Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) la ikke mer penger på bordet for å få flere filmer til Norge i går.

Skuffer filmbransjen

Det er tomt i pengepotten som skulle lokke filmproduksjoner til Norge, og filmbransjen forventet at kulturministeren ville fylle på litt i revidert statsbudsjett. Det gjorde hun ikke.

 

– Dette gjør at ordningen vil kjøre for halv fart i 2016. Eller, strengt tatt stopper den nå opp, sier Torbjørn Urfjell, direktør for Virke Produsentforeningen.

I regjeringens reviderte statsbudsjett for 2016 finnes det ikke noen ekstrabevilgning til insentivordningen for filmproduksjon i Norge. Ordningen, som gir filmskapere 25 prosent refusjon av kostnader de har i Norge, var svært etterlengtet da regjeringen lanserte den i statsbudsjettet for 2016.

Men de 45 millioner kronene daværende kulturminister Thorhild Widvey (H) satt av fikk bein å gå på, da filmen «Snømannen» mottok 40,5 millioner kroner og filmen «Downsizing» med blant andre Matt Damon fikk resten.

Igjen sto dramaproduksjoner som «Okkupert 2» og «Skuespilleren» med null i uttelling.

Håpet var at kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) skulle komme med en ekstrabevilgning i revidert budsjett for å holde interessen for Norge som filminnspillingsland oppe.

Les også: Ber Helleland åpne lommeboka

Vil endre ordningen

Virke Produsentforeningen har hatt mange samtaler med Kulturdepartementet, og vil fortsette å jobbe for at ordningen forbedres til neste statsbudsjett. Da må noen «barnesykdommer» vekk, mener Urfjell. Blant annet har bransjen ønsket at ordningen ikke skal ligge under Kulturdepartementet, da de frykter at bevilgningen til insentivordningen kan gå utover den generelle filmstøtten.

– Nå har vi en gylden mulighet til å snakkes under Gullruten på fredag der norsk TV-bransje skal feires. Det viktige nå framover er å sørge for at vi får insentivordningen som en automatisk refusjonsordning under skatte- og avgiftsdirektoratet, slik at vi får en forutsigbar ordning. Slik det er nå er ikke ordningen forutsigbar, og det gir en tydelig signaleffekt til de som kan tenke seg å filme i Norge. I tillegg må ordningen innrettes sånn at ikke de norske produksjonene holdes utenfor, sier Urfjell.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Må få tid

Den norske bransjen har tidligere innvendt mot insentivordningen at kriteriene om størrelsen på budsjett for spillefilmer, samt at ordningen ikke kan kombineres med produksjonsstøtte fra Norsk filminstitutt, bidrar til at norske produksjoner vil ha liten sjanse til å få midler.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) hadde ikke anledning til å kommentere denne saken overfor Dagsavisen i går. Men statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) konstaterer at insentivordningen er treffsikker.

– Men samtidig er den også en relativt ny ordning. Det er viktig at den er treffsikker og effektiv, og vi må la den utvikles over tid. Størrelsen på ordningen vil alltid være et budsjettspørsmål, sier han til Dagsavisen.

Les også: Ap: nå haster det med mer penger til film