Mest sett i Den Norske Opera & Ballett i 2016: «Nøtteknekkeren», som solgte billetter for over 11 millioner, med 100 prosent belegg.

Pensjonsmillioner renner ut

Mens ny pensjonslov lar vente på seg, spiser pensjonene opp driftsresultatet i Operaen.

 

– Den økonomiske situasjonen for Den Norske Opera & Ballett i Bjørvika er fortsatt alvorlig, understreker styreleder Anne Catrine Tanum overfor Dagsavisen.

Årsberetningen for Operaen i Bjørvika viser et underskudd på 42,6 millioner kroner for 2016, og en total negativ egenkapital på nesten 400 millioner.

Det er pensjonskostnadene som gjør at det igjen blir storunderskudd i Operaen. For 2016 var pensjonskostnadene på hele 190,5 millioner kroner. Utenom pensjonsforpliktelsene gikk driftsresultatet i pluss med 148 millioner.

– Underskuddet for 2016 skyldes i sin helhet de økte pensjonsforpliktelsene. Det som likevel er gledelig, er at driftsresultatet er betydelig bedret det siste året. Økonomistyringen er blitt vesentlig bedre, sier styreleder Anne Carine Tanum.

Les også: Operaen må kutte i tilbudet

Venter på pensjonslov

Gjennom de siste to årene har både ledelsen og de ansattes organisasjoner i Operaen ventet på at Kulturdepartementet skal legge fram forslag til Stortinget om ny operapensjonslov. Et lovforslag har vært ventet både høsten 2016 og våren 2017, men er nå utsatt enda en gang.

Møtet mellom Kulturdepartementet og partene i mai økte konfliktnivået, da departementet fremla ønske om å erstatte pensjoner til sangere og dansere med en engangsutbetaling.

– Den største delen av utgiftene til operaen er knyttet til pensjon. Det er svært viktig å få en pensjonsløsning så fort som mulig, understreker Tanum.

– Men det viktigste er at det blir den rette løsningen. Vi har hatt en god dialog med kulturdepartementet, og regner med at departementet sender et lovforslag på høring til høsten, sier Tanum.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Reduserte forestillinger

Den mest besøkte forestillingen i 2016 var nyoppsetningen av «Nøtteknekkeren», med 26.715 besøkende og et belegg på 100 prosent – 20 helt utsolgte hus. Samlet hadde operaen og balletten et snittbelegg på nærmere 92 prosent. DNOB økte billettinntektene fra 100 millioner i 2015 til 103 millioner i 2016, til tross for at antall forestillinger var redusert med nesten en fjerdedel, som følge av stramme rammer for de statlige bevilgningene. Styrelederen kan ikke utelukke ytterligere reduksjon i antall forestillinger for 2017.

– Den Norske Opera og Ballett har mer enn doblet antallet forestillinger etter at operaen flyttet fra Folketeateret til Bjørvika. I fjor måtte vi redusere antall forestillinger noe, for å bedre økonomien. Vi håper å kunne opprettholde antall forestillinger på dette nivået uten ytterligere kutt, men det avhenger av den rammebevilgningene fra staten, sier Anne Carine Tanum.

Kommentar: Frykt og opprør i Bjørvika

Turbulent

2017 har hittil vært turbulent for styrelederen: Administrerende direktør Nils Are Karstad Lysø meldte sin avgang, og musikksjef Karl-Heinz Steffens har trukket seg som følge av uenighet med påtroppende musikksjef.

– Denne våren har vært krevende, sier Tanum.

– Samtidig må jeg si at det er fantastisk å være styreleder for Den Norske Opera & Ballett. Styret er stolt av den høye kunstneriske kvaliteten på det som produseres på scenen. Jeg vil gjerne berømme alle medarbeiderne som står på for å få dette til.

1. august tiltrer Operaens nye administrerende direktør Geir Bergkastet. Det nye styret vil be Bergkastet utarbeide en ny strategi for operaen, samtidig som styreleder Tanum understreker at hun ikke vil rokke ved den omdiskuterte ledelsesmodellen med en administrerende direktør som står over kunstneriske ledere.

– I vårt første styremøte etter sommeren vil det nye styret uttrykke ønske om at den nye administrerende direktøren starter et arbeid for å utforme en ny strategi for Den Norske Opera & Ballett. Vi har vært i Bjørvika i ti år, nå er det all grunn til å se på strategien videre: Både hva gjelder rammebetingelser, det kunstneriske oppdraget, og den økonomiske situasjonen. Bjørvika endrer seg, det er viktig at vi ser på hva det betyr for Operaen, sier Tanum, og understreker:

– I strategiarbeidet vil vi også se på hvordan få til bedre samarbeid internt, hvordan man jobber med bedriftskultur, kommunikasjon og rollefordeling. Ledermodellen vi har skal ligge fast. Det skal være en administrerende direktør på toppen, med to kunstneriske enheter under seg, ballett og opera.

Les også: Sakene hun må løse i 2017