Petter Stordalen brukte tre milliarder kroner på hotell, kongressenter og konserthus i Malmø. Nå vil han bygge på Filipstad. FOTO: TORSTEIN BØE/NTB SCANPIX

Stordalen-bygg doblet orkesterutgiftene

Da Petter Stordalen bygde konserthus i Malmø, fikk orkesteret nær doblet kostnadene sine. Oslo-Filharmonien lover at gaven i Oslo ikke vil koste det offentlige mer enn i dag.

I sommer åpnet hotelleier Petter Stordalen et konferansesenter, hotell og konserthus i Malmø. Prosjektet kan ligne på det han planlegger i Oslo: For 2,5 milliarder kroner vil Stordalen og samarbeidspartner Andreas Buchardt bygge og drive et konserthus og kongressenter på Filipstad, og Oslo Filharmoniske Orkester kan dermed få et nytt hjem.

Malmö Live

Malmö Live, konserthuset som Stordalen har bygd, tilbyr et bredt repertoar av konserter framover, og er også blitt hjemmet til Malmø Symfoni­orkester, som finansieres av kommunen. Men prosjektet er blitt mer kostnadskrevende enn man hadde regnet med:

  • Ifølge en gjennomgang Sydsvenska Dagbladet la fram i mai, hadde Malmø Symfoni­orkester kostnader på 103 millioner kroner årlig i sitt gamle konserthus. Neste år kommer utgiftene til å være oppe i 193 millioner kroner, nesten dobbelt så høye. Det er blant annet en betydelig husleieøkning som skal være årsaken til kostnadene. 
  • I vår refererte Sveriges Radio til tall fra kommunen som viste at kommunen fikk en kostnad på 22 millioner kroner etter at Malmø Symfoni­orkester fikk høyere husleie.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Ikke koste mer

I Malmø er det Stordalens hotellkjede som driver kongressenteret og hotellet, mens et kommunalt selskap har oppgaven å drive konserthuset. Det er ikke tanken i Oslo, forteller direktør for Oslo-Filharmonien, Ingrid Røynesdal. 

– Kommunen skal ikke være ansvarlig for verken drift eller vedlikehold av huset. Det er Stordalen og Buchardt som skal stå for hele driften, forsikrer hun. 

Røynesdal forteller at de har et estimat for hvor mye orkesteret må ut med i husleie i det nye bygget, men de vil avvente politisk behandling før de går ut med hvor mye det er snakk om. 

– Det er ikke usannsynlig at det er snakk om opp mot en dobling, men oppsiden med vårt prosjekt er at kommunen slipper utgiftene som følger med eierskapsforpliktelsene. I Malmø er konserthuset offentlig eid, og i tillegg har orkestret en leiekostnad til kommunen som er høyere enn det vi prosjekterer i vårt prosjekt, sier hun. 

Oslo Filharmoniske Orkester fikk 143 millioner kroner i støtte fra staten i 2014, og betalte litt over 20 millioner kroner til Oslo kommune for leie og andre driftskostnader i Oslo Konserthus. 

I og med at kommunen ikke trenger å bekoste noe drift og vedlikehold for det nye konsertbygget, mener Røynesdal at de totale kostnadene til det offentlige ikke skal være høyere enn de er med dagens situasjon. Hun legger også til at det er flere måter å håndtere en økt leiesum på enn mer offentlig støtte.