SV og Ap om nattens forhandlinger i Stortinget: – Kulturlivet ble latt i stikken

De borgerlige partiene har begått et svik mot kulturen, frivilligheten og idretten i natt, mener SVs kulturpolitiske talsperson Freddy Andrè Øvstegård. Høyre avviser at de har gjort noe slikt.

–  Det skar seg i natt. De borgerlige partiene hoppa plutselig ut av flertallsløsningen vi hadde fått til i Stortinget. Forbedringene kom derfor ikke med. Dermed lot de kulturlivet i stikken, mener SVs kulturpolitiske talsperson Freddy Andre Øvstegård.

–   De borgerlige partiene har begått et svik mot kulturen, frivilligheten og idretten i natt. Det er et svik som betyr flere konkurser, flere tapte jobber, og at deler av norsk kulturliv ikke lenger vil være der den dagen denne koronakrisen er over, mener Øvstegård.

Les også Mode Steinkjers kommentar: «300 millioner er ikke nok til å redde kulturlivet gjennom koronakrisen»

 –  Betyr flere konkurser

Kulturminister Abid Rajas krisepakke for kulturen vakte ikke den helt store applausen da den ble lansert onsdag.  Pakken var på 900 millioner, med 600 til idretten og 300 til kulturlivet. Opposisjonspartiene mente denne pakken trengte helt nødvendige forbedringer. Helt fram til i natt lå det an til flertall i Stortinget for disse «forbedringene». Men i siste liten glapp flertallet, forteller Øvstegård til Dagsavisen.

–  Det skar seg i natt. Forbedringene kom derfor ikke med, sier Øvstegård.

Les også: Scenedrift i krise: – Vanskelig å ta de rette avgjørelsene

 – Gir ikke mening

Det Øvstegård mener glapp i natt, og som kunne vært med i krisepakken for kulturlivet, er særlig disse punktene: Det blir ikke flertall for kompensasjon til hele verdikjeden, bare til arrangørene. Det blir ikke kompensasjon for private arrangører som får mer enn 50 prosent av sin finansiering fra det offentlige. Og det blir ikke kompensasjon for arrangementer med under 50 deltakere.

–   Regjeringen har bare rigga for kompensasjon til arrangørene, noe som for eksempel betyr at underleverandører, artister og oppdragstakere, lys- og lydteknikere ikke får noe. Mange mennesker blir stående uten hjelp, mener Øvstegård.

–   Det at  private som mottar støtte fra det offentlige ikke skal få kompensasjon, er også meningsløst. Selv om noen får støtte fra kommune eller fylkeskommune, betyr ikke det at de ikke er avhengige av billettinntekter. Dette handler om mange arrangører, blant annet festivalene. De kan også slite og risikere konkurs i tida som kommer, mener Øvstegård.

–   Og: Like meningsløst er det at kriteriet for å få kompensasjon, er at det avlyste arrangementet må ha over 50 deltakere. Det gir ikke mening: Hvorfor skal ikke de små arrangørene få være med i pakken? De små aktørene er ekstra sårbare. Et eksempel er forfatterbesøk, som gjerne har små forsamlinger. Også dette glapp i natt, sier SVs kulturpolitiske talsperson.

 –  Vi SV og Ap samlet oss om disse forbedringene. Min kritikk går til de partiene som likevel ikke ble med på disse forslagene, sier Øvstegård.

Les også: Ingen applaus for Rajas krisepakke for kultur

Får støtte fra Ap

Han får støtte fra Aps kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen, som er helt enig i hans framstilling av dramatikken i Stortinget i natt.

 –   Dessverre var regjeringens forslag langt unna å imøtekomme det akutte behovet vi nå ser, sier hun i en e-post til Dagsavisen.

 –  Kompensasjonsordningen var ikke god nok og hadde blant annet for strenge inngangskriterier som ekskluderer for mange av de aktører i hele kjeden som nå er i en krevende situasjon. Det beste hadde vært om regjeringen også på kulturfeltet hadde snakket med hele opposisjonen og ikke bare Frp, men når de valgte den løsningen, var vi likevel innstilt på å jobbe sammen og få på plass nødvendige forbedringer. Det gikk ikke denne gangen, og det er kulturlivet som betaler den høyeste prisen for det, sier Trettebergstuen.

Les også: Krever at Raja kommer med «kraftfull krisepakke»

Kjører solo

Øvstegård mener denne saken viser at samholdet og samarbeidet i Stortinget under koronakrisen slett ikke er så godt som regjeringen nå vil ha det til.

 –   Nå har vi to ganger opplevd at det fine og konstruktive samarbeidet vi har i Stortinget legges bort. De legger ned dugnaden, og kjører solo. Vi trenger et samlet politisk Norge nå, spesielt når det gjelder disse sårbare sektorene, mener Øvstegård, men legger til:
–  Jeg vil si til kulturen, idretten og frivilligheten at kampen ikke er over. Det kommer flere krisepakkediskusjoner framover.

– Skyter over mål

Kristin Ørmen Johnsen (H), som leder kulturkomiteen i Stortinget, syns kritikken fra Ap og SV skyter over mål.
– Det var et viktig poeng å få disse kompensasjonsordningene på plass raskt. Samtidig må man også se på helheten i de tiltakene som regjeringen har lagt frem, mener Johnsen.

– For eksempel vil den målrettede innsatsen for å kompensere for frilansere og selvstendig næringsdrivende treffe mange av underleverandørene som Ap og SV viser til, sier hun til Dagsavisen. Johnsen mener også at resten av verdikjeden vil få hjelp av andre tiltak lansert tidligere i uka, som endring i permitteringsreglene, skatterefusjon og andre sosiale tiltak.

–  Det regjeringen har ønsket med denne kompensasjonsordningen er å sørge for at ikke arrangørene som mistet publikumsgrunnlaget sitt ikke forsvinner alle som en. Vi har tenkt et strakstiltak for det som haster mest, og vil fortsette å vurdere ytterlige tiltak, sier hun.

–  At vi satte en grense på arrangementer med 50 deltakere handler rett og slett om å gjøre ordningen håndterbar så raskt som mulig. Tanken bak dette var at de arrangørene som får mer enn 50 prosent finansiering fra offentlig tilskudd har et litt mer langsiktig perspektiv å forholde seg til, og er ikke like sårbare, selv om alle blir rammet hardt av dette, sier Johnsen.

– De større institusjonene med faste og store offentlige driftstilskudd vil også oppleve at aktiviteten går ned og vil kunne iverksette sparetiltak. Men også her vet vi at dette ikke er 100 prosent, og vi vurderer ytterlige tiltak her også, sier Johnsen, som også vil svare på Ap og SVs kritikk av at det ikke blir kompensasjon for arrangementer med under 50 deltakere:
– I stedet for antall hoder er det satt en nedre grense for antall kroner tapt på 25 000. Vi forstår at dette går ut over de aller minste, men vårt hovedanliggende er først og fremst å få en ordning som faktisk er gjennomførbar på kort sikt, ellers risikerer vi å miste alle, sier Johnsen, og vil gjerne si noe til kulturlivet:

– Vi ser dere og hører dere! Vi vet det trengs mer. Vi er i dialog med aktørene, og vi vil følge spesielt nøye med festivalene. Dette er bare en startpakke.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona