Oslo World vinner festivalstøtte, Øya mister alt

Oslo World er den store vinneren når Kulturrådets festivalstøtte for 2020 blir lagt fram. Øyafestivalen mister statsstøtten helt neste år.

Festivalen Oslo World går av stabelen for 27. gang i 2020, og belønnes med en halv million ekstra i festivalstøtte fra Kulturrådet, fra 6,8 millioner til 7,3 millioner kroner. Kulturrådet vurderer at Oslo World har både nasjonal og internasjonal betydning.

– Jeg er målløs, skrev festivalens leder Alexandra Archetti Stølen på Facebook etterpå.

– Oslo World er en festival som utfører oppdraget de har påtatt seg på en god måte. De utmerker seg i måten de formidler musikk fra hele verden på, sier Jan Ole Otnæs, leder av Kulturrådets utvalg for festivalstøtte.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mela stabilt

Oslo har enda en stor festival for musikk fra alle verdens kanter, Mela, som har fått stabilisert støtten på 6, 3 millioner kroner. Det samme som i fjor, etter at de da var en av festivalene som fikk det største kuttet.

På den andre siden mister Øya støtten helt, etter å ha blitt redusert til 1,2 millioner i fjor. Kuttet kommer ikke overraskende, ettersom Øya allerede i fjor fikk varsel om «vesentlige reduksjoner» for framtidige søknader, på grunn av god inntjeningsevne, og at festivalen ble kjøpt opp av det amerikanske investeringsselskapet Superstruct.

Les også: Iron Maiden til Tons of Rock

Kutter Øya og Tons

– Øya er en stor og viktig festival som vi anerkjenner fullt ut. Men med den nye eierstrukturen ser vi ingen grunn til å bidra til festivalen videre. Vi ser ikke at de har et reelt støttebehov, forteller Otnæs.

Den samme skjebnen kan være i ferd med å ramme Tons of Rock, som klarer seg godt økonomisk, og i tillegg er kjøpt opp av den multinasjonale konsertarrangøren Live Nation.

– Det går veldig godt med dem etter flyttingen til Oslo, så vi ser ikke et reelt behov her heller, legger Otnæs til.

Les også: Avslutter Øyafestivalen 2020

Mer spenning neste år

Mange festivaler fikk kunngjort tildelingene for 2020 allerede i fjor, slik at spenningen rundt fordelingen av midlene her blir større neste år. Dette gjelder for eksempel den opphetede konkurransen mellom Molde Jazzfestival og Kongsberg Jazzfestival, der Molde neste år får 6,5 millioner kroner mot Kongsbergs 2,8 millioner. Kulturkomiteen på Stortinget har denne uka igjen signalisert at de ønsker en større utjevning mellom sammenlignbare festivaler. Jan Ole Otnæs mener at støtteordningen må få tildelt større statlige midler før dette kan oppfylles fullt ut.