Alice Bah Kuhnke er kulturminister i den svenske regjeringen. Hun har nylig varslet en total omlegging av svensk filmpolitikk. FOTO: NTB SCANPIX

Slik takler svenskene filmkrisen

Den største omleggingen på 50 år, kaller svenskene den nye filmpolitikken som blant annet innebærer kortere ventetid før en kinofilm kommer på DVD.

Mens en internasjonal filmbransje hyller den svenske skuespilleren Ingrid Bergman i Cannes, foregår det store endringer i Sverige. Kulturminister Alice Bah Kuhnke har lagt fram en ny filmpolitikk som innebærer at den nåværende filmavtalen, som sikrer støtte til filmproduksjon, sies opp i 2017.

Årsaken er sviktende DVD-salg og kinobesøk, og nye seervaner som strømming og piratnedlasting av film. Selv om svensk film høster ros holder gründerne på å forvitre, mener ministeren.

«Den svenske filmbransjen er i en økonomisk krise,» skriver hun i et debattinnlegg i Dagens Nyheter fra 8. mai.

Kinoavgift

Gjennom filmavtalen finansierer den svenske staten omtrent halvparten av filmstøtten, bransjen bidrar med over 30 prosent, hovedsakelig gjennom en 10 prosents avgift på kinobilletter og noe bidrag fra TV-selskapene.

Nå vil den svenske kulturministeren at staten skal ta et helhetlig ansvar for filmstøtten:

  • Avgiften på kinobilletter fjernes, og regjeringen innfører en høyere moms for kinoene (25 prosent mot 6 prosent i dag)
  • Den nye filmstøtten vil legge opp til at det skal gå kortere tid fra en film går på kino til den blir tilgjengelig for strømming eller DVD.

«Dette kommer til å minske incitamentet for piratløsninger og stimulere forbrukerne til å bruke de lovlige alternativene som vokser fram», skriver den svenske kulturministeren.

Popkorn Time

Den siste tida har det vært satt søkelys på den ulovlige strømmetjenesten Popcorn Time som stadig flere norske seere bruker. Den økende bruken av både lovlig og ulovlig strømming har stor innvirkning også på norsk filmbransje, og Kulturdepartementet har invitert bransjen til dialog om hvordan strømmetjenestene kan bidra mer til finansieringen av norsk innhold.

Direktør for Virke Produsentforeningen, Torbjørn Urfjell, forteller at bransjen nå arbeider med å få de nye aktørene som tjener penger på filminnhold til å bidra i finansieringen av norsk film.

– Det er litt for tidlig å si hvorvidt det manifesterer seg i at de faktisk vil bidra, men vi har en god dialog, sier han. Urfjell anerkjenner at utviklingen i Sverige og Norge har likheter.

– Økonomien har endret seg til å bli mer uoversiktlig de siste årene, og aktørene som tjener på verdiøkningen av filmproduksjonen bidrar lite til finansieringen, sier han. Likevel mener Urfjell at den svenske medisinen ikke er den rette for det norske markedet.

– DVD-markedet har falt voldsomt i Norge, men en ny DVD-politikk tror jeg er et forbigått kapittel. Svenskene ligger kanskje litt bak oss her. For å hindre ulovlig strømming eller nedlasting av film må vi se på hva vi kan gjøre med åndsverkloven. Slik det er i dag er det en kronglete prosess for å få stoppet piratvirksomheten. Jeg tror vi må se på tiltak som å minske bredbåndsbredden til aktørene som driver med dette, og vi må gjøre tiltak som hindrer annonsørene i annonsere på disse tjenestene, sier han.

Kutt i filmtiltak

Nordmenn så i 2014 opp mot 150 millioner filmer og TV-serier via strømmetjenester og digital leie, ifølge tall fra Film & Kino. Siden 2009 har DVD-salget falt med 68 prosent.

I likhet med i Norge, har det svenske DVD-salget falt kraftig de siste årene. I løpet av fem år har de svenske DVD-inntektene gått fra å være 1.600 til 544 millioner kroner.

I Norge fører det dalende salget til kutt i filmformidlingstiltak som har blitt finansiert av avgiften på DVD-salg. I juni behandler bransjeorganisasjonen Film & Kino, som har forvaltet avgiftspengene, kutt i blant annet kutt i støtten til Norsk Filmklubbforbund.

De siste årene har filmformidlingstiltak som cinemateker og filmfestivaler fått en ekstraordinær støtte fra Kulturdepartementet som kompensasjon for kuttene, men bransjen venter nå på noe mer permanent. Det er forventet at kulturminister Thorhild Widvey (H) vil komme med en løsning i den kommende stortingsmeldingen om film, og en mulighet kan være å flytte ansvaret for disse tiltakene til Norsk filminstitutt.

 

 

Bør behandles i filmmeldingen

Kulturminister Thorhild Widvey (H) bør ta for seg finansieringsbidrag fra strømmeaktørene, en erstatning for finansiering gjennom DVD-avgift og forebygging av piratvirksomhet i den kommende stortingsmeldingen om film, mener Arbeiderpartiet.

– Vi må jobbe med holdninger som gjør at folk forstår at piratvirksomhet er ulovlig, vi må gjennomgå lovverket slik at aktører som Popcorn Time ikke kan drive slik de gjør, og bransjen må sørge for å tilgjengeliggjøre lovlig innhold, slik de har gjort i musikkbransjen, sier mediepolitisk talsmann, Arild Grande. Han mener det offentlige bør kunne bidra til å støtte tilgjengeliggjøring av lovlig filminnhold.

– Men å bruke tidligere utgivelse av DVD-er som virkemiddel, slik svenskene gjør, kan virke mot sin hensikt. Mye av piratvirksomheten skjer ved kopiering av DVD og Blu Ray, sier Grande.