Byggeprosessen for det nye Munchmuseet er i gang. Ifølge Munchmuseets direktør er de foran skjemaet. FOTO: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX

Nå skal de bli enige om Munch-kostnader

Munchmuseet så for seg driftskostnader i 2019 på over 200 millioner kroner, men må etter Oslo bystyres vedtak klare seg med 30 millioner kroner mindre.

I dag har Munchmuseet frist for å levere sitt innspill til hvordan driftskostnadene ved det nye museet kan bli lavere.

I kjølvannet av gjennomgangen av byggingen av nytt hovedbibliotek, som har hatt en budsjettsprekk på godt over 400 millioner kroner, satt det nye byrådet i gang en prosess for å sørge for at driftskostnadene ved det nye Munchmuseet skal kuttes.

LES OGSÅ: Museet er ikke klart før 2020

Kostnader

Dagsavisen har gått gjennom økonomiplanen som Oslo bystyre vedtok for museet før jul, og de budsjetterte kostnadene bystyret regner med for Munchmuseet fram til flyttingen er betydelig lavere enn kostnadene Munchmuseet spilte inn til byrådet i fjor.

I 2019 regnet museet med å ha netto driftsutgifter på over 205 millioner kroner. I bystyrets vedtak er det satt av 176 millioner kroner, nesten 30 millioner mindre.

I 2017 og 2018 er det satt av henholdsvis sju og ti millioner kroner mindre enn museet har bedt om. Også i 2016 har museet fått mindre enn de ba om.

LES OGSÅ: Lover bedre Munch-tall for Oslo

«På lag»

– At vi har fått mindre enn vi ba om i 2016 er uproblematisk. Betydelig bedre besøkstall i 2015 enn forventet har gitt oss mulighet til å sette igang det vi ønsket i år. Så er vi i en prosess for å se på perioden fram mot nytt museumsbygg. Vi har en god dialog med byrådet, sier direktør ved Munchmuseet, Stein Olav Henrichsen.

Han understreker overfor Dagsavisen at museet og Oslos byråd er «på lag», men i tida framover skal mye avklares rundt de framtidige kostnadene for det nye Munchmuseet i Bjørvika.

Selv om innspillet som Munchmuseet skal ha klart i dag ikke er offentlig, forteller Henrichsen at de vil kunne vise til lavere kostnader og høyere inntekter enn det var grunnlag for i fjor.

– Vi føler oss mer trygge på hvor mange besøkende vi kan tiltrekke, så noe av risikoen er borte. Og vi vet mer om restaurant- og butikkdriften, og hva andre museer har av inntekter. Men driftskostnadene vil være bli høyere enn i det gamle museet, da huset er betydelig større, og vi har høyere ambisjoner med Munch-samlingen. Investeringen i museet vil dessuten skape økonomisk synergieffekt for hele byen, sier Henrichsen.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Kulturbyråden: – Ikke bruke mer enn nødvendig

– Fordi vi mener at byen må ta vare på den fantastiske Munchsamlingen vi får forvalte, må vi sørge for at det nye museet får et riktig og bærekraftig nivå på driften. Det betyr at vi skal forvalte og vise fram kunsten på en god måte, men samtidig ikke bruke mer enn nødvendig. Vi har nå en god dialog med Munchmuseet om både inntektene og utgiftene i det nye museet. Jeg er sikker på at vi skal finne et riktig nivå på kostnadene og opplever at vi har en god diskusjon med dette som felles mål. Denne dialogen vil jeg føre med Munchmuseet og ikke i avisen, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen.

LES OGSÅ: Avviser omkamp om Lambda