Venter resultater av kulturministerens nye nordiske integreringsprosjekt: Khalid Salimi, her ved det nye Mela-huset, som står klart til åpning.

– Preget av gjentakelser

Khalid Salimi ledet Nordisk Råd-utredning om integrering for 20 år siden. Nå forventer han bedre oppfølging av kulturministerens nye utredning.

 

– Dette er et felt preget av gjentakelser. Gjentakelser er nødvendig. Men denne gangen er det viktig å komme videre, fastslår Khalid Salimi, leder for Melafestivalen og Stiftelsen Horisont.

Mandag denne uka annonserte kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) at hun har tatt initiativ gjennom Nordisk Ministerråd til et treårig nordisk samarbeidsprosjekt: «Kulturens og frivillighetens rolle i integrering og integrering». Arbeidet skal ledes av Norsk kulturråd og gå fra 2017–2019.

Les også: Starter nordisk samarbeid

Ikke kontaktet

Prosjektet ble presentert for Nordisk ministerråd i starten av november. I 1997 ledet Khalid Salimi Nordisk Ministerråds «Handlingsplan for kulturelt mangfold». Salimi har ikke blitt kontaktet av departementet eller kulturrådet i forbindelse med den nye utredningen.

Gjennom 15 år har den flerkulturelle Melafestivalen samlet hundretusener i Oslo. De siste årene har Salimi jobbet med å realisere det nye Mela-huset i Oslo sentrum, som nå står klart til offisiell åpning 5. desember, med to scener, konferanselokaler og kafé.

– Nå skal Kulturrådet på ny samle ideer til integreringstiltak på kulturfeltet fra de nordiske landene. Det er bra at kulturministeren tar dette initiativet. Men hva skjer med disse innspillene? Kulturministeren må være konsekvent på oppfølging av dette arbeidet. Og det er viktig at Helleland allerede nå sikrer at arbeidet blir fulgt opp når utredningen er ferdig om tre år, understreker Salimi.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sterkere virkemidler

– Den kulturelle kompleksiteten i dag er større enn da vi gjorde vår utredning. Da trengs det flere og sterkere virkemidler. Den gangen måtte vi rope om oppmerksomhet rundt disse problemstillingene. I dag er debatten og engasjementet overalt.

Salimi deltok på kulturdepartementets innspillsmøte mandag, der Helleland fortalte om det nye nordiske integreringsprosjektet. Her var det også en rekke aktører fra norsk kulturliv som fortalte om arbeidet med et mindre blendahvitt kulturliv.

– På innspillsmøtet gjentok Operaen det de gjør for integrering og kulturliv, Det Norske Teatret fortalte om sitt arbeid, og de gjør mye bra. Men disse fortellingene må komme til nytte for resten av feltet. Hvordan kan dette følges opp bedre så det går framover? spør Salimi.

Under møtet med kulturministeren mandag tok Salimi ordet og etterlyste konkrete initiativer.

– For eksempel en idébank, der aktører landet rundt som jobber med kulturliv og integrering kan hente og legge inn ideer. Vi bidrar gjerne til en slik idébank, vi har snart tre tiårs erfaring med kulturelt mangfold.

– Kulturministeren har rett i at kunst og kultur spiller en vesentlig rolle i integreringsarbeidet. Det tas mange initiativer, og jeg oppfordrer kulturministeren til å legge til rette for at disse samordnes. Dette må komme nedenfra. I Melahuset gjør vi gjerne vårt.