Arne Krumsvik er professor i medievitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus. – Statlig mediestøtte gjør at mediene tilpasser seg ordningen i stedet for markedet, mener Krumsvik.

– Subsidier hindrer innovasjon

– Subsidier løser ingen problemer og kan ikke stanse medieutviklingen. Tvert imot hindrer en slik mediepolitikk innovasjon og nytenkning, sier professor i medievitenskap, Arne Krumsvik.

 

I går inviterte kulturminister Linda Hofstad Helleland medieaktørene til et innspillsmøte. Bakgrunnen er at Kulturdepartementet skal legge fram en stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting innen utgangen av 2016. I forrige uke leverte Mediemangfoldsutvalget en delrapport til kulturministeren. Utvalget er ledet av Knut Olav Åmås. Rapporten ser på ulike løsninger for offentlig støtte til kommersiell allmennkringkasting.

Hindrer nyskaping

Arne Krumsvik er professor i medievitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus og var invitert til å holde et innlegg på møtet. Krumsvik mener at statlig støtte ikke løser mediebransjens problemer.

– Vi må diskutere en fremtidig og mer moderne mediepolitikk. Det er tre grunner til at vi ikke bør innføre en ny støtteordning. Subsidier kan ikke stanse medieutviklingen. En støtteordning løser ikke problemene til TV 2. En slik mediepolitikk hindrer innovasjon og nyskaping, sier Krumsvik.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Liten virkning

Til Dagsavisen sier Krumsvik at en statlig mediestøtte har begrenset effekt.

– De fleste virkemidlene virker ikke etter forutsetningene. Subsidier skal forsøke å bremse utviklingen, men kan fort ende opp med å ha liten virkning på sikt. Når virkemidlene ikke øker i takt med utgiftene vil det alltid være for lite. Åmås-utvalget er en gyllen anledning til å tenke nytt, sier Krumsvik til Dagsavisen.

Krumsvik mener også at pressestøtten hindrer innovasjon.

– Det som skjer er at mediene tilpasser seg ordningen i stedet for markedet. De fleste nyskapninger kommer fra nye aktører, mens gamle aktører tilpasser seg ordningen og viser mindre initiativ, sier Krumsvik og føyer til:

– Men jeg har sympati for at mange ønsker å beholde sine privilegier.

Stor aktør

Under innspillsmøtet argumenterte TV 2 for at de bør få støtte.

Nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther påpekte at TV 2 spiller en viktig rolle for dekningen av nyhetsbildet.

– Terroren i Paris ble dekket av utenriksredaksjonen i Bergen, det samme blir det amerikanske valget. Det er ikke mange kommersielle kanaler som tar seg råd til å ha en nyhetskanal. Den linja ønsker TV 2 å holde fram med. Utenom NRK er vi den største redaksjonen i Norge. TV 2 har skapt hundrevis av mediearbeidsplasser, sier Årsæther.

Bivirkninger

Harald Strømme er administrerende direktør i Discovery, som eier TV Norge. Han mente at TV 2 kommer med tomme trusler når de snakker om å slutte med nyheter hvis de ikke fortsatt får støtte.

– Det er ingen grunn til å tro at TV 2 vil kaste alt dette på båten og bli et nytt TV3. Er det fornuftig å gi støtte til det danske mediekonsernet Egmont? Konkurransen med et statsstøttet TV 2 vil gjøre hverdagen vanskeligere for norske medier og vil være grovt konkurransevridende, Medisinen står definitivt på dopinglista og har alvorlige bivirkninger. Det siste vi trenger er et TV 2 på anabole steroider. sier Strømme.

Til Dagsavisen sier Årsæther at TV 2 ønsker å være en reell konkurrent til NRK.

– Andre kommersielle aktører er ikke i nærheten av å ha så mye som en nyhetsnotis på nett en gang. Vi ønsker å drive med nyheter så lenge vi blir oppfattet som en reell konkurrent og alternativ til NRK. Det er viktig for oss å ha den størrelsen som gjør at vi kan utfordre NRK. Spørsmålet er hva som skjer videre hvis markedet alene skal regulere dette, sier Årsæther.