Haakon Mehren foran «Kirkegårdsgraveren». FOTO: MIMSY MØLLER

Nytt verk om Munch

Ny bok kaster nytt lys over Munch.

Mandag lanseres en ny bok om Edvard Munch, hvor kunstsamleren, forretningsmannen og forfatteren Haakon Mehren argumenterer for et nytt syn på maleren som i år feires med 150-årsjubileum. Boken «Munch med nye øyne» viser Munch som en stor kristen humanist, ifølge Mehren, som går i rette med de vedtatte mytene om Munch som bohem og levemann. Argumentene støttes av tunge fagpersoner på feltet.

Mehren har vokst opp med Rolf Stenersens Munch-samling på veggene, og har hele livet arbeidet for å fremme Edvard Munchs kunst og hans samtidige. Ikke minst gjelder engasjementet arbeidermaleren Aksel Waldemar Johannessen, som Mehren nå etablerer en stiftelse rundt med det for øye å ivareta arven etter kunstneren som var nært knyttet til Det Norske Teatret og arbeiderbevegelsen, Kristoffer Uppdal og Munch.

Johannessens bilde «Kirkegårdsgraveren» som var i Uppdals eie, er nå hengt opp i Det Norske Teatrets foajé, som et første skritt på veien i arbeidet med stiftelsen og plass i et kommende museum som vil ivareta samlingen.

I Mehrens bok «Kampen for Aksel Waldemar Johannessen» skriver han også om Munch og oppdagelsen av et nytt bilde, «Barna på stranden». Dette bildet står sentralt i boken «Munch med nye øyne», som ett av to nyoppdagede Munch-malerier.

mode.steinkjer@dagsavisen.no