«Put your money where your mouth is,» sier Hadia Tajik. Men den avtroppende kulturministeren får kritikk for å ikke satse nok på den kulturelle grunnmuren.

Tror det vil skje lite i kulturpolitikken

Kulturløftet er i mål med én prosent av statsbudsjettet til kultur, fastslår Hadia Tajik som savner en felles kulturell plattform fra de borgerlige. Men Frps Ib Thomsen varsler mulige kutt i Kulturrådet allerede når de blåblå kommer med endringer i budsjettet.

- Det vil bli ensomt å være kulturminister i den nye regjeringen, sier kulturminister Hadia Tajik (Ap) idet hun avslutter sin siste pressekonferanse som kulturminister. Kulturløftets mål om én prosent av statsbudsjettet til kultur er nådd, økte bevilgninger er blant annet gitt til kulturbygg, redningspakke for filmfestivaler, merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, samt at Norsk kulturfond, som forvaltes av Kulturrådet, har fått økt budsjettet sitt med over 50 millioner.

Og dette er bare noen av postene som har blitt økt i de rødgrønnes rekordhøye kulturbudsjett for 2014.

 

Les også: Nå skal hun male budsjettet blått

 

- Mindre makt

- Det er mye spennende i dette budsjettet, ikke minst når vi ser på bruken av penger, sier kulturpolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Ib Thomsen. Han vil ikke si noe om de blåblå vil holde sitt budsjett på samme nivå.

- Men vi vil se på annen fordeling av pengene. Vi ønsker en maktspredning, og kulturen skal dyrkes nedenfra der talentene er, sier Thomsen, som forteller at han leter etter den etterlyste satsingen på den kulturelle grunnmuren, som Enger-utvalget fokuserte på med utredningen som ligger til grunn for Kulturløftet 3.

- De sa de skulle satse på korps og kor i kommunene, og dette kommer ikke tydelig fram, sier han. På spørsmål om hvilke endringer de blåblå kan komme til å gjøre allerede når de kommer til makten, er svaret til Thomsen:

- Kulturrådet skal ha mindre makt. Allerede nå kan vi ha det i tankene, og sørge for at man har den retningen i budsjettet, sier han.

- Betyr det mindre midler til Kulturrådet allerede til neste år?

- Jeg ser for meg mindre midler til Kulturrådet. Sånn som jeg ser det er det ute i kommunene kulturen må dyrkes, sier Thomsen.

 

Les også kommentar på Nyemeninger.no

 

Frykter ikke

Selv om regjeringen, da de la fram Kulturløftet 3 i august, lovet en satsing på den kulturelle grunnmuren i Norge, er det flere som ikke ser spor av denne i statsbudsjettet (se sidesak). Men kulturminister Hadia Tajik forteller at dette budsjettet egentlig bare er en fullføring av Kulturløftet 1 og 2.

- Budsjettet har vi jobbet med siden mars, men Kulturløftet 3 kom i august. Det som treffer grunnmuren her er merverdiavgiftskompensasjonen til de frivillige organisasjonene, men jeg skulle gjerne jobbet videre for å styrke grunnmuren, sier hun.

Om at Frp åpner for at de allerede i endringene til budsjettet for 2014, kan komme til å kutte i bevilgningene til Kulturrådet, sier hun:

- Først må de se hva de faktisk tenker å gjøre, og om de vil bruke pengene på andre kulturformål, eller om det vil gå til skattekutt. Jeg har merket meg at de i det parlamentariske grunnlaget ikke har etablert noen enighet om kulturpolitikken. Det betyr at det kan skje lite i kulturpolitikken framover, sier Tajik.

Direktør for Kulturrådet, Anne Aasheim, er ikke bekymret over at den nye regjeringen vil ta for seg Kulturrådet.

- Vi ser fram til samarbeid med den nye regjeringen, og vi ser også fram til gjennomgangen av Kulturrådet, sier hun. Aasheim er svært positiv til de rødgrønnes kulturbudsjett.

- Dette er et budsjett som de som søker Kulturrådet vil sette pris på, sier hun.

 

Les også: - Betaler nok skatt

 

Vil utrede

Linda Hofstad Helleland (H) er kulturpolitisk talskvinne i Høyre, og er av flere pekt på som aktuell til kulturministerposten. Hun er tilbakeholden om hvilke endringer den nye regjeringen vil gjøre.

- Det er begrenset hva vi får gjort på tre uker, og vi klarer ikke gjøre alle endringene vi ønsker, men vi har hele tiden støttet Kulturløftet, sier hun. Likevel savner Helleland særlig én ting i budsjettet.

- Når man ser på alle indekser og statistikker så ser vi at selv om kulturbudsjettet øker, så øker ikke bruken av kultur blant folk. Det er et stort problem. Hvorfor når ikke kulturen ut til folk? Det er en bekymring jeg hadde forventet at de ville diskutere, sier hun. Her ønsker Helleland en bred diskusjon med fagfolk involvert.

- I tillegg er vi nødt til å se mer på hvordan pengene som gis til institusjonene blir brukt, så vi ser at vi får mer kultur igjen for pengene, sier hun.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no

Mer om stasbudsjettet:

Våger ikke tro på bedre togframtid

Vil stramme inn lederlønningene

Slutt på barn i fengslene

 

Tre om kulturbudsjettet

Agnete Haaland, direktør ved Den Nasjonale Scene i Bergen (som har mottatt ekstra midler til opprusting)

– Jeg er kjempeglad. Dette er et historisk kulturbudsjett. For oss betyr dette at vi får et forprosjekt til bygging. Vi har store utfordringer med blant annet en dreiescene som ikke går rundt av og til. Dette er helt avgjørende for oss. Jeg er kjempespent på hva den nye regjeringen vil gjøre, for plattformen var veldig ullen. Maktspredning og frihet er flott, men jeg vet ikke hva det betyr. Jeg håper på en sterk kulturminister, for jeg tror det kan bli ganske ensomt å være kulturminister i den regjeringen.

Birgitte Brekke, generalsekretær i Frivillighet Norge

– Mange har grunn til å være fornøyde på grunn av merverdiavgiftskompensasjonen. I tillegg er beløpsgrensen for krav om lønnsoppgave økt til 6.000 kroner. For små organisasjoner innebærer dette en forenkling. Det lokale kulturløftet synes jeg det er vanskelig å finne konturene av. Det er litt trist. De frivillige står for tyngden av opplæringen innen kultur, og Enger-utredningen sa at vi hadde fått lite. Det anerkjente regjeringen, men jeg finner ingen ordninger som viser at de gjør noe med det. Dette er en utfordring til den nye regjeringen.

Sissel Merethe Berge, leder i Norsk bibliotekforening

– Jeg lurer på hvor blir det av satsingen på den kulturelle grunnmuren. Kulturutredningen omtaler bibliotekene som en del av grunnmuren, men her ser vi ikke spor av noen nasjonal satsing. De skriver at bibliotek er viktig. Det vet vi. Men jeg forventet at det ville stå noe mer konkret og at det ble satt av øremerkede midler til bibliotekene. Den nye bibliotekloven pålegger alle bibliotek å formilde litteratur. Da trengs det en kompetanseheving.