Tar nordisk initiativ for kulturintegrering: Kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Starter nordisk samarbeid

Kulturminister Linda Helleland har tatt initiativ til et treårig Nordisk ministerråd-prosjekt om kultur og integrering, når Norge tar over lederposten neste år.

 

– Kunst og kultur er en nøkkel til integrering. Jeg la fram dette prosjektet for de nordiske kulturministrene under Nordisk ministerrråds møte i København for to uker siden, og det ble mottatt med entusiasme. Vi er enige om at dette er noe av det viktigste vi som kulturministre kan gjøre, sier Linda Hofstad Helleland (H). På kulturdepartementets innspillmøte om mangfold og integrering i kulturlivet i går, presenterte hun et nytt felles nordisk initiativ: «Kulturens og frivillighetens rolle i integrering og inkludering», som strekker seg over tre år fra 2017-2019, under ledelse av Norsk Kulturråd. Prosjektet er en av hovedsatsingene når Norge tar over formannskapet i Nordisk ministerråd neste år.

Mindre blendahvitt

Konferansen på Interkulturelt Museum i går samlet en rekke aktører fra kulturlivet over hele landet, der blant annet Dansens Hus, Film Fra Sør, Den Norske Opera og Førdefestivalen fortalte om arbeidet med å få et mindre blendahvitt kulturliv. Over 60 institusjoner og organisasjoner fra kulturfeltet har sendt inn skriftlige innspill til departementet i forbindelse med innspillsmøtet.

– Det gjøres godt arbeid både lokalt og nasjonalt med å inkludere minoriteter og flyktninger i kulturlivet. Nå vil vi skape et felles nordisk forum for å løfte fram de vellykkede erfaringene, for eksempel det vi har hørt om her på konferansen i dag, sier Linda Helleland til Dagsavisen.

– I dette fellesnordiske arbeidet vil vi ha fokus på både tilgjengelighet og delaktighet. Vi ønsker at flyktninger og innvandrere skal være en ressurs i kulturlivet, som virksomme aktører.

– Målet er å lære av hverandre i de nordiske landene. Vi må vise hvordan det går an å lykkes med integrering i kulturlivet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Start til våren

Det er satt av seks millioner over tre år til prosjektet, forteller kulturministeren, med ytterligere to millioner for oppstartsåret 2017. Kulturrådet er i gang med å utarbeide prosjektet, med startkonferanse våren 2017.

– Noe av det første jeg gjorde som kulturminister, samme ettermiddag som jeg startet, var å dra på besøk til Nordic Black Theatre. Det er en talentfabrikk for flerkulturelle scenekunstnere. Jeg ville markere at kulturen spiller en viktig rollei å forme det nye Norge. Kulturdepartementet vil at integreringsarbeidet skal ha en sentral plass i det norske kulturlivet. Kulturen, i likhet med idretten og frivilligheten har et samfunnsansvar for å bidra til integrering, sa Helleland under sin innledning.

– I Sverige har man unngått å gå inn i de vanskelige spørsmålene rundt integrering. Kunst og kultur kan ta opp de vanskelige spørsmålene på andre måter, gjennom et annet språk, der kunsten både kan provoser e og skape forståelse.