Kulturminister Linda Hofstad Helleland var glad for å få råd fra Mediemangfoldsut valgets leder Knut Olav Åmås.

Tidspress for TV-statsråden

Medieminister Linda Hofstad Helleland smilte og takket for råd fra Mediemangfoldsutvalget, vel vitende om at nå begynner hardkjøret. Innen jul må hun levere en løsning for kommersielle allmennkringkastere.

 

– Hun har maks 74 dager på seg til å komme opp med en løsning, sier Aps mediepolitiske talsmann Arild Grande til Dagsavisen.

Han har talt dagene fram til nyttår, som blir en klar mediepolitisk deadline for medieministeren. Da må hun ha levert en melding til Stortinget om hvordan staten eventuelt skal kunne kompensere for de ekstrautgiftene det medfører å drive en kommersiell allmennkringkaster i Norge. Denne beslutningen har blant annet en enorm betydning for det kriserammede TV 2, som står uten konsesjon fra nyttår. I går kom Mediemangfoldsutvalgets råd til ministeren, i form av en delutredning utarbeidet i ekspressfart etter krav fra en medieminister i tidsnød.

Panisk minister

– Saken har vært usedvanlig dårlig håndtert fra regjeringens side fra første stund, hevder Grande overfor Dagsavisen.

– Det kan virke som om statsråden hele tida har forsøkt å skyve denne saken foran seg. Nærmest i panikk ga hun dette hasteoppdraget til Mediemangfoldsutvalget. Nå sitter hun der i et hjørne hun ikke kommer ut av. Men nå har Stortinget levert, Mediemangfoldsutvalget har levert godt – nå forventer vi at også hun leverer, sier Grande til Dagsavisen.

– Stortingsmeldingen skal være klar før jul, lovte statsråd Linda Hofstad Helleland under gårsdagens overlevering av Mediemangfoldsutvalgets rapport. Men hun kunne ikke være mer konkret enn det. Hun virket lettet over at utvalget så raskt greide å levere henne «verdifulle innspill», og hun var tydelig på at regjeringen mener det er svært viktig at det fortsatt finnes en allmennkringkaster et annet sted enn i Oslo. De vil sikre at allmennkringkasteren NRK fortsatt får tøff konkurranse.

– TV 2 i Bergen har vært veldig viktig for et godt mediemangfold i Norge, sier kulturministeren til Dagsavisen.

– Vi trenger også i framtida et solid mediemiljø utenfor Oslo, for å sikre mangfold og flerstemthet. Jeg er fra bygda sjøl, så dette vet jeg er viktig, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

«Komplisert»

Kulturministeren innrømmer at dette er en av de vanskeligste sakene hun for tida håndterer som statsråd.

– Dette er en komplisert sak, med mange dilemmaer. Hvor mye finansielt ansvar skal staten ta for å sikre en kommersiell allmennkringkaster? I tillegg er det vanskelige juridiske spørsmål knyttet til ESA, samtidig som vi har en rivende medieutvikling der noe skjer nærmest fra måned til måned. Uansett må vi se på hva vi kan gjøre for å sikre mediemangfoldet i Norge både på kort og lang sikt, sier Helleland.

Modell B

Opposisjonen i Stortinget har lenge etterlyst en fortgang i prosessen med å få på plass en løsning med økonomisk kompensasjon for de kommersielle allmennkringkasterne. I går kom altså Mediemangfoldsutvalgets rapport, som statsråden for fire uker siden plutselig ba om. Utvalgsleder Knut Olav Åmås legger ikke skjul at presset på utvalgets ti medlemmer har vært stort de siste ukene. Like fullt rakk de å utrede i alt fire modeller, der tre av dem åpner for forskjellige former for statsstøtte til kommersielle allmennkringkastere. Av de fire er det i «modell B» som ligger tettest opp til det Stortinget ba om i sitt vedtak før sommeren. Modellen innebærer at staten gir økonomisk kompensasjon til en kringkaster som tilbyr en lineær TV-kanal for en begrenset periode på 3–5 år. Dette siste er fordi utvalget ser for seg en framtid der vi kommer til å se mindre på lineær TV, samtidig som Åmås understreket at det i dag fortsatt er mange som ser på TV.

– Vi anbefaler ingen av modellene, heller ikke modell B, men vi har utredet den grundig. Det er den modellen som ligner mest på det vi har hatt erfaring med hittil, med en lineær kanal som leverer tjenestene med krav til nyheter og aktualitetsdekning. I tillegg mener vi det bør stilles krav til at man leverer norske debattprogrammer og norske dokumentarer, sier Åmås.

 

Det haster for TV 2

Avgjørende med en rask avklaring for at TV 2 skal søke, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes.

Leder i Mediemangfoldsutvalget, Knut Olav Åmås, advarer i utredningen mot å låse seg fast i at mediemiljøet utenfor Oslo bør betyr «TV 2 i Bergen», og at man bør holde døra åpen for andre søkere. TV 2-sjef Olav T. Sandnes` uttalte seg i går som en aktuell søker i en sms til Dagsavisen. Han er glad for at utvalget så tydelig ser viktigheten av et hovedkontor et annet sted enn Oslo, og sier at han håper delutredningen vil bidra til at stortingsmeldingen «vil kunne fungere som grunnlag for en avtaleutlysning».

– Det er avgjørende med en rask avklaring for at TV 2 skal kunne søke, sier han.