Fra «Madame Butterfly», som nå spilles på hovedscenen for fjerde gang. For neste år varsler operaen flere repriser og færre kunstnerisk ansatte.

Operaen må kutte i tilbudet

Færre forestillinger. Færre kunstnerisk ansatte. Manglende bevilgninger på neste års kulturbudsjett gjør at Operaen må redusere tilbudet.

 

Dette varsler administrerende direktør for Den Norske Opera Nils Are Karstad Lysø.

– Vi er ikke glade for dette kulturbudsjettet, fastslår Lysø.

– Vi får ytterligere en prosents reell reduksjon i bevilgningene. Dette er tredje år på rad med strammere rammer i statstilskuddet, kommenterer direktøren.

Les også: Operaen varsler om krisebudsjett

Pensjonsløsning

Driftstilskuddet for Den Norske Opera & Ballett over neste års kulturbudsjett er på 625 millioner. For 2017 hadde Den Norske Opera søkt om å beholde driftstilskuddet på 2016-nivå, det vil si 600 millioner, og få kompensert for lønns- og prisvekst. I tillegg søkte Operaen om å få videreført 25 millioner i ekstraordinær støtte til pensjon, i påvente av en permanent løsning på Operaens pensjonsforpliktelser. Driftsresultatene i Operaen går i pluss, anslagsvis 120 millioner for 2016 – men pensjonskostnadene trekker resultatet ned i minus. For 2016 er pensjonskostandene beregnet til 138 millioner. I sommer ble det inngått en omstridt midlertidig avtale om innskuddspensjon fram til 2018.

– Årets nedgang kommer på toppen av at vi allerede har hatt reelt sett ti prosents innstramming i våre disponible midler de siste årene, på grunn av de eskalerende pensjonsutgivetene i ytelsespensjonsordningene til NTO-området, kommenterer administrerende direktør Lysø.

– 80 prosent av kostnadene i scenekunstinstitusjoner som Operaen er personalrelaterte. Derfor er det begrenset hva vi kan klare å spare uten at det går på bekostning av bemanningen. I år er det første gang vi må se på bemanningen også på kunsterisk side, varsler Lysø.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Repriser

De nedadgående bevilgningene har allerede ført til et redusert tilbud for publikum, ifølge Operaen selv. For 2016 måtte Operaen redusere antall forestillinger, og Operaen varslet i budsjettsøknaden at det vil få ytterligere konsekvenser for forestillingstilbudet i 2017 hvis ikke bevilgningene opprettholdes.

– Med disse rammene går det mot flere repriser. Nå spiller vi «Madame Butterfly» for fjerde gang, sier Espen Langvik, tillitsvalgt for solistene i Operaen.

Operaen har hatt ti kunsteriske stillinger stående åpne som følge av stramme rammer på 2016-budsjettet, i påvente av bevilgningene for neste år. Nå ser det ut til at disse stillingene ikke blir besatt.

– Vi har allerede redusert 15 fast ansatte solister til 10 på grunn av ansettelsesstopp. Nå er det lite håp om å få fylt disse stillingene igjen.

Les også: Operaen skvises av byggeplasser

– Uforståelig

– Nå har regjeringen satset stort på kunsthøgskolen i Oslo og styrket operautdanningen, og så kutter de i midlene der operasangerne skal jobbe. Det er en lite helhetlig politikk. Det må jo være et sted for en operasanger å få fast jobb? Ellers sender vi investeringene i operautdanning ut av landet, der det er jobber for operasangere, sier Langvik.

– Når man først har bygget et flott operahus, er det uforståelig av Kulturdepartementet å begynne å bygge det ned allerede nå, sier Jan Koop, tillitsvalgt for MFO i Operaen.

– Den Norske Opera og Ballett er i en alvorlig økonomisk situasjon. En rell reduksjon på en prosent betyr mye. Men jeg mener det må finnes andre steder å kutte enn i den kunstneriske bemanningen. Et fotballag sier ikke opp spillere for å satse videre bare med støtteapparatet. Dette må det bli drøftinger om med ledelsen, sier Koop.