Nye takter

Prince med piano

«Piano & A Micro-phone» er det første innsynet i arkivene til Prince etter hans død. For spesielt interesserte denne gangen, men dem var det jo ganske mange av.