Annonse
Stuntpoet Torgeir Rebolledo Pedersen arrangerer protestaksjon mot NRK i dag.

Stuntpoetene til aksjon mot NRK

I dag samles de legendariske stuntpoetene foran NRK-huset for å protestere mot nedleggelsen av NRK P2s «Diktafon». Forfatterforeningen støtter aksjonen og etterlyser honoraravtale.

Annonse
Kultur

 

– Vi skal stå foran NRK og bråke helt til P2-sjefen gir seg og lover å ikke legge ned «Diktafon» likevel, sier stuntpoet Torgeir Rebolledo Pedersen.

Det vakte debatt tidligere i år da det ble klart at NRK skal legge ned «Diktafon» og «Verd å lese», NRK P2s siste gjenværende litteraturprogrammer.

På årsmøtet i Den Norske Forfatterforening ble det vedtatt et opprop mot nedleggelsen av «Diktafon», med oppfordring til å møte på aksjon foran radioresepsjonen på Marienlyst 18. mai.

– Forfatterforeningen støtter aksjonen mot nedleggelsen av «Diktafon», sier Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik.

Kommentar: Drittbyer og drittmenn (Vidar Kvalshaug)

Sagt opp avtale

«Diktafon» startet i 2004 og er et et ukentlig halvtimes program der en lyriker leser opp egne dikt og samtaler med programansvarlig Annelita Meinich.

– «Diktafon» har vært det programmet som virkelig formidler lyrikk på en grundig og ordentlig måte. Det er et program som trengs i vår tid, mener Kriznik.

En avtale med Norsk Forfatterforening og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere inngått i 2007 gjør at forfattere som leser opp i NRK har fått et standardhonorar på 5.162 kroner for innlesning av verk på inntil en halvtime, oppjustert til 5.924 kroner i fjor.

Fra 1. juli har NRK sagt opp avtalen, opplyser Forfatterforeningen. Både «Diktafon» og «Verd å lese» legges ned i løpet av juni.

– Det er et påfallende at dette skjer samtidig med at avtalen er sagt opp, sier Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik.

– NRK har ikke tatt initiativ til å forhandle noen ny avtale. Vi har etterlyst en dato, NRK har sagt at de vil ta kontakt i god tid før avtalens utløp, men nå går det mot slutten av mai. Jeg er bekymret. Det er viktig at forfattere blir honorert for jobben de gjør, sier Kriznik.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– En hån

I år går NRK Marienlyst gjennom en innsparingsprosess der 17 av 780 årsverk skal kuttes, og der også kulturavdelingen er pålagt innsparinger. Med 40 «Diktafon»-programmer i året kan nedleggelsen bety en årlig innsparing på 250.000 kroner i forfatterhonorarer.

– Det er en hån mot en seriøs yrkesgruppe at NRK ikke lenger har råd til å betale en forfatter 6.000 kroner for å lese diktene sine. Det sier noe om hvor lite det er igjen av interessen for norsk språk og kultur i NRK, sier Torgeir Rebolledo Pedersen, som har tatt initiativ til aksjonen foran NRK i dag.

– Vi krever at NRK som lisensfinansiert allmennkringkaster dekker lyrikk. Poesien er en så viktig sjanger og et så viktig motspråk til makta at det må ha sin plass i mediebildet. Vi tar initiativ til denne aksjonen for å videreføre tradisjonen etter stuntpoetene, sier Torgeir Rebolledo Pedersen.

Fra Langslet til Angst

Stuntpoetene var en litterær aksjonsgruppe som vakte mye oppmerksomhet på 80-tallet med sine aksjoner i norsk offentlighet. Blant annet krevde de ett dikt fra Stortingets talerstol hver dag, og fratok daværende kulturminister Lars Roar Langslet bokstavene L og E, slik at etternavnet hans ble Angst.

I fjor kom boka «Stuntpoetenes historie» skrevet av stuntpoet Thor Sørheim, som også deltar på aksjonen i dag. Sørheim og Rebolledo Pedersen sammen med poeten Steinar Opstad utgjør aksjonsgruppa som inviterer til protesten i dag.

– Aksjonen er til både oppmuntring og inspirasjon for meg. Jeg har fått masse reaksjoner fra lyttere etter at det ble kjent at programmet legges ned. Dette viser meg at poesi i NRK er viktig, sier «Diktafon»-programleder Annelita Meinich om aksjonen.

 

Vil fornye i NRK

– Både P2-sjefen og jeg er kjent med denne aksjonen, og vi vil komme ut og høre på det de har å si, kommenterer kulturredaktør i NRK Marius Hoel.

Han ble utnevnt til ny kulturredaktør i NRK mandag, etter å ha fungert i stillingen siden august. Ett av hans første oppdrag som ny kulturredaktør blir dermed å møte poetaksjonen foran radiohuset i dag.

– Det er ikke riktig at NRK ikke har råd til å betale forfattere for å lese diktene sine, det avviser jeg på det sterkeste, fastslår Hoel.

– Legger ikke ned stoffområde

– Det er viktig for NRK å understreke at vi ikke legger ned et stoffområde. Lyrikk vil fortsatt være viktig i framtiden. At vi legger ned «Diktafon» handler om fornying. Vi vil undersøke om vi kan treffe flere interesserte med dikt.

– Hva kommer etter «Diktafon»?

– Vi er i en utviklingsprosess, så det er for tidlig å si nå.

Tilfeldighet

Ifølge kulturredaktør Hoel har avtalen om forfatterhonorar ikke vært en del av beslutningen om å legge ned «Diktafon».

– Endringene av de to programkonseptene har ingen ting å gjøre med behovet for å forhandle ny avtale med Forfatterforeningen. At dette skjer samtidig er en ren tilfeldighet, understreker Hoel.

– NRK både kan og vil betale for de rettighetene vi bruker. Det har vi alltid gjort og det vil vi gjøre også i framtiden. Honorarer til forfattere som leser opp i NRK er knyttet til de programkonseptene vi har. Vi har alltid hatt en god dialog med Forfatterforeningen, og planen er å ta opp forhandlinger om en ny avtale til høsten, sier Hoel.

Kulturredaktør Marius Hoel avviser at nedleggelsen av «Diktafon» har sammenheng med innsparinger.

– Dette handler om fornyelse, understreker Hoel.

Annonse