Heidi Ruud Ellingsen og Mads Ousdal spilte Solveig og Peer Gynt under stevnet i 2015. FOTO: PEER GYNT AS

NHO slår ring om Peer Gynt

Når knutepunktordningen for festivaler skal legges til Kulturrådet, frykter NHO Reiseliv at Peer Gynt-stevnet på Gålå vil miste støtten.

Peer Gynt-stevnet mottok i 2015 fire millioner kroner i knutepunktstøtte. Men nå frykter NHO Reiseliv for framtida til den tradisjonsrike festivalen, når kulturminister Thorhild Widvey (H) har fått viljen sin, og Kulturrådet vil overta ansvaret for tildeling av midler til alle festivaler. Kulturrådet har nemlig ikke en ordning som passer for Peer Gynt-stevnet.

Falle utenom

– For mange er dette blitt en årlig begivenhet som man skal få med seg i løpet av sommeren. Hvis hovedgrunnen til å reise til Gålå forsvinner, er det en frykt at etterspørselen etter de andre elementene også avtar, det vil gå utover verdiskapingen, sier NHO Reiselivs direktør, Kristin Krohn Devold.

Det anslås at Peer Gynt-stevnet gir lokale ringvirkninger i størrelsesorden 100 millioner kroner. NHO Reiseliv har sendt et innspill til regjeringen som handler om at Norsk kulturråd også må legge næringsaspektet til grunn for tildelinger. «NHO Reiseliv frykter at enkelte festivaler kan falle utenom støttesystemet slik kriteriene Kulturfondet er i dag, som blant annet baseres på nyskapende kunstneriske grep og i hvor stor grad festivalen er en arbeidsplass for frilansere», skriver de i brevet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Bekymret

Kunstnerisk leder ved Peer Gynt-stevnet, Iren Reppen, som for øvrig er Kulturrådsmedlem ut året, er også bekymret for framtida til festivalen.

– Vi er et spesielt tilfelle i form av at vi driver med scenekunst, og vi driver med produksjon, ikke bare programmering. På scenekunstfeltet finnes det i dag ingen ordning som kan favne Peer Gynt-stevnet, og å endre på Kulturrådets ordninger er ikke gjort i en håndvending, sier hun.

– Det er litt vel spennende nå. Vi aner ikke hva som skjer i 2017, og vi må søke på en ordning som verken har langsiktighet eller dekker det vi driver med. Dessuten vet vi at Kulturrådet gjør sine vurderinger ut fra kunstneriske kriterier, ikke kriterier som handler om næringsaspektet eller lokal tradisjon, sier hun.

Reppen er glad for at NHO Reiseliv nå engasjerer seg, og hun viser til at Stortingets familie- og kulturkomité har formulert innspill som Kulturdepartementet skal ta videre til Kulturrådet. Blant disse innspillene er at knutepunktfestivalene har betydning både som kulturnæringsaktører.

– Samtidig vil armlengdes-avstand-prinsippet som nylig er innført i Kulturrådets statutter, gjøre at politiske føringer nok ikke passer inn i kulturfondet, og det er der de har valgt å legge knutepunktfestivalene, sier Reppen.