Før jul la kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) fram tre stortingsmeldinger på en dag. Nå venter kulturlivet på departementets avklaringer i en rekke store saker. FOTO: MIMSY MØLLER

Sakene hun må løse i 2017

Utfordringene står i kø for kulturminister Helleland: Her er sakene hun må løse i 2017.

 

Av Bernt Erik Pedersen og Hanne Mauno

Som idrettsminister har Linda Cathrine Helleland tatt grep, utfordret de mektige idrettstoppene, og fått internasjonal toppstilling i anti-doping-arbeidet. Som kulturminister har hun hatt mindre gjennomslag, mener kritikerne (se sak under). I 2017 venter kulturlivet på avklaring fra Helleland i disse store sakene:

Finansiering av NRK

«Slutt på NRK-lisensen» var budskapet fra kulturminister Linda Hofstad Helleland da hun la fram sin stortingsmelding like før jul. I stedet varslet hun at det vil komme en teknologinøytral medieavgift, men ministeren har ikke bestemt seg om den skal kreves per husstand eller per person. Stortinget skal behandle saken i vår.

Kommersiell allmennkringkaster

Også TV 2 fikk sitt etterlengtede svar i kulturministerens stortingsmeldinger før jul. Staten vil, dersom flere krav er oppfylt, støtte en kommersiell allmennkringkaster med inntil 135 millioner kroner over en periode på inntil fem år. Men først skal saken behandles i Stortinget, som igjen sender saken tilbake til Kulturdepartementet. Først da, kanskje innen sommeren, vil det komme en utlysning som TV 2 og andre har mulighet til å søke på. En slik avtale om statsstøtte trer ikke i kraft før i 2018.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Pensjon i Operaen

Den økonomiske situasjonen for Operaen er alvorlig, fastslo direktør Nils A. Lysø ved inngangen til 2016. Det er ikke blitt bedre gjennom året. Pensjonskostnadene for Operaen er på rundt 138 millioner for 2016. som gjør at Operaen går med stort underskudd. Operaen har lenge ventet på en permanent løsning på pensjonsproblematikken, og inngått en midlertidig avtale om pensjonsordninger ut 2017, i påvente av avklaring.

Ny åndsverklov

Endringer i åndsverkloven kan få vidtrekkende konsekvenser. Forslaget til ny åndsverklov, som ble sendt ut på høring i høst, vakte sterke reaksjoner fra blant andre Mediebedriftenes Landsforbund, Produsentforeningen og TV 2: «Forslaget til ny åndsverklov innebærer en dramatisk forringelse av utgivers og andres mulighet til å satse på produksjon av norsk innhold og slik bidra til ny produksjon av åndsverk», fastslo MBL i sitt høringssvar. Flere aktører har bedt om møte med kulturministeren i etterkant av høringsrunden, dermed har departementet innkalt til høringsmøte om åndsverkloven 23. januar.

Pressestøtten

Mediebedriftene mister inntekter, og mediekrisen fortsetter mens Helleland vil kutte i pressestøtten. Det er stor spenning knyttet til utvalget for mediemangfold, som skal legge fram sin innstilling i mars, og legge retningslinjer for hvordan mediestøtten skal innrettes i framtiden.

Plassering av Kreativt Norge

Et hovedpunkt i Hellelands satsing på kulturnæring: Kulturrådet skal i 2017 opprette Kreativt Norge, et nytt kontor utenfor Oslo som skal forvalte stipendmidler og drive næringsutvikling. Nå venter kulturmiljøer i Oslo, Drammen, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger og Drammen på avklaring om hvem som får kontoret, etter en omdiskutert «audition» på departementets kulturnæring-konferanse i november.

 

– Skyver problemene tilbake til Stortinget

Kulturministeren har vist liten handlekraft i store saker, mener Anette Trettebergstuen (Ap).

Rett før jul la kulturministeren fram tre viktige stortingsmeldinger på en dag: Om pengespillpolitikk, om finansiering av NRK, og om vilkår for kommersiell allmennkringkaster.

– Helleland har ikke løst situasjonen for verken NRK eller kommersiell allmennkringkasting. Istedenfor har hun sendt problemene tilbake til Stortinget, sier Anette Trettebergstuen, som sitter i familie- og kulturkomiteen for Arbeiderpartiet.

– Heller ikke i saken om pensjoner i Operaen har Helleland fått til noen avklaring. Dette er akutte saker som krever løsninger.

– Og i det hun presenterte som en av sine store politiske visjoner, løftet for kultur og frivillighet, har vi ikke sett noen reelt løft. Det holder ikke å arrangere konferanser og trekke fram ildsjeler. En regjering må stille opp med politiske virkemidler, tiltak og ressurser, sier Trettebergstuen.

Kunstnerøkonomi

KrFs Geir Jørgen Bekkevold i familie- og kulturkomiteen trekker fram kunstnerøkonomien som en sak der han venter mer av Helleland i 2017. En rekke kunstnerorganisasjoner reagerte mot forslaget til kulturbudsjett, som de mente innebar et reelt kutt i kunstnerinntekter, siden den lave økningen i kunstnerstipendene ikke kompenserte for lønns- og prisvekst.

– Det var skuffende av Helleland, kommenterer Bekkevold.

Reversert

Kuttene ble reversert etter budsjettforhandlingene med KrF og V, som også stoppet det foreslåtte kuttet på 10 millioner i pressestøtte.

– De siste to årene er det KrF og Venstre som har fått til opptrappingsplanen for kunstnerøkonomi, gjennom harde budsjettforhandlinger. Vi håper Kulturdepartementet og kulturministeren ser dette som et tydelig signal om at den treårige opptrappingsplanen for kunstnerøkonomi må fullføres på budsjettet for 2018, sier Bekkevold.