Fremskrittspartiet valgte å bryte budsjettavtalen med byrådet da SV og byrådet kom til enighet om å realisere Lambda. Frp har hele tida innvendt at kostnadene må begrenses. ILLUSTRASJON: MIR/HERREROS ARQUITECTOS

Ny prislapp: 2 milliarder

I søknad om statstilskudd til nytt Munch-museum ber Oslo kommune om 200 millioner mer enn i fjor. Fordi kommunen har regnet med elementer de ikke har tatt med før, er prislappen nå på 2,05 milliarder.

Da det i Munchrommet i Oslo rådhus i fjor vår ble klappet på skuldre, utvekslet håndtrykk og applaudert, ble det fastholdt at prisen på det nye Munch-museet, Lambda, fortsatt var satt til mellom 1,6 og 1,7 milliarder kroner. Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) avviste da at museet var blitt dyrere etter alle de politiske tumultene.

Men et drøyt halvår senere måtte prisen likevel justeres opp til omtrent 1,8 milliarder, grunnet prisjustering og fordi det måtte etableres en egen energiløsning etter at Hafslund skal ha trukket seg.

Nå opererer kommunen imidlertid med en prislapp på over to milliarder. Oslo kommune søker derfor om 200 millioner kroner mer i tilskudd fra staten enn de søkte om i fjor.

 

Utelot kostnader

Hele 683,6 millioner kroner ber kommunen kulturminister Thorhild Widvey (H) om å bla opp, mens de i fjor kun ba om 453 millioner.

- I forrige søknad tok vi ikke med kostnader til infrastruktur og tomt, samt utgifter til plan- og designkonkurranse. Men ellers er beregningsgrunnlaget det samme, forklarer kulturbyråd Hallstein Bjerckes (V) sekretær, Anne Siri Koksrud.

- Men dette er vel kostnader som hadde kommet uansett. Hvorfor har dere ikke tatt dette med i beregningen før?

- Det er fordi det ikke var bestemt hvor man skulle bygge forrige gang. Men det er godt mulig at det hadde gått an å gjøre en slik beregning også da, sier Koksrud.

 

- Som fryktet

- Det var det vi fryktet, sier varaordfører og leder for Arbeiderpartiets bystyregruppe, Libe Rieber-Mohn.

Hun forteller imidlertid at Ap ikke ønsker noen omkamp av den grunn.

Det har vært heftig diskusjon om prislappen på praktbygget i flere runder, og særlig Frp har vært opptatt av avtalen de gjorde med byrådspartiene om at prisen ikke skulle overstige 2,7 milliarder for Munch-museet og det nye hovedbiblioteket til sammen. Sistnevnte ble vedtatt med en kostnadsramme på 2,6 milliarder i fjor. Og her har staten foreløpig avslått å bidra med midler.

Og Frp tror prisen for Lambda vil vokse.

- Det var akkurat det vi sa, sier medlem av finanskomiteen og Frp-representant i Oslo bystyre, Jøran Kallmyr når han får høre om tallene.

- Vi sa første gangen man gjorde vedtak om Lambda at det ikke kunne være riktig priskalkyle, for man har ikke tatt med tomtekostnadene og man har heller ikke tatt med interiørkostnadene ennå. Derfor kan vi ikke sette lit til den prisen som har vært satt. Vi har hele tida spådd at man kommer til å ende opp med en pris i størrelsesorden 2,4 til 2,5 milliarder kroner, sier Kallmyr.

 

- Ingen kvalitetssikring

Kallmyr er kritisk til at man ikke har beregnet de nye kostnadene før nå.

- Det som er synd er at for å sminke prosjektet for at SV skulle svelge agnet, så har man ikke tatt med disse elementene, sier Kallmyr.

Men han er ikke overrasket over at de ekstra kostnadene har kommet med først nå.

- Dessverre har det blitt inflasjon i bystyret på at prisen vi får aldri er den vi får til slutt. Det er synd at bystyret har vært vel vitende om at det vi fikk forespeilet ikke var hele priskalkylen. Hovedbiblioteket begynte også med et vesentlig lavere anslag enn 2,6 milliarder i kostnader, slik det ligger an nå, sier Kallmyr.

- Og det er dette som er galskapen i det hele, sier han avslutningsvis:

- Med én gang det går penger til kultur, har vi ingen kvalitetssikring.

 

- Umulig å etterprøve

Tor Fredrik Rasmussen er professor i samfunnsgeografi, og har engasjert seg sterkt i kampen mot at Lambda skulle realiseres. Han har lest kommunens søknad, og mener det er vanskelig å si om det er bruksareal (innvendig gulvflate og vegger journ.anm.) eller bruttoareal som ligger til grunn for priskalkylen, og påpeker at det ikke angis noen kvadratmeterpris.

- Da er det også umulig å etterprøve totalsummen, sier han.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no

 

Lambda-Leven:

28. mai 2008 gikk bystyret inn for å samlokalisere Munch-museet og Stenersenmuseet i nytt bygg i Bjørvika. 27. mars 2009 vant det spanske arkitektkontoret Herreros Arquitectos konkurransen om nytt museumsbygg med utkastet «Lambda».

Flertallet for Lambda raknet før valget i 2011, da Frp trakk sin støtte til prosjektet. Partiet valgte å tre ut av byrådet på grunn av saken.

28. mai 2013 ble Høyre, Venstre, KrF og SV enige om at Lambda skal bygges i Bjørvika, mot en områdesatsing på Tøyen. Da var prislappen på Lambda satt til mellom 1,6 og 1,7 milliarder.

I desember 2013 ble tallet oppjustert til 1,8 milliarder. På grunn av at det vil koste kommunen mye penger å reise både Hoveddeichman og et nytt Munch-museum, ble Frp og byrådet i desember 2013 enige om at det skal vurderes hvordan Hovedbiblioteket kan utnyttes kommersielt.

Nå er det klart at Lambda vil koste 2,05 milliarder, etter at kommunen nå har regnet med tomtekostnad, infrastruktur og plan/design-kostnader, ifølge søknaden de har sendt til Kulturdepartementet.

Kilde: Dagsavisen, Oslo kommune, 
Nettavisen, Aftenposten