Dagsavisen besøkte Bymuseet da de ansatte forberedte utstillingen «Forelsket og foraktet» i fjor. Denne ble mulig med midlene fra Kulturrådet. FOTO: HILDE UNOSEN

Trekker tilbake 30 millioner til museer

Kulturrådet har trukket tilbake midlene til museumsutvikling, som er ett av flere kulturtiltak som fra i år skal finansieres av Norsk Tippings overskudd. Blant de over 100 søkerne som rammes er Oslo Museum.

- Vi må nå arbeide for å finne andre finansieringskilder til disse prosjektene. Hvis vi ikke får det, må de utsettes eller eventuelt utgå, sier direktør ved Oslo Museum, Lars Emil Hansen.

Oslo Museum, som består av Arbeidermuseet, Bymuseet, Teatermuseet og Interkulturelt museum, har til sammen søkt om midler til fire ulike prosjekter som er planlagt gjennomført i 2015 og 2016.

Men nylig fikk de og over 100 andre søkere beskjed om at midlene som skulle gå til utvikling innen museer og arkiv, som fram til nå har vært bevilget over post 77 på statsbudsjettet, skal overføres til nye ordninger som vil bli finansiert av overskuddet til Norsk Tipping.

 

Mer tipping

- Søkerne får beskjed om at søknaden er avvist og at den ikke blir behandlet. De må da søke på nytt på de programmene som utlyses etter hvert i 2015. Det kan bli andre kriterier, da vi legger opp mer målrettede programmer på noen saksområder, sier seksjonsleder for Museumsseksjonen i Norsk kulturråd, Espen Hernes.

I årets statsbudsjett har regjeringen endret tippenøkkelen, slik at staten ikke lenger mottar en andel av overskuddet fra Norsk Tipping. Dermed går 122 millioner mer til kultur, og 332 millioner kroner mer til idrett. Derfor har kulturministeren flyttet flere tiltak fra statsbudsjettet til tippemidlene.

Hvor mye som vil gå til kultur av tippemidlene er basert på prognoser fra Norsk Tipping, og summen er derfor ikke helt sikker fra år til år.

- Hvis du og jeg tipper mer da, vettu, så er det bra, sa kulturminister Thorhild Widvey (H) til Dagsavisen da hun la fram kulturbudsjettet i høst.

 

Nyskapende prosjekter

Utviklingsmidlene til museum og arkiv har blant annet blitt brukt til ulike formidlingsprosjekter. I 2013 ble det bevilget 36 millioner kroner til dette, og den rødgrønne regjeringen foreslo 37 millioner kroner i 2014, men regjeringsskiftet førte til 8 millioner kroner i kutt. For 2015 er det justert opp til 30 millioner kroner.

Oslo Museum forteller at de har hatt stor glede av utviklingsmidlene tidligere, og ser fram til å bli kjent med den nye søknadsordningen som kommer i løpet av året.

- Midlene har muliggjort nyskapende og større prosjekter, som ikke har latt seg finansiere gjennom de ordinære driftsrammene.

Blant annet har midlene bidratt til at vi har kunnet lage en større utstilling om norske roma, som er en nasjonal minoritet i Norge, basert på et omfattende dokumentasjonsprosjekt gjennomført i dialog med miljøet. Utstillingen «Forelsket og foraktet», om norske kvinner og tyske soldater under andre verdenskrig, hadde også vært vanskelig å få til uten midler fra Kulturrådet, sier Lars Emil Hansen. Også det store samarbeidsprosjektet om digital formidling av bilder fra Oslo - oslobilder.no, hadde vært vanskelig å få til uten Kulturrådets støtte, forteller han.

 

Forsinkelse

Hva slags typer programmer som skal erstatte utviklingsmidlene er ennå usikkert, men de vil bli utlyst fortløpende i 2015, forteller Hernes i Kulturrådet. Men tallene fra Norsk Tipping er ikke klare før til våren, og det er først da Kulturrådet vet nøyaktig hvor mye penger de har til rådighet.

- Det blir en forsinkelse i forhold til hvordan det har vært tidligere. Vi må gå opp noen løyper med Kulturdepartementet nå framover om hva som ligger i dette med tippemidlene, sier Hernes.