NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen må spare 120 millioner kroner det neste året, og fjerne 100 stillinger. FOTO: NTB SCANPIX

NRK må kutte 100

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen skal kutte 100 stillinger for å spare inn 120 millioner kroner. Nedskjæringer 
for 2014 er på gang.

Kuttene gjennomføres fire år etter at hans forgjenger Hans-Tore Bjerkaas sto for den forrige nedskjæringsrunde i NRK. I 2010 fjernet statskanalen 95 årsverk for å spare inn 100 millioner kroner.

 

Ansetter ingen

- I praksis er dette en stillingsstopp, sier kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen i NRK. Statskanalen har ingen planer om å si opp noen.

- Vi vil gjennomføre dette via naturlig avgang. Når noen slutter som følge av alder eller av andre årsaker, skal vi søke å finne løsninger med de medarbeiderne vi har framfor å ansette nye, sier Hansen.

NRK er tidlig i prosessen, men det kan bli aktuelt å kutte 30 stillinger på Marienlyst, og 20 stillinger i nyhetsavdelingen, nå kalt Nyhetsdivisjonen. Heller ikke NRKs store distriktsdivisjon er fredet.

- Når du hører så store tall er det fordi dette er store enheter. De største tallene vil komme der det er mest folk, sier Hansen.

NRK har som mål å skjære ned på ressursbruken uten at det skal gå ut over tilbudet til publikum, påpeker han.

Nedskjæringsarbeidet inkluderer så langt ikke kutt i NRKs programtilbud på radio, TV og nett.

- Vi er ikke der ennå. Målet er at tiltakene ikke påvirker tilbudet vårt til publikum. Hvis vi ikke hadde jobbet med effektivisering tidligere også, hadde dette vært en enkel prosess, sier Hansen.

 

Dyrere drift

Nedskjæringene er resultat av tre årsaker, forteller kommunikasjonsdirektøren.

- I forhold til forslaget til statsbudsjett har vi utfordringer i forhold til lisensen. Forslaget til lisensen for neste år kompenserer ikke fullt ut for antatt lønns- og prisvekst. Vi har kostnader knyttet til nye sikkerhets- og beredskapskrav, innført etter 22. juli. Dessuten er 2014 det dyreste året vi har i forhold til doble distribusjonsutgifter på radio, med både FM og DAB, sier Hansen.

Innsparingene innebærer at NRK vil kutte drastisk ned på bruk av vikarer og midlertidige ansettelser.

- På en arbeidsplass vil det i noen sammenhenger være behov for å erstatte ledige plasser. Målet vårt er at dette skal løses internt, uten bruk av eksterne vikarer, sier NRK-direktøren.

 

Få pensjonister

En ny utfordring NRK-ledelsen er det er få NRK-ansatte som går av med pensjon.

- Vi merker som andre effekten av pensjonsreformen. Der det tidligere var mange som gikk av med pensjon, har det nesten stoppet helt opp. Det betyr at bare en liten del av de naturlige avgangene kan relateres til avgang for aldersgrense. Nå ser ikke vi i NRK det som et problem at seniorene jobber. De besitter kompetansen som er svært verdifull for oss, på linje med den alle andre har, sier Tommy Hansen.

NRK-journalistenes fagforeningsleder Sidsel Avlund frykter at de nye kuttene innebærer høyere arbeidspress for de ansatte.

- Våre medlemmer opplever ikke at det er for mange folk, men for mange arbeidsoppgaver, sier Avlund.

- Vi har fått flere plattformer å fylle med innhold. Oppgavene er blitt flere. Derfor er vi opptatt av at man må kutte arbeidsoppgaver, før man kutter i antall journaliststillinger. Man må ikke kutte med ostehøvel, men prioritere hva man satser på. Da vil publikum antakelig merke tiltakene, sier lederen i NRKJ.

- Det kan være dramatisk for den enkelte midlertidige ansatte og vikar som mister jobben. Vi må passe på at dette skjer på en ordentlig måte.

reidar.spigseth@dagsavisen.no