Oslo tingrett kan avgjøre Y-blokkas skjebne

Regjeringens beslutning om å rive Y-blokka er stevnet inn for retten. Oslo tingrett skal nå avgjøre om rivingen skal utsettes til dommen foreligger.

Av Gunnhild Hokholt Bjerve

Det er Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Fortidsminneforeningen som har stevnet staten, i håp om å hindre at bygget i regjeringskvartalet rives.

Saken kommer ikke opp før etter sommeren, derfor har de to organisasjonene bedt Oslo tingrett om en midlertidig forføyning for å hindre at bygget er borte før domstolen har avgjort spørsmålet. Partene møtes i retten torsdag og fredag denne uka, og en avgjørelse er ventet før påske, ifølge NAL.

På grunn av smitteverntiltakene fikk verken publikum eller presse lov til å være til stede i retten. Tingretten strømmet i stedet rettsmøtet på YouTube – noe som aldri har skjedd tidligere.

Les også: Motstanderne mot riving av Y-blokka gir seg ikke - nå stevner de staten

Vil bevare kunsten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har alt avvist alle klager på beslutningen, og Statsbygg har planlagt å starte rivingen i april, for å forberede arbeidet med å bygge et nytt regjeringskvartal.

Saksøkernes advokat, Berit Reiss-Andersen, mener myndighetene har begått rettsanvendelsesfeil og saksbehandlingsfeil i saken og at vedtaket dermed er ugyldig.

Myndighetene har lagt en plan for å bevare kunstverkene i bygget, som Carl Nesjar og Pablo Picasso har laget. Men saksøkerne mener det vil forringe den kunstneriske verdien om de fjernes fra bygget som de er en del av. De mener også at bygget i seg selv har viktig verdi for samfunnet, både symbolsk og arkitektonisk.

– Det er svært mange som føler det støtende at man skal rive regjeringskvartalet, fordi destruksjonen av disse bygningene åpenbart også var terroristens mål, sa advokat Reiss-Andersen i retten torsdag.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Ingen klagemuligheter

Reiss-Andersen hevder det ikke er noen reell klagemulighet over Kommunal- og moderniseringsdepartementets beslutning.

– Departementet er initiativtaker, tiltakshaver, byggherre og klageinstans, påpeker advokaten.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har avvist klagene på rivingstillatelsen, men har understreket at de måtte gjøre dette fordi Fylkesmannen ikke har noen lovhjemmel til å behandle klager på en statlig reguleringsplan.

Les også: Kjæledyrenes koronaliv (Dagsavisen+)

Sikkerhet og nybygg

Regjeringen har hevdet at rivingen er nødvendig av hensyn til sikkerheten, siden deler av bygget ligger over en tunnel.

– Og det er nødvendig for å skape et inviterende, åpent og grønt regjeringskvartal som er velfungerende både for byen, innbyggerne og regjeringen, skrev kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i januar.

– Planen er gyldig

Prosessfullmektig Andreas Hjetland hos Regjeringsadvokaten mener myndighetene har håndtert saken korrekt.

– Statens syn er at reguleringsplanen er gyldig, sa han da han startet sin innledning torsdag ettermiddag.

Han avviser at reguleringsplanen strider med regler for klimautslipp, som Y-blokkas venner har hevdet. Han avviser også at den strider med internasjonale konvensjoner som er innlemmet i norsk lov. Forkjemperne har hevdet at rivingen strider med FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

– Utredningskravet er overholdt, i denne saken kan vi vel si den er overoppfylt, la Hjetland til.