– Når norsk kunst kan måle seg med det beste som lages ute, må vi bruke muligheten. Norske barnebøker leses av barn i Kina. Slike møter er viktige, understreker NORLA-direktør Margit Walsø, som håper Stortinget vil sette foten ned for Regjeringens drastisk kutt i Utenriksdepartementets kulturmidler.

Reagerer på brutale kulturkutt

Mens vinduet står åpent for norsk litteratur og kultur i Tyskland og internasjonalt, trykker Regjeringen på bremsen. – Uforståelig, sier direktør i NORLA. I dag skal kuttforslaget på høring i Stortinget.

 

– Vi er skuffet over at regjeringen nok en gang foreslår drastisk kutt i Utenriksdepartementets kulturmidler, sier Margit Walsø, direktør i Norwegian Literature Abroad (NORLA).

Hun snakker på vegne av nettverket av de kunstfaglige organisasjonene i Norwegian Arts Abroad (NAA). Samtlige direktører og ledere i Music Norway, Office for Contemporary Art, Danse- og Teatersentrum, Norwegian Crafts, Norsk filminstitutt (NFI), DogA og NORLA har signert et innlegg i forbindelse med regjeringsforslaget som skal på høring i Stortinget i dag.

Les innlegget her: Vi er skuffet

Negativ effekt

Samtidig som NAA berømmer regjeringens satsing på prosjektet Norge som gjesteland i Frankfurt 2019, peker organisasjonene på den negative virkningen det kan ha for kulturorganisasjonenes langsiktige strategier når Utenriksdepartementets (UD) kulturmidler kuttes. Det de beskriver som et av de «tydeligste, mest effektive og viktigste ordningene for norske kunstnere som vil satse i utlandet», står nå i fare for å bli kraftig redusert. Primært gjelder dette reisestøtte for kunstnere.

– Når etterspørselen etter norske kunstnere øker ute, er reisestøtte et godt virkemiddel for å utnytte interessen best mulig. Festivaler og andre arenaer ute understreker hvor viktig denne ordningen er, sier Walsø.

I flere år har hun sett kutt og svingninger i kulturmidlene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kan utvide markedet

Kulturorganisasjonene påpeker at årets statsbudsjett gir lite rom for å følge opp den økende etterspørselen etter norske kunstnere som blir invitert til utlandet til lanseringer, festivaler og andre arenaer for å møte sitt publikum, og å fortsette å bygge etterspørsel for norsk kunst.

– Våre organisasjoner samarbeider med ambassader om mange aktiviteter, som for eksempel å synliggjøre norsk litteratur på viktige bokmesser. Tilsvarende er det for de andre kunstfeltene, sier Walsø.

– Gjesteland i Frankfurt 2019 er en riktig og viktig satsing av Regjeringen, med de store mulighetene det gir for å få større gjennomslag internasjonalt for norsk litteratur og de andre kulturnæringene. Frankfurt-prosjektet bygger også videre på resultatene av en langsiktig satsing på kultur. Da er det viktig å ta med seg dette grunnlaget videre, og ikke redusere det akkurat nå når vinduet er åpent for norsk litteratur og kultur i Tyskland og internasjonalt, sier hun.

Les også: Må lete etter opera-innsparing

Norske bøker leses i Kina

Walsø påpeker hvor viktig den internasjonale satsingen er for å utvide markedet og publikummet for norske kunstnere.

– Norge er et lite land, men vi kan være åpne mot verden. Når norsk kunst kan måle seg med det beste som lages ute, må vi bruke muligheten. Norske barnebøker leses av barn i Kina. Slike møter er viktige.

– Hva tenker du om det paradoksale i at regjeringen peker på Norge som vertsland under bokmessa i Frankfurt, og viktigheten av å satse på å selge norsk kultur til utlandet, samtidig som det kuttes i kulturstøtten fra UD?

– Det er uforståelig at disse midlene foreslås å kuttes, når de burde styrkes. Kulturmidlene i UD er avgjørende også for at resultatene av Frankfurt-satsingen kan bygges videre for hele det norske kunstfeltet, langsiktig og globalt.

Les også: Kunstneropprør mot Helleland

Gode resultater

– Er det statens ansvar å finansiere satsing på norske kunstnere og/eller kulturprosjekter i utlandet?

– Det har gitt gode resultater at statlige virkemidler blir brukt for å bygge opp under etterspørselen etter norsk kunst ute. Dessuten handler det om å være en del av en samtale med resten av verden. Staten tar ansvar for norsk språk, og når norsk litteratur oversettes, oppstår det noe nytt i møtet med andre språk.

– Hva vil dere at Stortinget konkret skal gjøre nå når dette forslaget skal på høring?

– Vi har tro på at partiene på Stortinget ser verdien av at UD satser på kultur, slik at kuttforslaget reverseres i behandlingen av statsbudsjettet og at reisestøtten sikres, slik at den er minst på nivå med det den var i 2013, som del av budsjettet.

Reisestøtten som var forvaltet av NAA i 2013 var på 18 millioner, inkludert prosjektmidler.

Kommentar: Nedhøvlet brunost og sørpete snømenn