Storsatsing på digital kulturarv – 70 nye arbeidsplasser

87 millioner kroner er plusset på kulturbudsjettet til digitalisering av norsk kulturarv. Satsingen betyr 70 nye arbeidsplasser til Nasjonalbiblioteket.

«Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Nasjonalbibliotekets digitaliseringsanlegg i Mo i Rana med 87 mill. kroner. Økningen skal bidra til å utvide kapasiteten ved Nasjonalbibliotekets avdeling i Mo i Rana og til å opprette 70 nye arbeidsplasser ved anlegget».

Slik lyder forslaget i Kulturdepartementets budsjett for 2020.

Målet er gi publikum bedre tilgang til den norske kulturarven, skriver kulturdepartementet i sitt forslag til statsbudsjett. 

Kulturdepartementet vil også bevilge 35 millioner kroner til nye løsninger for langtidsbevaring av digitale arkiver.

– Tilgang til kulturarven er ein demokratisk rett. Alle skal difor ha enkel tilgang til den felles kulturarven, og mest mogleg kulturarvmateriale må bevarast og gjerast tilgjengeleg for framtida. Regjeringa si omfattande satsing på digitalisering ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana bidreg til dette. Med 70 nye arbeidsplassar vil det bli mogleg å digitalisere enda meir av kulturarvmaterialet vårt i eit raskare tempo, seier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande i en pressemelding. 

De 70 arbeidsplassene ved Nasjonalbiblioteket kommer som følge av nedleggelsen av 70 arbeidsplasser ved NRKs lisenskontor, understreker departementet.

- Vi har sett fram til dette lenge. Nå kan vi utlyse stillingene. Dette har vært kjent siden fremleggingen av mediemeldingen, men vi har ventet på bekreftelsen gjennom statsbudsjettet, sier Aslak Sira Myhre, direktør for nasjonalbiblioteket.

- Med dette dobler vi vår kapasitet for digitalisering av kulturarv. Dette er en ambisiøs satsing i internasjonal sammenheng. Nå har vi en plan for å digitalisere hele Nasjonalbibliotekets dokumentbaserte kulturarv i løpet av 30 til 40 år. Det betyr at vi kan tilby livstidsstillinger, sier Sira Myhre.

Satsingen omfatter digitalisering av Nasjonalbibliotekets egen samling, samt både papirmateriale og audiovisuelt materiale fra arkivinstitusjoner og museum over hele landet.

Det er foreslått en samlet økning i bevilgningene til Arkivverket og Nasjonalbiblioteket på 127 millioner kroner.

Samlet økning

Samlet er kulturbudsjettet for 2020 på 19.9 milliarder kroner. Det er en økning på 4.9 milliarder, som hovedsakelig kommer av at NRK fra 2020 finansieres over statsbudsjettet istedenfor gjennom NRK-lisensen. Justert for dette er økningen i kulturbudsjettet på 850 millioner kroner eller 6.7 prosent, melder Kulturdepartementet.