Kulturbyggene i Bjørvika understreker at bussplasser må være på plass før museet åpner i 2019/2020. ILLUSTRASJON: HERREROS ARQUITECTOS

Risikerer å miste besøkende

Kulturbyggene i Bjørvika advarer om at de kan risikere å ikke nå målet om 500.000 besøkende årlig i det nye Munch-museet dersom de ikke finner løsninger for turistbussenes tilgang til museet.

Skal du som turist besøke det nye Munch-museet i Bjørvika om noen år, kan det være lurt å ta beina fatt. For nå er planene for nytt museum vedtatt uten plasser for turistbusser innenfor museumsområdet.

«Dersom hensynet til bussparkering ikke ivaretas, gir det dårligere tilgjengelighet for besøkende og kan medføre at det nye Munch-museet ikke når kommunens mål om 500.000 besøkende hvert år,» skriver Kulturbyggene i Bjørvika (KIB) i en fersk uttalelse som Dagsavisen har fått innsyn i.

Onsdag forrige uke vedtok Oslo bystyre reguleringsplanen for det nye Munch-museet i Bjørvika, og med vedtaket var en endring i planene basert på et forslag som kom fra SV, Venstre, Høyre og Frp i slutten av oktober: Arealet som var satt av til bussplasser og handikapparkeringer blir klippet ut av reguleringsplanen.

 

Tilgjengelighet

Det betyr at de fem plassene som var satt av til turistbusser, samt tre handikapplasser faller bort, og bystyret har bedt byrådet om å utrede løsninger utenfor Munch-området. Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne stemte mot forslaget.

- Vi er opptatt av at når museet først skal flyttes til Bjørvika, må det tilrettelegges slik at det er tilgjengelig for besøkende. Dette har vært et tema i dragkampen om hvor museet skulle ligge, og jeg stiller meg undrende til at de nå i tolvte time kommer med et sånt forslag. Det er helt nødvendig at publikum kan komme til med buss i nærheten av museet, sier Aps representant i byutviklingskomiteen, Anders Røberg-Larsen. Han er blant dem som har vært med på å behandle reguleringsplanen før den ble vedtatt i bystyret.

- Jeg er helt sikker på at dette vil påvirke besøkstallene. Det var et stort argument for å legge det til Bjørvika fordi at det skal det komme mange turister, sier han.

 

350 meter unna

Oslo kommune bruker nærmere 2,8 milliarder kroner på å bygge et Munchmuseum i Bjørvika, og har som mål at museet skal lokke 500.000 besøkende årlig. Det betyr 2.900 personer hver dag.

De regner med at turistene som kommer med turistbusser vil utgjøre 10 prosent av besøket.

Flere aktører innen turistnæringen har advart mot å ikke tilrettelegge skikkelig for turistbussene. Bente Holm, administrerende direktør i Visit Oslo, forstår ikke hva bystyret har tenkt.

- Vi heier også på en grønn fjordby, men hvis de skal bygge et hus som skal kunne ta over 2.000 besøkende samtidig, må det være et sted der folk kan slippe til med buss. Nord-Europeere er vant med å gå, men når Oslo blir mer populært turistmål for besøkende fra Asia og USA, så forventer de å kunne bli transportert rundt. Besøkende fra Asia har én dag i Oslo. Da utelukkes en del av de store attraksjonene, sier hun.

Holm forteller at turistnæringen må i en dialog med Oslo kommune for å finne ut hvor smertegrensen går for hvor langt turistene kan bevege seg til fots.

KIB understreker i sin uttalelse at problemet må løses snarlig. De viser også til at endringene fører til at de tre handikapplassene bortfaller, og at nærmeste handikapparkering vil være ved Deichmanske hovedbibliotek, omtrent 350 meter unna museet. Dette vanskeliggjør bevegelseshemmedes mulighet til å besøke museet, skriver de.

 

Vippetangen og bussterminalen

Andreas Behring (SV) som var en av dem som utarbeidet forslaget til endringer, viser til at bystyret har bedt byrådet om å utrede alternative løsninger for bussplasser utenfor Munch-området.

- De plassene som var tenkt der løste ingen problemer, fordi det var satt av så liten plass. Det kan være andre måter å løse dette med bussplasser på, som å se mot Vippetangen eller ved den nye bussterminalen. Det er viktig at vi går gjennom alle mulighetene og at vi tar en liten pause med busstenking, sier han. Behring understreker imidlertid at det er et krav at bussproblemet er løst før museet skal stå klart i 2019/2020.

Arealet som blir frigjort tenker SV at kan brukes til torg, park eller servering, forteller han.