Blant de anerkjente norske kunstnerne er koreografen Ingun Bjørnsgaard med sitt kompani, som lørdag framfører «Praeambulum». FOTO: ERIK BERG

Tar imot en verden av dans

Fra hele 38 land kommer det ulike aktører innen samtidsdans denne uka for festivalen ICE HOT. Men for de norske kunstnerne som blir plukket opp og invitert utenlands truer kuttet i UDs reisestøtte.

- Vi tar imot til sammen nærmere 240 kunstnere med sine crew. Det kommer folk fra 38 land, fra India, Colombia, Mexico, Kongo, ramser Kirre Arneberg, prosjektleder for ICE HOT opp.

ICE HOT kan minne om en slags messe der kunstnere kan drive nettverksbygging, og arrangører fra festivaler og teatre kan plukke opp nye interessante navn.

- Festivalen ble opprettet for å styrke kunstnernes vei ut i verden, sier Un-Magritt Nordseth, kunstnerisk leder ved Dansens Hus. Det er Dansens Hus som i samarbeid med Den Norske Opera & Ballet, Bærum Kulturhus, Black Box Teater, Riksscenen, Riksteatret og Kunsthøgskolen i Oslo viser 27 danseforestillinger denne uka. Den nordiske festivalen ICE HOT starter offisielt onsdag med et bestillingsverk fra Heine Avdal og Yukiko Shinozaki, men allerede i dag tjuvstarter de på Bærum Kulturhus.

 

Talentutvikling

Festivalen har anerkjente navn fra flere land, og fra Norge finner vi blant andre Carte Blanche og kompaniene til Ingun Bjørnsgaard og Ina Christel Johannessen.

- Nordisk samtidsdans står sterkt på verdensbasis nå. Det er stor interesse for nordisk dans, og det er fordi mange år med turnévirksomhet og nettverksbygging begynner å vise resultater, sier Nordseth.

Talentutvikling og internasjonalisering er ord som brukes hyppig i kulturpolitikken for tida, etter at regjeringen la fram sin store satsing Talent Norge i neste års statsbudsjett. Talentutvikling er noe dansere driver med hele tida, mener Nordseth og Arneberg.

- Det er hele tida et ønske å gi et tilbud til stadig yngre. Innen dansen legger man mye av grunnlaget allerede som barn. At vi nå får en masterutdanning innen dans er også et viktig ledd, sier Arneberg.

 

Reisestøtten

Når det gjelder internasjonalisering er dansen i en særstilling, mener de to.

- Denne festivalen er på en måte et godt bilde på hvor globalt dansefeltet er, sier Nordseth.

I neste års statsbudsjett har regjeringen valgt å kutte i Utenriksdepartementets reisestøtte, noe som har vekket sterke reaksjoner, særlig fra musikerorganisasjonene. Men også for norske dansekunstnere er dette ille, forteller Arneberg og Nordseth.

- Nå inviterer vi hele verden hit, også kuttes støtten til å reise ut. I Europa er det et kjempemarked for samtidsdans, og min erfaring er at interessenter plukker seg ut kompanier og dansere ganske fort. De norske kunstnerne er klare til å reise ut, men nå begrenses muligheten, sier Nordseth.

- Det er bekymringsverdig. Reisestøtten er helt avgjørende. Det er såpass kostbart å invitere norske kompanier fordi vi har et høyt lønnsnivå. Når vi kan si at vi dekker reisen selv, er det noe helt annet, sier Arneberg.

 

Det nordiske

Det er en nordisk jury som har valgt ut verkene som skal vises under festivalen. Og åpningsverket til Heine Avdal og Yukiko Shinozaki er et bestillingsverk.

- Den er spesiell mye fordi den er en «ikke- nordisk» forestilling, sier Un-Magritt Nordseth. ICE HOT leker nemlig med klisjeene rundt Norden når de markedsfører festivalen.

- Jeg har diskutert også med andre hva som er typisk nordisk, og flere nevner det at vi har et helt spesielt lys med midnattssola, blant annet. Jeg tror det gjør at scenelyset vårt også blir spesielt. I tillegg har vi støtteordninger i Norge som gjør at kunstnerne virkelig får tid til å jobbe med verkene sine, sier Arneberg.

 

Demokratidebatt

Det arrangeres også debatter under festivalen.

- Forrige gang hadde vi kunstnerisk kvalitet, og hva det er, som tema. Nå har vi kalt temaet for «dancing democracy». ICE HOT er del av grunnlovsjubileet, og de forlenget programmet sitt nettopp for å få med oss siden vi har et internasjonalt perspektiv. Vi vil diskutere de nye utfordringene med hensyn til hvordan den finansielle situasjonen rundt i verden påvirker kunsten og deltakelsen, sier Nordseth. Det vil også bli arrangert en debatt om feminisme, forteller hun.

- Hva tror dere danse-Norge sitter igjen med etter dette store inntoget fra verden?

- Jeg tror kunstnerne vil sitte igjen med en følelse av å bli viktiggjort, og en følelse av at det er vesentlig å jobbe med dans og at det betyr noe for mange, sier Arneberg.

- Dette blir et skikkelig løft, sier Nordseth.