Talsperson for Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen, Marianne Sunde, ved turstien der det skal anlegges et vannspeil.

Slår ring om Ekebergskogen

Aksjonister og miljøvernere er i Ekebergskogen for å stanse hogsten av trær som skal gjøre plass for den planlagte kvinneskulpturparken.

 - Vi blir her til parken er stoppet, sier aksjonsleder Marianne Sunde.

Klokka sju på morgenkvisten hadde Aksjonen for bevaring av Ekebergskogen bedt alle sympatisører om å møte opp for å protestere mot hogstmaskinene. Det kunne blitt et medievennlig opptrinn, som hentet fra diktet «Landskap med gravemaskiner» av Rolf Jacobsen:

«De spiser av skogene mine.

Seks gravemaskiner kom og spiste av skogene mine.

Gud hjelp mig for en skapning på dem. Hoder uten øyne og øynene i baken.

De svinger med kjeftene på lange skaft

og har løvetann i munnvikene.»

Men i stedet for gravemaskiner var det bare småfugler og et og annet ekorn å se i Ekebergskogen denne solrike morgenen. Samt et førtitall demonstranter, som holdt hverandre i hendene og dannet en levende lenke rundt trærne de vil redde, mens de taktfast ropte «La skogen leve!»

- Dette går på følelsene løs. Folk er veldig opprørte. Ikke bare vi som bor i nærheten av skogen og som bruker den til daglig, men også miljøvernere og andre som reagerer på hvordan kommunen har overkjørt alle demokratiske prinsipper i denne saken, sier talsperson Marianne Sunde. Hun er imponert over alle som har tatt fri fra jobben for å være med på demonstrasjonen. Men ikke alle må tilbake på jobb. Ved ridebanen ligger flere store trær nede for telling. Her har en gruppe unge miljøvernere slått leir, og etter oppakningen å dømme virker det ikke som om de har tenkt å gi seg med det første.

- De får masse støtte fra lokalbefolkningen, som stadig er bortom med forsyninger som kaffe, mat og grillkull, forteller Sunde.

 

Kappet 200 trær

Kvinneskulpturparken ble vedtatt av Oslo bystyre i fjor høst etter flere runder med opphetede diskusjoner mellom motstandere og tilhengere. Aksjonistene mener saksbehandlingen var ulovlig og har klaget kommunen inn for Fylkesmannen, blant annet fordi utbygger Christian Ringnes har betalt for saksbehandlingen i kommunen. Derfor krevde de at alt arbeid i forbindelse med skulpturparken måtte utsettes i påvente av fylkesmannens avgjørelse av klagen. Men sist uke fikk de avslag. Dermed er det fritt fram for eiendomsinvestor og kunstsamler Christian Ringnes og hans landskapsarkitekter.

- Se her på alle trærne som de allerede har hogd ned, sier Marianne Sunde og tar oss med på en omvisning i skogholtet som grenser til Ekebergrestauranten, som for øvrig også er eid av Christian Ringnes. Over alt står det stubber av små og større trær som er hogd ved rota. At det har skjedd ganske nylig er ikke vanskelig å se, fersk sevje siver fortsatt ut av røttene og brer seg i et seigt lag over årringene. Det er her Ringnes har fått kommunens tillatelse til å sette opp en kunstpaviljong, med fri sikt over Oslogryta. Og litt lenger oppe i skråningen, rett ved stien som brukes til hesteridning, har hogstmaskinene gjort rent bord. Her skal det planeres og anlegges et vannspeil omgitt av kvinneskulpturer, en av mange planlagte attraksjoner når parken åpner i 2013.

Fra 18. til 24. april ble det felt over 200 trær i Ekebergskogen, hevder aksjonistene, som gått rundt i skogen og telt alle nyskårne stubber på over sju centimeter i diameter. En del av trærne skal også ha blitt felt etter at hekkesesongen var i gang, noe som i så fall er forbudt ved lov.

- Det er stikk i strid med hva Kulturetaten i Oslo kommune lovet Fylkesmannen senest i forrige uke, nemlig at det ikke skulle gjennomføres tiltak som medfører naturinngrep, sier Marianne Sunde. Hun mener kommunen og Ringnes har ført Fylkesmannen bak lyset, og hogd mye mer enn det som er nødvendig for å tilrettelegge for arkeologene fra Kulturhistorisk Museum som skal undersøke skogen for kulturminner.

- Dette er nok en provokasjon. Det hjelper jo ikke trærne og det unike biologiske mangfoldet om Fylkesmannen behandler klagene våre etter at trærne er felt, sier Sunde.

 

Ingen forståelse

Men for Oslos kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) faller aksjonistenes argumenter på steingrunn. Han fastholder at all saksbehandling har skjedd på demokratisk vis, og er brennsikker på at skulpturparken åpner som planlagt neste høst.

- Jeg har forståelse for engasjementet, men det saklige innholdet har vi ingen forståelse for, sier Bjercke. For navnet til tross, Bjercke mener det ikke er noen grunn til å verne om bjørka som står ved siden av Ekebergrestauranten.

Etter at pressen hadde forlatt åstedet dukket kulturbyråden opp på befaring på Ekeberg sammen med en delegasjon fra blant annet Kulturetaten og Byantikvaren. Og konklusjonen var at alt var i sin skjønneste orden.

- Alt som er blitt hogd er i tråd med det som står beskrevet i skjøtselsplanen for skogen, som ble vedtatt av bystyret i fjor høst. Utbygger har altså lov til å ta underskog og løvtrær for å lage siktlinjer. Ved restauranten skal det bare være furuskog, sier Hallstein Bjercke.

Partiet Rødt gikk i går til politianmeldelse av det de mener er ulovlig hogst i Ekebergskogen.