkelte er oppført under flere kategorier. Men ser man på antall elever har det fra 2012 til 2014 vært en eksplosiv økning:
  • I 2012 og 2013 sto henholdsvis 1.858 og 1.988 elever i kø. I 2014 var tallet 2.401, noe som betyr en økning på omtrent 30 prosent på to år.

Økningen i ventelister skjer på tross av at Oslo musikk- og kulturskole har økt antall elevplasser med 1.227 i 2014, blant annet gjennom oppstarten av Tøyen kulturstasjon.

Vil satse

– Alle barn og unge skal ha et kulturskoletilbud, sa kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) til Dagsavisen i forbindelse med Dagsavisens sommerserie «Min kulturby». Byråden har sett seg lei av at kulturskolene i byen har lange ventelister. Nå ønsker han satsing.

– Vi har et mangfold av private kulturskoler som også kan supplere de offentlige. Jeg vil ikke ha køer, jeg vil ikke at det skal være en jungel der ute, jeg vil ha samme inntak for private kulturskoler som offentlige, sa Bjercke tirsdag.

Ikke imponert

Arbeiderpartiet er imidlertid ikke imponert over Bjerckes valgløfte. Medlem i kultur- og utdanningskomiteen, Victoria Marie Evensen, påpeker at bystyret i 2010 vedtok å utvikle et rammeverk for kjøp av private musikk- og kulturskoletjenester.

– At byrådet først nå forsøker å realisere dette, imponerer ingen. Kulturskolen lider under kuttene som er gjennomført i Oslo kommune. Det er derfor vanskelig å tro på at Høyre, Venstre og KrF skal klare å gi kulturskolen et løft uten å øke kommunens inntekter, sier hun. Evensen etterlyser flere kulturstasjoner i Oslo. I dag finnes stasjoner på Sinsen, Manglerud, Schous, Bjørnholt, Rødtvet, Tøyen og Rommen skole.

Den rødgrønne regjeringen hadde satsing på kulturskoler som prioritert mål i Kulturløftet 1 og 2.

 

Vil opprette 700 nye plasser

Det er en utfordring å skaffe plasser til én til én-undervisning, svarer byrådet i Oslo.

– Byrådet er opptatt av at elever med særlige evner skal gis mulighet til å utvikle sitt talent, understreker byrådssekretær i byrådsavdeling for kunnskap og utdanning, Morten Bakke (H).

Han påpeker at det de senere årene har vært en økning både i tilbudet og i antall deltakere i kulturskolen. Han påpeker at man i forrige skoleår innførte en gratis kulturskoletime i Aktivitetsskolen, som ga 2.000 elever et tilbud utover plassene i den ordinære
musikk- og kulturskolen.

– Med andre ord var det over 10.000 elever som fikk et musikk- og kulturtilbud forrige skoleår. Byrådet ønsker at flere skal få mulighet til å delta i musikk- og kulturaktiviteter, og i løpet av de neste to årene skal det opprettes ytterligere 700 plasser og flere kulturstasjoner skal åpnes, sier han.

Bakke forteller imidlertid at byrådet er klar over at den skjeve fordelingen av ledige plasser.

– Det er en utfordring med å skaffe nok plasser til de som ønsker én-til-én undervisning. Oslo Musikk- og kulturskole oppgir at de har ledige plasser innen teater, tegning og musikkteater, og jeg vil oppfordre kulturinteresserte barn og unge om dette kan være interessante aktiviteter, for da vil en neppe stå lenge å vente på et tilbud, sier han.