Både Gyldendal og Aschehoug, som holder til her på Sehesteds plass i Oslo, ble utsatt for razzia i går, samtidig som Schibsted og Cappelen Damm opplevde det samme. FOTO: THOMAS WINJE ØIJORD/ NTB SCANPIX

Storforlagene tatt på senga

Dersom forlagene som ble utsatt for razzia av Konkurransetilsynet i går har hatt et horisontalt samarbeid kan de risikere flere titalls millioner i bot, mener jussprofessor.

- Dette er noe vi foretar oss når vi finner det nødvendig. Og da må vi innhente tingrettens beslutning, juridisk direktør i Konkurransetilsynet, Karin Stakkestad Laastad, til Dagsavisen.

Konkurransetilsynet banket på døren hos Aschehoug, Gyldendal, Cappelen Damm og Schibsted forlag i går rundt kl. 09.00, og da Dagsavisen var i kontakt med forlagene i går ettermiddag var undersøkelsene fortsatt i gang.

Ifølge pressemeldinger som kom ut i går gjelder saken en mulig leveringsnektelse i markedet for distribusjon av bøker til dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner, altså det man kaller massemarkedet.

- Vi har fått forklart at dette er en rutinemessig gjennomgang i saker der det er behov for avkreftelse eller bekreftelse - og at det like gjerne kan ende med det siste som med det første, forklarer visedirektør i Aschehoug Kari-Anne Haugen til NTB. Konkurransetilsynets razzia fant sted samtidig som at det er en stor bokmesse i London, der mange sentrale forlagsledere er til stede.

 

- Målrettet

De fire forlagene som ble undersøkt i går er alle medeiere i Bladcentralen, som distribuerer bøker til massemarkedet. Professor i jus ved Universitetet i Oslo, Erling Hjelmeng, forteller at Konkurransetilsynet kan gjennomføre razzia dersom det er rimelig grunn til å anta en overtredelse.

- Men i dette tilfellet virker aksjonen temmelig målrettet og de er overraskende åpne om hva de ser etter, altså en type forretningsnektelse gjennom Bladcentralen. Når det skjer en forretningsnektelse i et felleskontrollert foretak, så er det naturlig å undersøke morsselskapene, forteller Hjelmeng.

Men årsaken til at Konkurransetilsynet gjennomfører er razzia er for å finne opplysninger som ikke er åpne, bekrefter Hjelmeng.

- Det må være mistanke om en overtredelse som ikke er dekket av unntaket i Konkurranseloven. Hvis forlagene er blitt enige om å nekte levering, er det en kollektiv forretningsnektelse. Det er en alvorlig overtredelse, sier Hjelmeng.

 

Kan føre til gebyr

- Hvorfor er det alvorlig?

- Dette kan være en måte å holde konkurrenter ute av markedet på, og det vil kunne begrense konkurransen som igjen fører til høyere priser og lavere utvalg, sier Hjelmeng. Han mener gårsdagens razzia enten må skyldes at man mistenker en overtredelse hos Bladcentralen, eller samordning mellom eierforlagene.

- Dersom det er forlagene som har en avtale seg imellom er det snakk om et horisontalt samarbeid mellom konkurrenter, som betraktes som alvorlig, og det kan føre til et overtredelsesgebyr på flere titalls millioner kroner, sier Hjelmeng.

 

Kjøpte seg inn

Å få bøkene sine distribuert gjennom Bladcentralen er gull verd, påpeker forleggerne Vidar Kvalshaug og Arve Juritzen overfor Dagsavisen.

- Bladcentralen er en lukket distribusjon som Gyldendal og Aschehoug brukte 40 millioner kroner på å kjøpe seg inn igjennom Aller forlag for noen år siden. Massemarkedet er viktig litterært fordi man når fram til andre lesergrupper, som unge gutter og menn, forteller Juritzen. Også de mindre forlagene kan få bøkene sine solgt gjennom Bladcentralen, men da må de lisensieres gjennom et av de store forlagene, hvilket gjør at de sitter igjen med det Juritzen omtaler som «småpenger».

- Ja, erru gæren, svarer Kvalshaug på om han kunne tenkt seg å distribuere sine bøker gjennom Bladcentralen.

Han mener det er helt riktig at Konkurransetilsynet nå har denne avtalen under lupen.

 

Vurderer bokavtalen

- Det var på høy tid at det skjer nå. Det skulle skjedd for noen år siden, og jeg håper at det er noen politikere som har luktet lunta, og at dette er en snakkis også på politisk nivå, sier han.

At Konkurransetilsynet akkurat nå har valgt å gripe inn mot de store forlagene er interessant, mener Juritzen.

- Det er veldig interessant, for nå sitter Kulturdepartementet og skal avgjøre og vurdere bokavtalen. Jeg er blitt kontaktet av mange politikere som ønsker alternativ informasjon som ikke Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen kan bidra med, sier han.

Konkurransetilsynet var 25. mars ute med sterk kritikk av det nye forslaget til Bokavtale, som Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen har forhandlet fram på oppdrag av Kulturdepartementet. Avtalens virkning, og at den følges, skal overvåkes av Bransjerådet, som består av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen.

- Det er ikke bare bukken som passer havresekken, men bukken sitter faktisk oppi den. Det er et supperåd som går Balle Klorin en høy gang, sier Juritzen. Han håper nå at politikerne hører på Konkurransetilsynet når de vurderer Bokavtalen.

Konkurransetilsynet opplyste i går om at det vil ta flere dager før de har ferdig analysert sine funn hos forlagene.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no