NRKs rolle og posisjon er under lupen og fram mot sommerens stortingsmelding om allmennkringkasteren skal også NRK presentere sin strategi for framtida 28. april. Her kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. FOTO: VIDAR RUUD/NTB SCANPIX

– NRK rammer ikke lokalavisene

Kanalen blir anklaget for å ødelegge markedet for både nyheter på nett og lokaljournalistikken. Men en ny rapport viser at NRK ikke er i direkte konkurranse med lokalavisene.

– Vi har undersøkt om NRK ødelegger konkurransen for andre medieaktører på lokalmarkedet, og svaret er nei. Det kan faktisk være gunstig for dem å ha NRK, sier Lars Sørgard, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH). NHH har på oppdrag av Kulturdepartementet laget en rapport der de vurderer NRKs konkurransemessige virkninger.

Denne presenterer de i dag, når kulturminister Thorhild Widvey (H) arrangerer et innspillsmøte om NRK.

Dette møtet er en del av en lengre prosess der Kulturdepartementet jobber med en ny stortingsmelding for NRK. Denne skal definere kanalens mandat, og det har kommet signaler fra kulturministeren om at NRK trolig må begrense sitt virke der de bidrar til konkurransevridning.

Lokalt

I november kom rapporten fra Mediebedriftenes landsforbund som blant annet hadde undersøkt hvordan NRK påvirker de private mediehusenes drift. Hele 7 av 10 hevdet at NRKs satsing på nett gjør det vanskeligere med digital satsing. MBL beskrev det som «en reell fare for at gratistjenester kan utkonkurrere de betalte lokale og regionale nyhetstjenestene, som må finansieres av annonsører og brukere.»

Men rapporten fra NHH viser noe annet:

– Vi finner ikke støtte for påstanden om at NRK ødelegger for lokalavisene. NRK fyller et annet behov, og er ikke så tett på den lokale journalistikken som lokalavisene. NRKs regionale nettsider dreier seg mer rundt fylkesstoff enn lokalavisenes saker, og sånn sett bidrar NRK til bredden i tilbudet, sier Sørgard.

Nett-konkurransen

Forsker ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen Helle Sjøvaag har sammenlignet nettsidene til Scibsted-avisene, Dagbladet, TV 2 og VG med NRK, og har kommet fram til at NRK ligger midt på treet i måten å henvende seg til publikum på.

– Det er en del av deres oppdrag å være en allmenn nyhetstilbyder som ikke ekskluderer, sier Sjøvaag som skal holde innlegg på innspillsmøtet i dag, i likhet med Thor Gjermund Eriksen (NRK), Olav T. Sandnes (TV 2), Rune Hetland (Landslaget for lokalaviser), Trygve Rønningen (P4).

Ett av spørsmålene er hvordan nettavisene skal kunne ta betalt for artikler mens NRK kan tilby samme type nyhetssaker gratis.

– VG og NRK er de to største på nett, og VG er aller størst. Det skulle bare mangle at det ikke er to konkurrerende nyhetstilbydere, og for nordmenn er det en fordel, sier Sjøvaag.

– Men hva er konsekvensene hvis NRK får fortsette sin nyhetsvirksomhet på nett mens private mediehus ser seg nødt til å innføre betalingsmurer?

– Forretningsmodellen med betalingsmurer er vanskelig å få opp og gå. Hvis alle nettavisene innførte betalingsmurer på alt, kan det føre til en viss utestengelse av visse grupper, som unge eller de med dårlig råd. Da er de stengt ute av den offentlige debatten. Der har også NRK en rolle, og det er desto viktigere med NRK når andre legger opp til betalingsløsninger, sier Sjøvaag.

Begrensninger

– En begrensning av NRKs aktiviteter gjør at betydningen av NRK vil bli svekket i framtida, sa kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Dagsavisen i november.

Les saken her: Nå starter slaget for NRK

Sjøvaag deler bekymringen til Eriksen, særlig når det gjelder nettjournalistikken.

– NRK har et av de største redaksjonsmiljøene i Norge, og å begrense den redaksjonelle virksomheten basert på plattform blir et kunstig skille. I verste fall kan det bli mindre attraktivt for journalister å jobbe i NRK dersom de ikke kan delta i konkurransen på en av de viktigste teknologiske plattformene. Det vil virke hemmende på NRKs journalistiske virke, noe som igjen vil være negativt for befolkningen, sier Sjøvaag.

– Frykter du at Widvey vil ta grep overfor NRK som er uheldige?

– Ja. Når man skal regulere mediene i Norge må man ha det som mål at det skal være til det beste for publikum. Å regulere noe i henhold til hva som er best for de kommersielle aktørene, skurrer for meg, sier Sjøvaag.