Roboter i Norge får millioner i statsbudsjettet, for å lære norsk

Roboter i Norge bør kunne norsk. Nasjonalbiblioteket er fornøyd med 10 millioner til å lære dem det.

Nasjonalbibliotekets bevilgning økes med 20 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

– Ti millioner går til digitalisering av lyd og levende bildeopptak som fins i arkiver og museer som ikke har ressurser til å bevare eller digitalisere dette selv. Dette materialet er en viktig del av kulturarven, og bør ikke forsvinne, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre til Dagsavisen.

Les også: Billigere sjokolade og dyrere snus – dette betyr neste års statsbudsjett for deg

Norskspråklig robot

De neste ti millionene går til Nasjonalbibliotekets arbeid med innsamling og tilgjengeliggjøring av digitale språkressurser i språkbanken.

– Kort fortalt, så er dette teknologi som for eksempel gjør at roboter kan forstå norsk. Skal din gamle grandtante kunne snakke med helseroboten sin, må den forstå norsk talemål, uansett dialekt. Denne typen automatisk tale-til-tekst-syntese er det Nasjonalbiblioteket skal jobbe med å utvikle, sammen med Språkrådet, forklarer Sira Myhre.

Formålet er å sikre at norsk språk forblir bruks- og hovedspråk i norsk arbeidsliv, teknologiutvikling og samfunnsliv.

Les også: Nå får kvinnene få hoppe langt i sin egen Raw Air-turnering

Frankfurt og barnebok

Som kjent fra før, vil regjeringen i Bokåret 2019 dessuten tildele Nasjonalbiblioteket 30 millioner kroner av spillemidlene. Midlene skal brukes til å støtte litteraturformidling i bibliotekene og andre institusjoner som fremmer leselyst og leseglede. Som andre statlige institusjoner får Nasjonalbiblioteket et kutt i driftsmidlene på 0,5 prosent.

Norge er gjesteland på Bokmessen i Frankfurt i 2019. Regjeringen har alt bevilget 30 millioner til dette, og følger opp med 15 millioner i 2019. De bevilger også 10 millioner kroner til barne- og ungdomslitteratur, som fordeles på Norsk kulturfond, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, Det Norske Samlaget og Norsk barnebokinstitutt.

Les også: Taylor Swift var et nazi-ikon, helt til hun støttet demokratene