I presserommet har Helsedepartementet ønsket å få en gardin foran bildet. Men nå skal bildet trolig ned.

Ønsker seg veggteppet fra Høyblokka

Anne Kari Lande Hasle, spesialrådgiver i Helsedepartementet, mener de
par­tementet burde blandet seg mer inn i kunstprosessen i R6. Hun ønsker seg nå veggteppet som ble skadet 22. juli som erstatning for Bairds kunst.

- Min største drøm er å få veggteppet til Hannah Ryggen, «Vi lever på en stjerne», som erstatning for Bairds kunst. Selv om det har merker etter 22. juli, så er det av en annen karakter. Vi ønsker ikke å glemme eller gjemme bort 22. juli. Det hører med i vår historie, sier Anne Kari Lande Hasle, spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet til Dagsavisen. Hasle var departementsråd fra 1999 til 2013, og har vært ansvarlig i departementets ledelse helt siden kunstplanen for R6-bygget i Regjeringskvartalet ble påbegynt.

 

Les også: Opprørt over kunstkonflikt

 

Motstand

Det var med ferdigstillelse av det siste av Vanessa Bairds tre kunstverker til Landbruksdepartementet og Helsedepartementet at Kunstplanen for R6-bygget i Regjeringskvartalet skulle være fullført. Men det blir ikke slik. Med argumenter om behov for akustikkdempende kunst, samt at motivene til Baird minner de ansatte om 22. juli, og nå siste argument: Bildene egner seg ikke som bakgrunn i presserommet, har Helsedepartementet gitt sitt endelige svar til KORO: De kommer ikke til å ta imot det tredje bildet. Dette er kontraktsbrudd, mener KORO, som har besluttet å trekke verkene tilbake.

Direktør for KORO, Svein Bjørkås, forteller til Dagsavisen at dersom Helsedepartementet skal finne en ny utsmykning, blir det uten bistand fra KORO.

- Vi har arbeidet i årevis for å få dette til, men har møtt motstand fra ledelsen i departementene siden dag én, sier Bjørkås. Han viser til at begge departementene har hatt representanter i kunstutvalget, samt at Fornyings- og administrasjonsdepartementet har hatt en observatørrolle i saken.

Også Statsbygg forteller at heller ikke de kan påkoste ny kunst. Prosjektleder Jenny Furseth forteller at Statsbygg tidligere har tilbudt departementet å bistå med ytterligere akustiske tiltak, hvis departementet fortsatt finner den akustiske situasjonen plagsom.

- Våre akustiske undersøkelser viser at dette rommet er mer enn tilfredsstillende, sier hun.

 

Les også Dagsavisens leder

 

Makkverk

- Løpet har vært gjennomført som vanlig etter alle spilleregler, med brukerrepresentanter fra departementene. De som har deltatt har vært med på beslutningene. Det må da ha vært forskjellig syn innad i departementene som er årsaken til at det har gått som det har gått. Man kan jo anta at hvis først ledelsen setter seg fore å sette en stopper for prosjektet, så har ikke de andre så mye å si, sier KORO-direktøren.

For det er ikke første gangen at kunstplanen for R6 i Regjeringskvartalet har skapt konflikt mellom departementene og kunstutvalget. På tampen av 2008 presenterte leder for kunstutvalget, Hilde Skjeggestad, innholdet i den godkjente kunstplanen for Kontrollgruppen (KG) der blant andre departementsrådene for landbruksdepartementet og helsedepartementet satt.

- Vi hadde begynt å invitere kunstnere fra utlandet, og flere hadde takket ja. Rett etter at vi satte oss ned opplevde jeg at det ble langet ut om hvilket makkverk kunstplanen var, sier Skjeggestad. Departementsrådene skal ha reagert på at kunstutvalget kun hadde invitert utenlandske kunstnere til konkurransen om å utsmykke uteområdet.

- Den mistilliten vi opplevde fra departementene har fulgt oss siden, sier Skjeggestad. Hun understreker imidlertid at samarbeidet med departementenes representanter i kunstutvalget har vært svært godt.

- Representantene ble dratt mellom egen ledelse og oss, men jeg opplevde at eventuelle motforestillinger som representantene har hatt i prosessen har vært spilt inn på en ordentlig og seriøs måte, sier hun.

Dette framgår også av et møtereferat fra 9. januar 2009 i kunstutvalget.

 

Les også: Monumentalt på veggen

 

- Ikke på mitt kontor

Anne Kari Lande Hasle har på sin side en annen versjon av samarbeidet med kunstutvalget:

- Jeg har aldri tenkt at jeg skulle blande meg inn i valg av kunsten, men jeg måtte som leder gå inn og rydde opp. Jeg har aldri vært skeptisk til kunstopplegget, men jeg har vært opptatt av at det skulle gå ryddig for seg, sier hun.

I 2008 ble det imidlertid kunstutvalget som fikk sin vilje, og det resulterte i at verket «Grass roots square» av Do Ho Suh fra Korea ble valgt som utsmykning utenfor bygget.

Når det gjelder verkene til Vanessa Baird inne i bygget, innrømmer Hasle at departementsledelsen kanskje ikke har hatt nok kunnskap til å forstå hvilken kunst de ville ende opp med.

- Det ble noe helt annet enn jeg trodde. Jeg kjente en viss uro da jeg skjønte at kunstneren ikke hadde laget et slikt verk før. Vi var opptatt av at verkene skulle fungere i rommene, og jeg må nok si at det har vært utfordrende å samarbeide med KORO. Jeg ba om å få se bildet som skulle settes opp i presserommet i første etasje i 2012, men fikk ikke lov, sier hun.

Da Dagsavisen skrev om denne saken forrige lørdag, uttalte kulturminister Hadia Tajik (Ap) at hun legger til grunn at departementene vil ta lærdom av saken. Det vil de gjøre, forteller Hasle.

- Vi kan absolutt kritiseres for at vi ikke engasjerte oss mer i kunstdelen. Mitt råd til andre departementer i framtida er at man går mer inn i prosessen med å velge ut kunst, selv om det ikke er lett, sier hun.

Hasle har hatt kontorer i flere bygg i Regjeringskvartalet, men beskriver innflyttingen i R6 som spesielt krevende.

- Jeg er helt med på at kunst skal provosere, men ikke på mitt kontor hele tida, sier hun.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no

«Mitt råd til andre departementer 
i framtida er at man går mer inn i prosessen med å velge ut kunst.»

Anne Kari Lande Hasle, tidl. departementsråd 
i Helse- og omsorgsdepartementet

«Rett etter at vi satte oss ned opplevde jeg at det ble langet ut om hvilket makkverk kunstplanen var.»

Hilde Skjeggestad, leder kunstutvalget

Dette er saken:

R6-bygget i Regjeringskvartalet ligger i Teatergata 9, og huser Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

For bygget ble det også laget en plan for kunst, eller offentlig utsmykning, som Kunst i offentlig rom (KORO) står ansvarlig for å gjennomføre. For å velge ut hvilken kunst man skulle ha nedsatte man et utvalg: En representant fra hvert av de to departementene, en fra Statsbygg, en fra BA Arkitekter, kunstnerisk konsulent Ane Hjort Guttu, samt kunstnerisk konsulent og utvalgets leder Hilde Skjeggestad.

I 2008 ble det en konflikt om kunsten utendørs da kunstutvalget bestemte kun å invitere utenlandske kunstnere. Dette ble likevel gjennomført selv om departementene protesterte.

Innvendig er det Vanessa Baird som har fått oppgaven å utsmykke. Dette med tre monumentale malerier.

Helse- og omsorgsdepartementet vil likevel ikke ha det siste bildet, og har argumentert med støyproblemer og 22. juli-assosiasjoner. Dette førte til at KORO har trukket tilbake alle tre verkene.

Kilde: Dagsavisen, Billedkunst.no

Bildetekst til Baird-bilde i møterom:

 

 

 

 

Tekst til utsnitt av bildet:

 

Tekst til skulpturbilde:

Også i 2008 var det konflikt mellom departementet og kunstutvalget. Da var dette verket stridstema.

 

Usikker på hva hovedbildet skal være, kom gjerne og snakk med meg. Teppet fra Høyblokka bør være sentralt, samt bilder fra Bairds kunstverk. Bilde av Lande Hasle må croppes og brukes lite.

Bildetekster: