Tok ulovlig lån i eget selskap

Betalte ikke artistskatt. Tok opp ulovlige lån i eget selskap. Fikk varsel om tvangsoppløsning. – Dette blir rettet opp, sier arrangøren av Findings-festivalen.

 

Mens selskapet Sky Agency hentet noen av verdens største EDM-artister til Oslo, drev de i strid med loven gjennom flere år, ifølge selskapets egne revisorer: Ved siste innleverte årsregnskap til Brønnøysund-registeret skyldte Sky Agency til sammen nærmere fire millioner i artistskatt. Samtidig har selskapets to eiere gjennom flere år tatt opp ulovlige millionlån i selskapet.

Til helgen er det igjen Findings-festival på Bislett. Ved utgangen av regnskapslovens frist 31. juli hadde Sky Agency fortsatt ikke levert 2017-regnskapet til Brønnøysundregistrene. Når Dagsavisen tar kontakt, understreker selskapet at de nå har innbetalt all skyldig artistskatt.

Les og se Alt om Øya 2018

Visste ikke

Live Nation, landets største konsertarrangør, samarbeider med Fredrikstad-baserte Sky Agency om Findings-festivalen. Live Nation har ikke vært klar over de manglende skatteinnbetalingene fra Sky Agency fra 2014 til 2016, ifølge head Promoter Martin Nielsen fra Live Nation.

– Vi har ikke noe felles selskap, og Sky Agency har ikke noen plikt til å redegjøre overfor oss. Men Sky Agency har nå fortalt oss at de har gjort opp for seg, sier Martin Nielsen.

Det er Live Nation som står som teknisk arrangør overfor Oslo kommune og Bislett Alliansen, som leier ut Bislett stadion. Findings har en kapasitet på 20.000 publikummere hver dag, noe som gjør Findings til Oslos største flerdagersfestival. Internasjonale toppnavn som Avicii og David Guetta har toppet programmet, sammen med norske stjerner som Kygo, Karpe Diem og Alan Walker. Sky Agency og Live Nation samarbeider om å booke artister og deler inntektene.

– Findings har vært en stor suksess for oss. Live Nation så at EDM-festivalen Summerburst i Sverige gikk bra, og ville få til noe lignende i Oslo. Sky Agency var energiske og hadde god peiling på EDM-sjangeren, forklarer Martin Nielsen i Live Nation om samarbeidet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

«Ulovlig lån»

Sky Agencys portefølje omfatter også Utopia-festivalen i Stavanger, Stavernfestivalen, og russetreffet Landstreff Fredriksten i Halden, ifølge selskapets nettsider. Sky Agency er også bookingagent for artistene Freddy Kalas, Broiler og Seeb.

Sky Agencys årsregnskap for 2016 ble levert like før nyttår 2017. Ifølge dette regnskapet skyldte Sky Agency 3.974.887 kroner i manglende innbetalt artistskatt, samt 1.674.687 kroner i ubetalt moms og ytterligere en million i skyldig skattetrekk. I revisors beretning for 2016 er det eget punkt med tittelen «ulovlig lån til aksjonær». Her påpeker revisor at selskapet har gitt lån på kr 2.445.452 til selskapets aksjonærer, at dette er i strid med aksjeloven, og at dette kan medføre erstatningsansvar. Selskapets to aksjonærer er daglig leder Christoffer Huse og styreleder Trond Øivind Opsahl. Ett lån på 1.477.933 kroner er gitt til Christoffer Huse, ett lån på 967.519 er gitt Trond Øivind Opsahl. Revisor har gjennom flere år påpekt de ulovlige lånene i selskapet. Det var Fredriksstad Blad som først skrev om Sky Agency-eiernes ulovlige millionlån.

Negativ egenkapital

– Jeg svarer ikke på spørsmål på telefon. Send spørsmål på mail, sier daglig leder Christoffer Huse i Sky Agency, da Dagsavisen tok kontakt mandag denne uka.

«I tidligere år har selskapet dessverre hatt for lite fokus på administrative rutiner. Selskapet har nå gjennomført betydelige tiltak for å rette på dette, noe som har medført store forbedringer. Selskapet er i dag i en vesentlig bedre situasjon», skriver Huse til Dagsavisen.

De ulovlige lånene forklarer Huse slik: «Dette har hovedsakelig sammenheng med omfattende reiseutlegg som ikke har blitt håndtert korrekt. Dette blir nå rettet opp i. Lån til aksjonær som ikke gjelder utlegg for selskapet vil deretter bli ført som lønn på korrekt måte».

Revisor påpekte i 2016-regnskapet at egenkapitalen er tapt, og med en negativ egenkapital på 3,5 millioner kroner er det usikkerhet rundt videre drift av selskapet. De siste årene har revisor årlig påpekt manglende dokumentasjon for reiser og andre utgifter i selskapet, og at bokføringen er i strid med bokføringsloven. Sky Agency har også byttet revisor flere ganger, og fått varsel om tvangsoppløsning på grunn av manglende revisor, samt flere varsler om tvangsoppløsning for manglende innlevert regnskap.

Selskapet har gjennom sin advokat Joar Heide oversendt Dagsavisen dokumentasjon fra regnskapsfører på at artistskatt for 2017 er innbetalt. Heide opplyser at avtalepartner for Findings-festivalen er selskapet Sky Event. Det eies også av Christoffer Huse og Trond Øivind Opsahl, og ble opprettet høsten 2016. Også her har eierne tatt ut et ulovlig lån på 2,5 millioner kroner, ifølge årsregnskapet for 2017. Heide understreker at dette lånet er avregnet mot utbytte og dermed ikke består som ulovlig lån.

Anmeldelse Roger Waters: Den mørke siden av verden

 

Slik svarer Sky Agency

Dagsavisen sendte mandag en rekke spørsmål på mail til daglig leder i Sky Agency, Christoffer Huse. Her er svarene.

Hvorfor har Sky Agency ikke levert regnskap for 2017 innen regnsakslovens frist 31. juli?

– Vi regner med å levere regnskapet i løpet av svært kort tid. Den kortvarige forsinkelsen som har oppstått skyldes forhold som Sky ikke kan lastes for.

Sky Agency har flere ganger fått varsel om tvangsoppløsning på grunn av for sent leverte regnskap. Hvorfor har dere ikke levert regnskap innen fristen tidligere?

– I tidligere år har selskapet dessverre hatt for lite fokus på administrative rutiner. Selskapet har nå gjennomført betydelige tiltak for å rette på dette, noe som har medført store forbedringer. Selskapet er i dag i en vesentlig bedre situasjon.

I revisors beretning for 2016 kommer det fram bl.a, under punktet «ulovlig lån til aksjonær», at selskapet har gitt lån på kr 2.445.452 til selskapets aksjonærer, at dette er i strid med aksjeloven, og at dette kan medføre erstatningsansvar. Ett lån  på 1.477.933 er gitt til daglig leder, som ifølge tilgjengelig informasjon er deg, og 967.519 til styrets leder, som ifølge tilgjengelig informasjon er Trond Øivind Opsahl. Hvorfor har selskapet gitt disse lånene?

– Dette har hovedsakelig sammenheng med omfattende reiseutlegg som ikke har blitt håndtert korrekt. Dette blir nå rettet opp i. Lån til aksjonær som ikke gjelder utlegg for selskapet vil deretter bli ført som lønn på korrekt måte.

Ble lånene tilbakebetalt i løpet av 2017, slik styret forespeilet i årsberetningen for 2016?

– Alt vesentlige av forhold knyttet til aksjonærlån har blitt ordnet opp i i 2017. Det som gjenstår vil bli ført som lønn til den enkelte aksjonær.

Selskapet hadde rett over 3 millioner i negativ egenkapital, ifølge årsberetningen for 2016. Her heter det også at styret våren 2017 har vært i dialog med en samarbeidspartner som vil bidra til finansiering av selskapet. Har dere fått inn egenkapital på denne måten, og hvilken samarbeidspartner er det snakk om her?

– Selskapet anser egenkapitalsituasjonen for å være under kontroll, men ønsker ikke å navngi sine samarbeidspartnere.

Overskuddet for selskapet ble på 1,6 millioner for 2016. Ligger årsresultatet for 2017 an til å bli bedre eller dårligere enn dette?

– Som følge av noen spesielle forhold ligger det an til at resultatet for 2017 blir noe svakere enn for 2016. Selskapets framtid ser likevel svært positiv ut.

Ifølge note 9 i regnskapet for 2016 skyldte selskapet pr 2016 3.974.887 kroner i artistskatt, som skulle bli innbetalt innen utgangen av 2017. Er dette nå innbetalt?

– All utestående artistskatt er betalt.

For 2016 tok daglig leder ut 1 million i lønn. Hvor mye tok daglig leder ut i lønn for 2017?

– Vi anser det mest naturlig at dette besvares gjennom årsregnskapet når dette snarlig blir levert.

Hvordan har den negative egenkapitalen påvirket selskapets evne til å agere i festivalmarkedet gjennom 2017 og 2018?

– Selskapet har god kontroll på virksomheten. Den bokførte egenkapitalen representerer ikke et problem for denne virksomheten. 

Hvordan ligger billettsalget an på henholdsvis Findings og Utopia i år? Har dere nådd breakeven?

– Både Findings og Utopia er arrangementer som Sky gjennomfører i samarbeid med andre aktører. Vi kan dessverre ikke kommentere dette nærmere.

Dagsavisen stilte følgende oppfølgingsspørsmål:

For begge forhold – både aksjonærlån og artistskatt – har revisor i årsberetning gjennom flere år (helt tilbake til 2013) påpekt lovstridige forhold og uregelmessigheter i føring av reiseregninger. I styrets årsberetning har Sky gjentatte ganger understreket at dette vil bli rettet opp. Samtidig har det påløpt flere aksjonærlån som ifølge revisor er lovstridige. Hvorfor er dette blitt rettet opp først nå?

Selskapets advokat Joar Heide svarer:

– Dette har dessverre tatt lengre tid å orde opp i en opprinnelig forventet. Det viktige må vel likevel være at det rent faktisk har blitt ordnet opp i.

 

Findings

* Festival for elektronisk danse­musikk (EDM), finner sted på Bislett Stadion i Oslo 17.-18. august.

* Samler inntil 20.000 publikummere hver kveld.

*Har flere år på rad vært utsolgt.

* Arrangert årlig siden 2014, skiftet navn fra Feelings til Findings første året.

* Arrangeres av Fredrikstad-firmaet Sky Agency i sam­arbeid med Live Nation Norge, landets største konsert­arrangør og norskavdeling av verdens ledende underholdningsbyrå.