Raja om begrepsendring i kompensasjonsordningen for kultur: – En misforståelse

Kulturminister Abid Raja (V) sier at en begrepsendring i kompensasjonsordningen som kunne gått utover underleverandører i kultursektoren, var en misforståelse.

– Jeg er glad for at vi har rettet opp misforståelsen, slik at underleverandørene ikke kommer dårligere ut av ordningen enn det som var intensjonen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding.

Underleverandører er for eksempel sceneteknikere, lyd- og lysarbeidere og vakter.

Det gjelder kompensasjon i perioden oktober til desember. I forskriften ble begrepet «netto tapte inntekter» brukt, i motsetning til tidligere perioder da begrepet bare var «tapte inntekter». Endringene i kriteriene ville i realiteten gjort at det ble svært lite igjen til underleverandørene, sa daglig leder Marius Widerøe i leverandørfirmaet Konsertsystemer til Klassekampen i forrige uke.

Begrepsendringen var imidlertid ikke ment som en realitetsendring, ifølge Raja, og departementet har orientert Kulturrådet om dette. Kulturrådet vil legge dette til grunn i saksbehandlingen.

Netto tapte inntekter skal i henhold til forskriften beregnes slik, opplyser departementet: «Differansen mellom underleverandørens faktiske inntekter fra kulturarrangementet det søkes kompensasjon for, og gjennomsnittet av underleverandørens faktiske inntekter for tilsvarende eller sammenlignbare kulturarrangement avholdt i 2017–2019».

Les også: De synger på Zoom mens de venter på bedre tider (+)