Ib Thomsen, kulturpolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, er motstander av strømmeavgift.

– Nei til ny avgift

Ikke innfør tvang og nye avgifter, er beskjeden fra Frps kulturpolitiske talsmann Ib Thomsen. Også IKT Norge er kritisk til strømmeavgift.

 

– Abonnement på Netflix er frivillig. Skal man legge avgift på toppen av dette? Vi må heller se på hvordan vi kan få disse selskapene til å skatte til Norge, før vi legger enda mer avgifter på forbrukerne, sier Ib Thomsen, kulturpolitisk talsmann for Fremskrittspartiet.

I dag møter kulturminister Linda Hofstad Helleland film- og TV-bransjen for blant annet å diskutere utspillet fra Norsk Filminstitutt, som Dagsavisen omtalte i går. Strømmetjenester som Netflix og HBO bør ilegges en avgift på minst to prosent av omsetningen, foreslår Norsk Filminstitutt i en rapport bestilt av Kulturdepartementet. Strømmetjenester har overtatt for DVD/Blu-Ray på hjemmefilm-markedet, noe som medfører at bidraget til norsk filmfinansiering fra DVD-avgiften på 3.50 kr per enhet er blitt drastisk redusert. «Det forbrukerne betaler må komme innholdsprodusentene til gode. Det er avgjørende viktig at strømmetjenestene bidrar her», fastslo NFI-direktør Sindre Guldvog i Dagsavisen.

– Både Netflix og særlig HBO produserer eget nordisk innhold. Man må heller gå i dialog med bransjen for å til ordninger. Til kulturministeren vil jeg si: Ikke innfør mer tvang og nye avgifter, sier Ib Thomsen.

Les også: «Strømmetjenestene må betale»

Diskuterte avgift

Avgift på strømmetjenester har vært diskutert siden tidligere kulturminister Thorhild Widvey (H) i 2015 satte i gang et arbeid for å få frivillig medfinansiering fra strømmetjenestene til norsk film- og TV-produksjon. Rapporten fra NFI er første gang et konkret forslag om strømmeavgift er kommet på kulturministerens bord.

– Det som alltid underkommuniseres med slike forslag til nye avgifter på andres tjenester og arbeid, er at disse tjenestene allerede har betalt betydelige beløp for gjøre filmprodusentenes filmer tilgjengelig for publikum, kommenterer Torgeir Waterhouse, direktør for IT-bransjens interesseorganisasjon IKT Norge.

– Det er et problem og et hinder for utvikling av nye tjenester når filmprodusentene kontinuerlig ser etter og forlanger nye avgifter på tjenester, distri- butører og filmpublikum som allerede har betalt dyrt for lovlig tilgang til filmer. Det er bra med norsk audiovisuelt innhold, men om det er slik at regjering og storting mener det er nødvendig med enda mer subsidiering, bør det løses gjennom statsbudsjettet, mener Waterhouse.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Egne satsinger

Hele 44 prosent av norske husstander har abonnement på den ledende strømmetjenesten Netflix. Kulturdepartementet har forsøkt å invitere Netflix til seminaret, men opplyser at de ikke har oppnådd kontakt. 14 prosent abonnerer på HBO Nordic, som er representert på seminaret. TV 2 Sumo er den nest største aktøren på det norske strømmemarkedet, med 16 prosent andel blant norske husstander. TV 2 motsetter seg en obligatorisk strømmeavgift for filmfinansiering.

– Prinsipielt mener vi at det ikke bør legges avgifter på norske tjenester som allerede finansierer en stor andel av det som produseres av norsk innhold, understreker TV 2s kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl.

Strømmetjenesten Viaplay, en del av det nordiske mediekonsernet MTG, reagerer også på forslaget om strømmeavgift. De viser til egen satsing på nordisk TV-drama.

– Våre to første nordiske serier har begge satt seerrekorder på deres respektive premieredager, og vi ser jevnt over at det er stor etterspørsel av lokalt innhold. Derfor har vi satt oss et mål om å virkeliggjøre 50 lokalproduserte prosjekter fram til 2020, forteller administrerende direktør i Viaplay Jonas Karlén.

– Viaplay skal bli den ledende produsenten av nordisk, originalt innhold. Vi tror ikke at den foreslåtte avgiften er riktig måte å sikre investeringer i lokal innholdsproduksjon, men heller på forbrukernes rett til å velge selv hva de ønsker å se, og vår evne til å levere på nettopp dette, kommenterer Karlén.