Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mener diskusjonen om hvilke plattformer NRK kan være aktive på er utdatert.

Nå starter slaget for NRK

Begrenses NRKs aktivitet på alle plattformer, vil NRK miste sin betydning, sier kringkastingssjefen, som mener diskusjonen om hvilke plattformer NRK skal operere på er blitt utdatert med VGs TV-satsing.

 

BERGEN (Dagsavisen): - En begrensning av NRKs aktiviteter gjør at betydningen av NRK vil bli svekket i framtida, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Dagsavisen. I går var både han og TV 2-sjef Alf Hildrum til stede da Norges Handelshøyskole arrangerte konferanse om allmennkringkasting i framtida. Og på agendaen var to rapporter bestilt av de to TV-aktørene.

 

Krever styrking

* TV 2s rapport, gjennomført av Trond Bjørnenak ved Norges Handelshøyskole, viser at TV 2 sliter med både høye lønnskostnader og hard konkurranse med NRK. Å skulle konkurrere med NRK på for eksempel nyheter krever mye ressurser. Til forskjell gjør kanalen TV Norge det godt, mye fordi de ikke er en del av denne konkurransen, og ikke har de samme programutgiftene.

* NRKs rapport er utarbeidet av Oslo Economics, og denne viser at NRKs satsing på brede programmer genererer seere til NRKs smalere programmer. Med andre ord får det konsekvenser for seerne til de smale programmene om man begrenser NRKs breddeaktivitet.

 

Lisensutredning

I dag får kulturministeren en gjennomgang av rapporten som ser på alternativer til NRK-lisensen. Fram mot neste år skal Thorhild Widvey (H) og Kulturdepartementet finne ut hvordan framtidas NRK skal se ut, hvilke plattformer de skal være på, og hva som skal være oppdraget til den statlige allmennkringkasteren. Avtroppende TV 2-sjef Alf Hildrum understreket på gårsdagens konferanse at han ikke ønsker noen svekkelse av NRK.

- Men myndighetene må ta inn over seg at en kommersiell allmennkringkaster også har en pris, mener han.

- Dette handler ikke om en konkurranse mellom NRK og TV 2. Jeg forstår godt at TV 2 ønsker at myndighetene skal bidra slik at de får bedre vilkår, sier Thor Gjermund Eriksen.

 

VG på TV

Eriksen mener imidlertid at diskusjonen om hvorvidt NRK utkonkurrerer andre nyhetsmedier med sin nettsatsing er gammeldags.

Den diskusjonen kommer til å begrense for vår innovasjonsmakt. Får vi den begrensningen vil det føre til mindre innfrielse av mandatet vårt, sa Eriksen i sitt foredrag i går. Han utdyper overfor Dagsavisen:

- VGs satsing viser at alle medier som vil nå bredt må være på alle plattformer. Det er det VG gjør nå: De når bredere og flere ved at de har lansert en egen TV-kanal.

Konsernsjef i Schibsted, Didrik Munch, fortalte under paneldebatten ved NHH i går at VGs TV-satsing handler om at de vil være til stede på de plattformene brukerne ønsker.

- Jeg tror det vil bevege seg mot mer åpne løsninger enn lineær TV i framtida, men nå forsøker vi oss med denne satsingen som ikke er så kostbar, og vi håper selvsagt å ta en del av reklamekronene, sa han.

 

NRK-skatt

Rapporten fra Menon, som har sett på alternativer til NRK-lisensen, utreder flere mulige finansieringsformer:

 

* Lisens

* Husholdningsavgift

* Skattefinansiering med økt inntektsskatt

* Øremerket skattefinansiering basert på en såkalt koppskatt (fast beløp for alle)

Det er fordeler og ulemper med alle løsningene, mener Menon, men de understreker at de mest kostnadseffektive løsningene kan være koppskatt og husholdningsavgift.

 

 

Ikke forhaste

Kringkastingssjef Eriksen understreker at han er for en diskusjon om framtidig finansiering av NRK.

- Men det er svært viktig at vi ikke forhaster oss i å gjøre endringer i lisensen. For meg er det viktig at vi sikrer en uavhengig finansiering av NRK, og i det betyr det at NRK ikke må finansieres direkte over statsbudsjettet. I tillegg må finansieringen være langsiktig og oppleves som rettferdig, sier han.

- Hva er da alternativet dersom man ikke skal ha ordningen som i dag?

- Gode løsninger kan for eksempel være som man har i Tyskland, en egen husstandsavgift, eller som i Finland der YLE er finansiert som en del av skatteseddelen, sier Eriksen.