NRK-streik rammer 17. mai-sendingen

Når Norsk Journalistlag tar ut 1.700 personer i streik, rammes nett-, TV- og radiotilbudet på NRK. 17. mai-sendingen blir ikke som planlagt, bekrefter kanalen.

 

Når Norsk Journalistlag i NRK går i streik fra klokka 13 tirsdag, går det utover tilbudet til det norske publikum.

– Det er en risiko for at 17. mai-sendingen vil bli alvorlig preget av dette, sier Olav Nyhus, direktør i NRK med ansvar for juss og personal, til pressen.

Nyhus sa mandag at det er uvisst hva NRK kan tilby publikum ved en eventuell streik. Han ønsker ikke å kommentere hvorvidt streiken kan føre til svarte skjermer.

– Vi vil i løpet av ettermiddagen gå nærmere inn på hvordan dette vil påvirke programtilbudet vårt, sier Nyhus.

Fotball-VM?

Nyhus sier at en løsning kan være å sende repriser av programmer.

– Det er også slik at vi kan sende tidligere produksjoner, så det er en mulighet vi har. Dette er noe vi må vurdere nærmere, sier Nyhus til NRK.

Da NRK streiket i1990 varte streiken i 25 dager. Da ble fotball-VM sendt uten kommentarer. Varer streiken like lenge nå, kan det ramme fotball-VM i Russland som starter i midten av juni.

Tidligere har Richard Aune, leder for Norsk Journalistlag medlemmer i NRK, fortalt at de ikke ønsker å ramme publikum.

– Vi ønsker ikke å ramme publikum på noen måte, det er ikke vårt mål. Vårt mål er å få motparten til å lytte. Vi skulle ønske vi hadde fått motparten til å lytte uten å gå til streik, men om det ikke er mulig, er streik den muligheten vi har, har Aune sagt tidligere.

– Beklager til publikum 

– Dette er veldig leit. Det er en beklagelig situasjon, sier kringkastingssjef Thor-Gjermund Eriksen om streiken blant 1.700 NRK-ansatte.

– Jeg beklager til publikum at NRK ikke kommer til å levere slik publikum forventer de neste dagene, sier Eriksen.

– Publikum vil merke dette i sterk grad. 1.700 kompetente medarbeidere i streik vil bety et mye dårligere tilbud fra NRK enn det publikum forventer, fastslår han.

Storkonflikt

Meklingen mellom Norsk Journalistlag og NRK/Spekter førte ikke fram. Etter å ha vært i mekling i over ett døgn, måtte NRK-journalistene konstatere tidlig tirsdag ettermiddag at de ikke hadde fått gjennomslag for noen av sine tre hovedkrav. Dermed blir statskanalen kastet ut i en storkonflikt med 1.700 journalister og redaksjonelt ansatte i streik.

NJ krevde å få tatt inn noe av lønnsetterslepet til sammenlignbare grupper i andre medier, de krevde garantier for sikring av kompetanse for framtida og de krevde at tilkallingsvikarer skulle likebehandles med øvrige ansatte, blant annet lønnsmessig.

– Det har ikke vært reelle forhandlinger. Vi opplever at NRK ikke har rikket seg en tomme gjennom meklingen. NRK misbruker frontfagsmodellen, og bruker den som en absolutt grense, i et forsøk på å kneble de frie forhandlingene, sier Richard Aune, leder i Norsk Journalistlag i NRK, etter intense forsøk på å finne løsninger hos Riksmekleren.

NRK-ledelsen i krisemøte

Det var umiddelbart etter at meklingsbruddet var et faktum, svært usikkert hvilke konsekvenser en så omfattende streik ville få NRKs sendinger og produksjon, mest sannsynlig vil nyhetsproduksjonen bli hardt rammet, men det har også blitt antydet at 17. mai-dekningen vil bli rammet av streiken.

– Når 1.700 produsenter, journalister etc. går ut i streik, så stopper produksjonen i NRK. Vi legger til grunn at NRK forholder seg til spillereglene i arbeidslivet, og da får det konsekvenser, sier leder Richard Aune for NRK-journalistene til NTB.

Ledelsen i NRK satt tirsdag i krisemøte for å bringe klarhet i konsekvenser for seerne, leserne og lytterne til NRK.

– Det er beklagelig at Norsk Journalistlag velger å ramme publikums TV-, radio- og nettilbud med å streike. Alle ansvarlige parter i arbeidslivet er enige om at lønnsoppgjørene skal gjennomføres i tråd med normen fra frontfaget, men dessverre deler ikke NJ denne oppfatningen, sier Spekter-direktør Anne-Kari Bratten.

Stor avstand

NJs valg om å bryte meklingen kommer etter det forhandlingsleder Aune beskriver som stor avstand mellom partene.

– Lønnsforskjellene mellom oss og andre store mediehus må reduseres. Vi skal ikke nå dem igjen på lønn, men synes ikke vi bør tjene 110.000 kroner mindre. Det har vi ikke blitt møtt på, sier Aune til NTB.

Kringkastingssjef Thor-Gjermund Eriksen sier konflikten etter hans syn først og fremst dreier seg om penger, og at journalistene i Norsk Journalistlag ønsket høyere lønnstillegg og sterkere lønnsvekst enn i stort sett alle andre oppgjør.

– Det er etter min menig helt umulig at NRK skal ha sterkere lønnsvekst enn alle andre. NRK er finansiert gjennom lisens og har som offentlig institusjon et spesielt samfunnsansvar. Vi er selvsagt villige til å forhandle innenfor den rammen, sier Eriksen.

Han mener samtidig at ledelsen var like opptatt av spørsmålene knyttet til vikarer og kompetanse som journalistene.

– Jeg tror vi kunne kommet fram til et resultat hvis det var de to tingene det sto på. Men vi kan ikke ha sterkere lønnsvekst enn de andre. Det beklager jeg sterkt overfor publikum, sier han.

Det ble oppnådd enighet mellom Spekter og LO stat. Dermed blir ikke sistnevntes 614 medlemmer tatt ut i streik.Tidligere er det oppnådd enighet i forhandlingene med Delta (YS), NITO og Tekna i lønnsoppgjøret for NRK. Norsk Journalistlag er dermed den eneste fagforeningen som er i streik i NRK. (NTB)

 

Slik rammer NRK-streiken

Den flere timer lange direktesendingen fra det langstrakte land på nasjonaldagen blir ikke slik seerne er vant til, men NRK-ledelsen jobbet tirsdag ettermiddag med å kartlegge mulighetene for å unngå svarte skjermer 17. mai.

Det meste av NRKs tilbud innen nyheter, aktualitet, sport, drama og sendinger for barn blir eller vil bli rammet av streiken blant NRKs 1.700 journalister som er organisert i Norsk Journalistlag (NJ).

Kort oppsummert er dette noen av konsekvensene for seerne, lytterne og leserne:

* Dagsrevyen og alle øvrige aktualitetsprogrammer fra nyhetsredaksjonen utgår.

* Dagsnytt-sendingene vil komme i form av helt korte oppdateringer basert på byråstoff og lest opp av noen fra ledelsen.

* Alle øvrige aktualitetsprogrammer på radio – som for eksempel Her og Nå, Norgesglasset, Dagsnytt 18 og P3 Morgen, utgår.

* Sportssendinger utgår.

* NRK.no vil kun – og i begrenset grad – bli oppdatert med nyheter fra de byråene som NRK har avtale med.

Fungerende mediedirektør Marius Lillelien i NRK sier til NTB at alle programmer som allerede er ferdig produsert og satt opp på sendeplanen, vil gå som planlagt. I tillegg vil det bli sendt arkivprogrammer på TV.

NRKs radiokanaler vil stort sett kun sende musikk, med unntak av sendinger som produseres av journalister og andre medarbeidere som ikke er organisert i NJ.

(NTB)