Nye redaktører i Aftenposten: Trine Eilertsen (f.v), Harald Stanghelle, Håkon Borud, Espen Egil Hansen, Lillian Vambheim og Sarah Sørheim. FOTO: METTE RANDEM/AFTENPOSTEN

Nye fjes hos tanta

Aftenposten bytter ut store deler av redaktørkollegiet. - Mer trøkk, lover ny kultur­redaktør Sarah Sørheim.

To måneder etter at Aftenpostens nye sjefredaktør Espen Egil Hansen tiltrådte, kunne han presentere resten av det nye redaktørkollegiet hos «tanta».

- Jeg lett etter gode ledere. Jeg har satt sammen en gruppe med ulik alder, kjønn og erfaring, men med det til felles at de er trygge, gode og inspirerende ledere, sa Hansen på allmøtet for sine ansatte.

 

Mer trøkk

Fra Dagens Næringsliv har han hentet Sarah Sørheim. Hun går fra stillingen som redaksjonssjef for Etter Børs-seksjonen der, til stillingen som kulturredaktør i Aftenposten.

- Aftenpostens kultursider skal være premissleverandør for kulturdebatten i Norge. Vi skal få mer trøkk på sidene. En større bevissthet rundt kritisk nyhetsjournalistikk også innen kulturjournalistikken. Kulturjournalistikken er viktig, for kulturfeltet har mye makt, både konkret og symbolsk. Derfor er det en viktig og sentral oppgave å gå institusjonene i sømmene, sier hun til Dagsavisen.

 

Lite land

Sørheim har tidligere vært kulturredaktør i Klassekampen, og har jobbet i Dagbladet, NRK og Morgenbladet.

- Norge er et lite land der mange kjenner hverandre. I kulturlivet blir det vanskelig fordi så mange kjenner hverandre og er politisk og økonomisk avhengige av hverandre. Da blir en uavhengig og fri redaksjon desto viktigere, sier hun til Dagsavisen.

Sørheim er i foreldrepermisjon nå, og begynner i sin nye jobb i august.

 

Fra Bergen og Drammen

Også avisens nye politiske redaktør, Trine Eilertsen, er i foreldreperm nå, med planlagt oppstart i sin nye jobb i august. Hun har det siste året vært kommentator i NRK, etter ti år som sjefredaktør og politisk redaktør i Bergens Tidende før det.

Det tredje nye navnet i Aftenposten er Håkon Borud, som kommer fra stillingen som ansvarlig redaktør i Drammens Tidende. Han har tidligere hatt redaktørstillinger i Tønsbergs Blad, Kanal 24 og Dagsavisen, og jobbet som krimjournalist i Aftenposten. Han sitter dessuten i Pressens Faglige Utvalg, PFU

- Ny teknologi har gitt nyhetsjournalistikken nytt liv. Vi kan levere nyheten hurtigere, sågar direkte, og presentere den både bredere og dypere, sa han på avisens allmøte.

 

Redaktør uten grenser

To av de nye redaktørene er hentet fra Aftenpostens egne rekker. Harald Stanghelle går etter 14 år som politisk redaktør over i en ny redaktørrolle, samtidig som han blir sjefredaktørens stedfortreder. Hans nye stilling betegnes av sjefredaktør Espen Egil Hansen som «en redaktør uten grenser»

- Stanghelle skal utnytte sitt unike repertoar innen utenriks, politikk, kultur, sport, mennesker - ja, samfunnsmessige forhold i bredest mulig forstand, sa Hansen.

Ny featureredaktør er Lillian Vambheim, som siden mars 2013 har vært redaktør for A-magasinet. Hun har tidligere vært journalist og redaktør i TV Norge, Dagbladet Magasinet, og Dagens Næringsliv. Hun har også sittet i styret for Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Journalistikk, SKUP.

gerd.elin.sandve@dagsavisen.no