Strømmegiganten HBO protesterer mot nye norske støtteregler

Etter suksess med «Fremvandrerne», truer HBO med å trekke investeringer i Norge hvis ny forskrift blir vedtatt.

«Dersom dette forslaget blir vedtatt, risikerer norske myndigheter at HBO styrer sine investeringer vekk fra Norge».

Dette skriver strømmegiganten HBO Nordic til Kulturdepartementet.

Norsk filminstitutt (NFI) skal legge om sine støtteordninger. Som del av dette vil NFI stramme inn i forskriftene slik at produksjonsstøtte bare skal gå til produksjoner der rettighetene er eid av norske produsenter.

Forslagene til omlegging er nå ute på høring hos Kulturdepartementet, og HBO Nordic reagerer kraftig i sitt høringssvar.

Les også: De beste seriene på HBO Nordic

Fremvandrerne

NFI fordeler over 600 millioner kroner årlig i produksjon- og utviklingsstøtte til norsk film og TV-drama, og er den viktigste enkeltkilden for finansiering av norsk film og TV-drama.

Det oppsto strid mellom NFI og HBO Nordic i 2019 om produksjonsstøtten til første sesong av den populære serien «Fremvandrerne», produsert av norske Rubicon for HBO, sendt internasjonalt som «Beforeigners».

NFI holdt tilbake produksjonsstøtten på 9,5 millioner kroner med begrunnelsen at rettighetene til serien var kjøpt ut av HBO, og at NFI bare kan gi støtte til uavhengige norske produsenter.

HBO klagde saken inn for Medieklagenemnda, og fikk medhold i januar 2020, slik at støtten ble utbetalt. Dermed varslet nylig tiltrådt kulturminister Abid Raja (V) at regelverket ville bli endret, som svar på skriftlig spørsmål i Stortinget om «Beforeigners»-saken.

I de nye forskriftene for NFI-tilskudd, som ble sendt på høring i november, understrekes det at produksjonstilskudd bare skal gis til produsenter som ikke har overdratt rettigheter for verket til tredjepart. NFI vil prioritere å gi støttemidler i utviklingsfasen.

– Internasjonale giganter som ønsker tilgang til dette må betale produksjonen selv. Vi vil fortsatt sette den uavhengige produsents rettigheter som premiss for produksjonstilskudd, sa NFI-direktør Kjersti Mo under åpningen av filmfestivalen i Tromsø sist uke.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Advarer

«Dette vil ha langtrekkende konsekvenser, da investeringer fra HBO Nordic bidrar til sysselsetting av et betydelig antall film- og TV-arbeidere i Norge», kommenterer HBO Nordic i sitt høringssvar til forslaget.

I vår kommer nok en norsk dramasatsing på HBO: Serien «Velkommen til Utmark», produsert av norske Paradox Film.

Samtidig er andre sesong av «Beforeigners» nå i produksjon.

HBO og Rubicon har ikke søkt produksjonsstøtte denne gangen, men «Beforeigners 2» har fått støtte gjennom insentivordningen for internasjonale innspillinger i Norge.

«HBO har aldri tidligere investert så mye i norsk og nordisk audiovisuell innholdsproduksjon som i de senere år, og HBO Nordic vil i utgangspunktet gjerne fortsette med dette», skriver HBO Nordic i sitt høringssvar. De understreker at HBO og andre strømmetjenesters forretningsmodell er å kjøpe ut rettigheter lokalt for å distribuere innhold internasjonalt.

«Uten sikkerhet i rettighetene til resultatet av investeringen, kan ingen private aktører investere i audiovisuell innholdsutvikling og -produksjon» skriver HBO i sitt høringssvar, og advarer:

«Dersom dette forslaget blir vedtatt, er det følgelig risiko for at flere nye norske audiovisuelle prosjekter ikke blir gjennomført i det hele tatt».

HBO Nordic har ikke svart på Dagsavisens spørsmål om høringsbrevet.

«Vi forholder oss til de gjeldende forskriftene til enhver tid. Dette må sees i større sammenheng sammen med insentivordningen. Jeg mener det riktige ville vært å styrke insentivordningen som vil kunne støtte de store internasjonale prosjektene» kommenterer Fridrik Mar, produksjonssjef for drama i Rubicon TV.

Per Olav Sørensen, regissør for Netflix-suksessen «Hjem til jul», uttrykte uenighet med NFIs innstramming overfor internasjonale strømmetjenester, i intervju med Dagsavisen før jul.

– Det vil gjøre det vanskeligere, særlig for mindre norske aktører. Jeg tror ikke det er lurt å klippe over båndene mellom NFI og de globale aktørene, sa Sørensen til Dagsavisen.

Les også: Jobber med «storslagen og voldsom» spenningsfilm om koronakrisen (+)