Kjersti Annesdatter Skomsvoll er en av dem du kan møte under Poesifestival Larvik.

Poesimaraton i Larvik

Under poesifestivalen i Larvik kan du oppleve poesien live. De mest utholdende kan også få med seg poesimaraton.

 

– Mange tenker at poesi er noe som er litt utilgjengelig og fremmed, men hvis man tenker etter, så er det egentlig ikke det. Dette er jo noe vi vokste opp med som barn, med rim og regler. Og til alle de store anledningene, som konfirmasjon, bryllup, dåp og navnedag, så tyr vi til dikt, sier Helle Riis, festivalsjef for Poesifestival Larvik.

Poesifestivalen går av stabelen 25.–27. august og har navn som Frode Grytten, Kjersti Annesdatter Skomsvold, Pedro Carmona-Alvarez, Theis Ørntoft, Ole Paus og Herborg Kråkevik på gjestelisten. I tillegg til å presentere ulike forfattere, ønsker festivalen også å skape debatt.

Nullet litteratur

– Vi tar blant annet opp dette med at mindre og mindre nordisk litteratur blir oversatt, og spør hvilke konsekvenser dette får for leseren og forfatteren. Vi får besøk av den svenske lyrikeren Katarina Frostenson, som vant Nordisk råds litteraturpris i 2016. Spør du etter hennes bøker på biblioteket, så finner du dem ikke, fordi hun ikke er oversatt. Pendelen peker nedover for nordisk litteratur, den debatten tar vi opp på vår festival, sier Riis.

I tillegg blir det også paneldebatt om litterær kvalitet og det å bli nullet – altså ikke innkjøpt av Norsk kulturråd. Vilde Heggem opplevde å bli nullet i fjor, med diktsamlingen «Kjolen». Hun stiller til debatt med Arne Kleiva, som er leder i vurderingsutvalget for lyrikk i Norsk kulturråd.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Poesimaraton

For festivalen er det et poeng å ha ukjente poeter side om side med de store navnene.

– Poeter er ikke alltid de som snakker høyest, derfor synes vi det er viktig med en festival hvor vi zoomer inn på poetene, sier Riis.

Under festivalen vil Ole Paus og Katarina Frostenson møtes til en samtale.

– Katarina Frostensons onkel er salmedikteren Anders Frostenson, som blant annet har skrevet salmen «Guds kärlek är». Ole Paus har på sin side sunget flere salmer, og de møter begge Fredrik Wandrup til en samtale om hva som gjør en tekst god – og hva som skjer når den lever sitt eget liv, sier Riis.

Festivalen avsluttes med poesimaraton, hvor alle poetene leser etter hverandre.

– Dette er en idé vi har stjålet fra en festival i Danmark. Det er lov å komme og gå, men vår erfaring er at folk gjerne blir sittende og høre. Jeg tror det er det nye i vår tid – det lånes lite poesi på bibliotekene, og det selges lite poesi, men aldri har så mange kommet for å høre på forfatterne, på poesien. Det er et godt tegn. Poesien har forandret seg fra å leve sitt liv i hyllene, til å være live på scenen, avslutter festivalsjefen.