Direktør for Norsk filminstitutt, Sindre Guldvog, mener regjeringen bør pålegge strømmetjenestene avgift.

«Strømmetjenestene må betale»

I morgen skal kulturministeren og filmbransjen diskutere framtidens filmfinansiering. NFI foreslår å tvinge Netflix, HBO og de andre strømmetjenestene til å betale avgift.

 

EUs regelverk åpner for å ilegge strømmetjenester en pliktig avgift, som skal gå til å finansiere lokal filmproduksjon. Dette fastslår Norsk Filminstitutt i en ny rapport, som er laget på oppdrag av kulturdepartementet, i forkant av morgendagens seminar: «Kampen for tilværelsen: Hvordan sikre norsk audiovisuelt innhold i framtiden». Det er kulturminister Linda Hofstad Helleland som har invitert norsk film- og TV-bransje til seminar om medfinansiering på filmfeltet. Strømmetjenester er et hovedtema, og kulturministeren innleder på seminaret, hvor NFIs ferske rapport blir presentert.

Sikre norsk innhold

– Det felles europeiske lovverket gir mulighet for å innføre avgifter, og i flere europeiske land har man innført avgifter på strømmetjenester, fastslår Sindre Guldvog. Rapporten fra NFI gjennomgår mulighetene som EUs direktiv om audiovisuelle medietjenester gir til å stille krav til internasjonale strømmetjenester. NFIs rapport konkluderer med flere anbefalinger:

* Tilbyderne må pålegges en medfinansieringsplikt, som bør ligge på rundt 2-2.5 prosent. Det er betraktelig lavere enn dagens DVD-avgift

* Strømmetjenestene må pålegges en andel på minst 40 prosent europeisk innhold, hvorav 20 prosent norsk.

– Vårt mål er å sikre norsk audiovisuelt innhold på norsk språk også i fremtiden. For å få til det, må hele verdikjeden delta og bidra i forretningsmodeller som gjør at innholdsleverandørene også i fremtiden er i stand til å lage norsk innhold, sier NFI-direktør Sindre Guldvog.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Politiske tiltak

En strømmeavgift har vært diskutert i flere år, men dette er første gangen det er fremmet et konkret krav til kulturdepartementet. I 2015 nedsatte daværende kulturminister Torhild Widvey en arbeidsgruppe bestående av film-, TV- og bredbåndsbransje, inkludert strømmetjenester, for blant annet å finne forretningsmodeller for framtidig filmfinansiering i et digitalt marked. Arbeidsgruppen kom imidlertid ikke med konkrete tiltak for finansiering.

– Det har vært dialog på politisk hold med tjenestetilbyderne over lang tid. Til nå har det etter vår oppfatning ikke vært noen bevegelse i retning at tilbyderne bidrar frivillig. Da bør man vurdere politiske tiltak, sier Sindre Guldvog.

– Tilbudet fra strømmetjenestene blir stadig større, katalogene blir fetere, men pengene forsvinner før de når innholdsprodusentene, mener Guldvog.

– Det forbrukerne betaler må komme innholdsprodusentene til gode. Det er avgjørende viktig at strømmetjenestene bidrar her. Ellers får vi ikke ny produksjon av norsk audiovisuelt innhold, som er viktig for norsk kultur og samfunnsliv, sier NFI-direktøren.

Les også: Tidal mot strømmen

 

Ønsker ikke detaljregulering

Det er mer å hente på tettere samarbeid enn ved at staten skal detaljregulere, mener Get.

– I Get har vi et stort engasjement for norsk innhold, både populært og smalt. Vi har aldri betalt mer for norsk innhold enn vi gjør i år. Samtidig har vi flere pågående initiativ hvor vi kjøper norsk innhold direkte fra produsenter, påpeker Get Norges produktdirektør Tor­bjørn Ellingsen.

Get Norge formidler strømmetjenester og tilbyr filmleie til sine TV-kunder. Aamodt er blant deltakerne i panelet på morgendag­ens seminar om framtidig filmfinansiering. Han påpeker at Get samarbeider med blant andre Produsentforeningen om innkjøp av norske dokumentarfilmer.

– Ved å samarbeide tettere innad i bransjen i Norge har vi mer å hente enn ved at staten skal detaljregulere, kommenterer Aamodt til NFI-forslaget om strømmeavgift.

Netflix, TV 2 Sumo og HBO Nordic er de tre største strømme­tjenestene i det norske markedet. Netflix har ikke svart på Dagsavisens henvend­elser om kommentar til strømmeavgift-initiativet. HBO Nordics presseansvarlige Tom Nielsen svarer:

– Dette er bare et forslag, som vi ikke ønsker å kommentere.

HBO Nordic er også representert i panelet som skal diskutere framtidige forretningsmodeller. HBO Nordic har de siste året tatt nye markedsandeler med TV 2s strømmetjeneste Sumo.

– Vi ønsker å sette oss grundig inn i dette før vi uttaler oss nærmere, sier TV 2s kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl.