Rekordsmell for Henie Onstad

Storutstillingen floppet, inntektene sviktet, og underskuddet ble rekordstort: – Ubehagelig, sier Henie Onstad-sjef og Kulturråd-leder Tone Hansen om 2017-regnskapet.

 

– Det var et ubehagelig år å oppsummere, konstaterer Tone Hansen, direktør for Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden i Bærum.

Regnskapene for 2017 viser et rekordstort underskudd på 12 millioner kroner, av en omsetning på knapt 40 millioner kroner. Tone Hansen, som har vært direktør for det offentlig støttede kunstsenteret siden 2011, ble utnevnt til leder for Norsk kulturråd i 2016. Da hadde HenieOnstad-senteret rekordbesøk. I 2017 ledet hun Henie Onstad-senteret til rekordunderskudd.

– Det er et alvorlig underskudd. Men det var en kalkulert risiko, sier Hansen.

Sammenlignet med rekordåret 2016 raste besøkstallet med over 120.000: Fra 178.419 i 2016 til bare 56.795 for fjoråret, som er på nivå med gjennomsnittlig årsbesøk de siste tiåret. Billettinntektene sank med 9,3 millioner kroner. Den totale nedgangen i inntekter er på 14.3 millioner fra 2016, en nedgang på 27 prosent, påpeker styret i sin årsberetning.

Besøkssvikt

Årsaken til millionsmellen oppgis å være sviktende besøk på den storslåtte utstillingen «Carsten Höller: HenieOnstad Sanatorium», som var kunstsenterets storsatsing fra mai til september 2017. Kunstsenteret ble dels ombygd med en rekke omfattende kunstinstallasjoner. Det ble laget en stor sklie man kunne entre utstillingen gjennom, publikum kunne overnatte i roterende senger, eller flyte i en vanntank, blant annet.

– Hvordan går det an å gå ti millioner i minus på en enkelt utstilling?

– Ja, det kan du si, svarer Tone Hansen.

– Vi satset i henhold til resultatet fra 2016 og Kusama-utstilling som gikk svært bra. Höller er en av de mest kjente kunstnere i internasjonal samtidskunst. Vi hadde forventet at publikum ville omfavnet utstillingen i en annen grad enn de gjorde, forklarer direktøren.

– Derfor ble underskuddet høyere enn vi hadde budsjettert for. Men vi har likviditet så vi klarer oss.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Stiftelse

Henie Onstad Kunstsenter drives av Sonja Henies og Nils Onstads Stiftelse. Det store underskuddet i 2017 er dekket opp ved å tappe eierstiftelsen for egenkapital: Seks millioner er tatt fra det kunstneriske utviklingsfondet, mens ytterligere seks millioner er tatt fra avsatt formålskapital. Før underskuddsåret var stiftelsens egenkapital på 95 millioner, som inkluderer bygningsmassen verdsatt til 51 millioner.

– Vi var enige om å satse på Höller. Direktøren la fram prosjektet for styret, det ble grundig styrebehandlet, Men publikumsbesøket ble enda dårligere enn vårt worst case-scenario, sier stiftelsens styreleder Halvor Stenstadvold.

– Men vi har over tid bygget opp en økonomisk buffer som tåler en slik påkjenning, sier styrelederen.

Saken fortsetter under bildet.

Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden. Foto: Henie Onstad Kunstsenter

12 mill fra staten

HenieOnstad-senteret fikk for 2017 drøyt 26 millioner i offentlige tilskudd, fordelt mellom Kulturdepartementet, Akershus fylkeskommune og Bærum kommune. 12,4 millioner av dette kommer over statsbudsjettet.

– Ingen andre museer i Norge gjør så store prosjekter som vi har gjort og satser så mye på spektakulære opplevelsesutstillinger. Da må vi ta risiko noen ganger. Det kan vi gjøre takket være at vi har et utviklingsfond som gjør at vi kan hente oss inn, sier Hansen.

– Men vi tar ikke en slik risiko i år, og heller ikke neste år. Vi må nå bygge langsiktig på utstillinger vi er sikre på at publikum har lyst til å oppleve.

Årets sommerutstilling er en retrospektiv over Jakob Weidemann, som har trukket bra med folk, melder HenieOnstad-direktøren:

– Weidemann treffer vårt kjernepublikum, og inntektene er etter budsjett. Vi regner med et lite overskudd i år. Dette og overskuddene i årene framover vil gå inn i utviklingsfondet, sier Hansen.

– Som leder for Norsk kulturråd er du avhengig av tillit i kulturlivet. Gjør 2017-resultatet noe med din tillit i norsk kulturliv?

– Det håper jeg ikke. Det vil dette året i så fall vise. Vi har informert styret og våre store økonomiske støttespillere om resultatet underveis, og hatt dialog med både fylkeskommune og kommune.

 

Henie Onstad Kunstsenter

* Åpnet i 1968. Feirer i år 50-årsjubileum.

* Opprettet av kunstløp-stjernen Sonia Henie og ektemannen Nils Onstad, drives av Sonja Henie og Nils Onstads Stiftelse.

* Tverrkunstnerisk senter med utstillinger, konserter, performance m.m. En rekke av samtidskunstens største norske og internasjonale navn har hatt utstillinger her.

* Satte publikumsrekord i 2016 med vandreutstillingen av den japanske kunstneren Yayoi Kusama.

* Direktør er Tone Hansen. Hun er også leder for Norsk Kulturråd.